Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Förenade Israelinsamlingen - Keren Hayesod

98-nr2s27

TÄNK OM ....
Tänk om hela Portugals befolkning skulle flytta till Frankrike, eller att alla Bostonbor skulle bosätta sig i New York, eller mera närliggande, att Storstockholms invånare skulle mer än fördubblas på åtta år genom invandring!

Detta har hänt, men inte i Frankrike, i USA eller i Sverige, utan i lilla Israel i ungefär dessa proportioner.

Det intressanta är att det har varit möjligt att bereda de flesta av nykomlingarna arbete och bostad, skola och vård. Hur har det gått till? Vilka problem har man mött och löst?

DETTA ÄR VERKLIGHETEN I SIFFROR
Här är i alla fall några statistiska fakta om Israels stora invandring de senaste åren:
Mellan slutet av 1989 och 1997 kom 847 350 invandrare, av vilka 723 526 kom från delstaterna i f.d. Sovjetunionen. Var sjunde israel är en invandrare som kommit sedan 1989. Invandringstakten, som var högst under det tidiga 90-talet ligger nu på den icke oföraktliga årliga nivån av ca 65 - 70 000. Flest har kommit från Ukraina (222 096), följt av Ryssland (216 056) och de södra randstaterna (144 769). Vitryssland ståtar med 60 897 och från Baltikum har hittills kommit 18 457. Jewish Agency räknar med att den nu återstående potentialen ligger på ytterligare omkring 1 miljon utvandrare från f.d. Sovjetunionen. Invandrarna från Etiopien uppgår f.n. till ca 60 000, av vilka 12 500 har fötts i Israel.

VILKA KOMMER?
Åldersfördelningen för dem som invandrade 1997 såg ut så här: 53% var 34 år eller yngre. 18% var14 år eller yngre. 11% var 65 år eller äldre, vilket kan jämföras med 9,5 % för landet i genomsnitt.

Utbildningsnivån är hög. 38,5 % av nykomlingarna hade minst haft en 13-årig skolgång, mot 19% för landet som helhet. I slutet av 1997 hade arbetslösheten bland nyinvandrarna minskat till 7% för män och 11% för kvinnor, från att ha varit 38,5% när massinvandringen var som högst under åren 1990-91. Israel har tillförts ca 78 000 ingenjörer, 12 000 forskare, 16 000 läkare och tandläkare, 16 000 konstnärer och musiker, 17 500 sjuksköterskor och -biträden samt 36 300 lärare. 58% av den invandrade arbetskraften har universitetsutbildning, mot 27% för hela landet. 35% arbetar i sitt ursprungliga yrke medan 25% försöker byta till ett arbete som motsvarar deras kvalifikationer.

FTC

50 år av invandring till Israel

VARIFRÅN KOM DE ALLA?
Här de tio största utvandringsländerna
1948 - 1997
Sovjetunionen och dess delstater 915 713
Rumänien 274 572
Marocko 268 093
Iran 76 915
USA 75 075
Turkiet 61 505
Tunisien 53 289
Jemen 51 168
Etiopien 51 136
Argentina 46 438Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.