Till förstasidan

  Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

ReportageA New Way
– organisationen där judiska och arabiska barn möts

Trots stora spänningar mellan den judiska och den arabiska befolkningen i Israel för tillfället, fortgår flera projekt för att öka förståelsen mellan folkgrupperna. ”A New Way” är en sådan verksamhet, som är ett strålande undantag i det i många fall segregerade israeliska samhället.
Av Elliot Turvall

Organisationens verksamhet går ut på att para ihop judiska och arabiska (muslimska, kristna, drusiska och beduinska) skolor och att få elever, såväl som lärare, rektorer och föräldrar, från de båda skolorna att samverka. Varje skola sammanförs med en skola från den andra befolkningsgruppen och projekten kretsar kring sport, teater, musik och utflykter – teman som alla barn och ungdomar uppskattar oavsett bakgrund. Aktiviteterna genomförs i mindre grupper, med både judiska och arabiska barn. I grupperna talas såväl hebreiska som arabiska. Var och en talar om sitt eget folks identitet för att öka förståelsen för varandra, men framför allt letar barnen efter likheter mellan de olika befolkningsgrupperna. Det visar sig ganska snabbt att det inte är så svårt att knyta vänskapsband, trots kulturella, historiska, religiösa och språkliga skillnader.

– Föräldrar, lärare och rektorer är också djupt involverade i processen för att öka möjligheterna att lyckas, berättar Dr. Tikva Bracha, grundaren och ledaren för ”A New Way”. Målet är att alla barn och ungdomar ska öppna sina hjärtan för den andra befolkningsgruppen och förstå att man inte behöver vara rädd för någon, bara för att han eller hon är annorlunda. Tvärtom går det att ha roligt tillsammans och det är lätt att hitta mycket gemensamt, om man bara försöker.

Bracha har doktorerat i Islam och Mellanösternhistoria, vilket gav henne gedigna kunskaper i arabisk kultur. Efter avslutade studier ville hon arbeta för att öka förståelsen mellan befolkningsgrupperna i Israel.

– Dialog är den enda lösningen och ännu mer så i dessa svåra tider av motsättningar, betonar Bracha. Bara genom att tala med varandra, kan vi nå samförståelse och fred.

Svåra utmaningar
Inledningsvis möttes Bracha och hennes medarbetare av utbredd misstro från flera håll, men de gav inte upp. Hon minns hur det var när organisationen startade:

– Vi började i mycket liten skala och till en början stötte vi på stora svårigheter och mycken skepsis, både från den judiska sidan och från arabiskt håll. Vi fortsatte dock att arbeta hårt, utan att ge upp, och i dag kan jag verkligen säga att vi har nått resultat. Trots den eskalerade konflikten, fortsätter fler och fler skolor att ansluta sig till verksamheten.

Mashur Abbas och Ronit Ben Shalom är rektorer för högstadieskolor i arabiska Yafia i norra Israel, respektive judiska Bat Yam i den centrala delen av landet. De håller verkligen med om vikten av ”A New Way´s” arbete.

– Detta program är oerhört viktigt, eftersom det möjliggör att lära känna andra människor och förespråkar tolerans, förklarar Ben Shalom. Våra elevers inställning till andra befolkningsgrupper i det israeliska samhället förändrades verkligen tack vare projektet.

– Vi fick vara med om en enorm upplevelse, fantastiska framsteg och en underbar utveckling samt tog itu med svåra utmaningar, säger Abbas upprymt.

Vänskap som växer
Även ungdomarna uppskattar ”A New Way´s” verksamhet. Två av dem som deltagit i ”A New Way´s” projekt är Sean, från ett judiskt gymnasium i Tel Aviv och Hani, som läser vid gymnasiet i beduinstaden Hura i Negevöknen. Båda eleverna vittnar om de svårigheter de kände inför det första mötet med den andra befolkningsgruppen och hur problemen minskade under läsåret:

– När vi började projektet var vi blyga, men efter ett tag blev vi vänner och nu håller vi kontakt via Facebook, telefon och sms, berättar Hani glatt.

– Det började som ett skolprojekt, men med tiden blev det mer än så; det blev något som är mycket viktigt för var och en av oss, instämmer Sean.

– Vi uppskattar projektet mycket och jag hoppas att jag får vara med i fler sådana program, fortsätter Hani. De hjälper verkligen till att förbättra utvecklingen mellan araber och judar.

Även Dr. Bracha är optimistisk inför framtiden:

– Vi har fortfarande många utmaningar framför oss, men jag är övertygad om att vi är på rätt väg och förstärker banden mellan judiska och arabiska grupper som lever sida vid sida, säger hon avslutningsvis.


A New Way

Organisationen grundades 1998.
Ett sextiotal skolor deltar i organisationens olika projekt.
Verksamheten finansieras enbart av privata donationer.

Läs mer på A New Way.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivetBankgiro 671-6609        SWISH 1234 21 8889        Förenade Israelinsamlingen

© Citera oss gärna - men ange källan!