Till förstasidan

  Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

ReportageTorah-rullen
– olika, men alltid samma

Den judiska bibeln - de Fem Moseböckerna, är den centrala text som format såväl judisk religion som kultur. Men det är inte bara Gamla Testamentets innehåll som vördas, utan även själva Torah-rullen, från vilken texten läses under gudstjänsten.
Av Noomi Berlinger-Stahl


Torah-rullar från Kol Sasson-synagogan i Jerusalem.
Torah-läsningen, som i sig själv är en konst, är den centrala delen av sabbatsgudstjänsten. Samma avsnitt av texten läses i alla synagogor världen runt. Torah-texten finns givetvis även tryckt i bokform men högläsningen sker alltid ur en traditionell Torah-rulle. Som ett uttryck för den vördnad man visar Torahns budskap bärs rullarna innan och efter högläsningen i procession genom synagogan, på väg från Torah-skåpet, som kallas ark, till podiet och tillbaka. När rullarna bärs förbi är det i en del församlingar brukligt att kyssa Torahn, i andra bugar man sig, men upplevelsen är alltid som om en kunglighet passerar. I mer traditionella synagogor, där män och kvinnor sitter åtskilda, bärs Torahn oftast endast genom herrsidan, men under de senaste trettio åren har det blivit allt vanligare att även hos ortodoxa judar överlämna Torahn till en kvinna som bär rullarna genom damsidan. Att bära en Torah-rulle i sina armar känns lite som att bära ett barn, en upplevelse som är väsensskild från att bära ett livlöst föremål. Ett led i vördnaden är att man inte får tappa en Torah-rulle. Om så sker måste inte endast den som är skyldig till helgerånet fasta, utan även alla närvarande. Lyckligtvis, eller kanske på grund av alla försiktighetsåtgärder, är detta högst ovanligt.

Konsten och skönheten ligger i noggrannheten, i att få fortsätta traditionen och överföra visdomen mellan generationer
När den inte används, kläs rullarna i ett vackert hölje och smyckas ofta med kronor och dekorationer. En av de mest praktfulla samlingarna av artistiskt utsmyckade Torah-rullar finns på det judiska museet i Prag. I den ashkenasiska, europeiska, traditionen är pergamentlängden fäst i var ända med en kavelliknande trähållare och texten rullas efter hand från den ena hållaren till den andra. När man läser ur dylika rullar ligger texten platt på ett podium. En sefardisk Torah, torah som används av judar från arabisktalande länder, är inbyggd i ett vackert utsmyckat runt skåp med gångjärn, vilket öppnas i två halvor och läses med rullarna stående. I Rom är traditionen att två kantorer efter avslutad Torah-läsning håller upp skriften inför församlingen och gör en liten stiliserad dans.

Skrivs på pergament
För att vara behörig att skriva en kosher Torah-rulle måste man genomgå en lång utbildning som till största delen avser att lära ut de över 4000 regler och föreskrifter som gäller. Torahn skrivs idag liksom i forna tider med en fjäderpenna och speciellt bläck på pergament, längder som sys ihop till en lång rulle. Pergament är ett mycket starkt och tåligt material och även bläcket har stor hållbarhet. Den äldsta i dag kända Torah-rullen är över 800 år gammal och finns bevarad på universitetet i Bologna. Om texten trots allt påverkats av användande, klimat och tidens tand kan den lagas eller restaureras. En metod att undersöka om en bokstav i rullen förvanskats till den grad att den måste repareras, är att kalla fram ett barn som kan bokstäverna men ännu inte kan läsa, och fråga barnet vilken bokstav han ser. Om texten på något sätt förvanskats kan man inte använda den Torahn tills den reparerats vederbörligt. När en Torah-rulle inte längre går att reparera begravs den ceremoniellt på en begravningsplats.

Torah-rullar är mycket värdefulla och israeliska försäkringsbolag kräver att de skåp där rullarna förvaras ska låsas med en anordning liknande ett kassaskåp. En nyligen tillkommen åtgärd för att förhindra stölder samt möjliggöra spårande av stulna rullar, är att nyskrivna rullar förses med ett micro-chip i handtagen. Numera korrekturläser även skrivare texten med hjälp av en datoriserad mall, medan själva skrivandet fortfarande helt och hållet är ett handarbete. Trots hantverket, är texten i alla Torah-rullar identisk. Det finns en del skillnader i höljet mellan den europeiska och den österländska traditionen, men dessa är nästan uteslutande yttre.

Under cirka 1000 år levde judar i Jemen helt avskärmade från resten av den judiska världen. Trots detta är texten i jemenitiska Torah-rullar (med några mycket små undantag) identisk med texten i vilken Torah-text som helst, skriven på någon annan plats.

Sofer Stam – att skriva och räkna
En skrivare heter på hebreiska Sofer Stam, där Sofer både kan betyda att skriva och att räkna.

– Vi lägger ner lika mycket möda på att skriva som på att räkna ut hur texten ska placeras, säger skrivaren Jamie Sher, när vi träffas i hans studio för judisk konst, Det Femte Kvarteret i Gamla Stan i Jerusalem.

– Det är viktigt att planera hur texten ska placeras på sidan, man måste arbeta mycket organiserat. Förutom Torah-rullar skriver vi skrivare även de texter som finns i Mezuzot som sätts på dörrposten, i böneremsorna, Tefillin, som man sätter på huvudet och armen under morgonbönen, samt en del andra traditionella religiösa texter. Jag skapar även artistiska bröllopskontrakt och annan konst. När vi skriver en helig text arbetar vi enligt mycket bestämda regler, men samtidigt har var Sofer sin egen personliga stil.

En Sofer ska vara en person med stor personlig integritet eftersom endast han kan veta om han utfört arbetet enligt alla regler. Förutom att skriva tycker Jamie bäst om att berätta om sitt yrke och dela med sig av innebörden av denna uråldriga tradition. Huvudsaken är inte det kalligrafiska utförandet; konsten och skönheten ligger i noggrannheten, i att få fortsätta traditionen och överföra visdomen mellan generationer, menar han. Att vara Sofer är ett sätt att visa respekt och vördnad för Torahns innehåll.Jamie Sher, Sofer undersöker en Torah-rulle.
  • Det finns alltid 304 805 bokstäver i en Torah-rulle.
  • Det tar en skrivare ett år att skriva en Torah-rulle.
  • En vanlig Torah-rulle kostar mellan 80 000 och 200 000 kr.
  • Torahn läses i synagogan fyra gånger varje vecka. Under ett år har man läst igenom hela Torahn.
  • Det är brukligt att lära sig läsa Torah när man blir Bar Mitzva (13 år för pojkar) eller Bat Mitzva (12 år för flickor). Det finns olika melodier för Torah-läsningen beroende på var ens familj härstammar ifrån, men texten är densamma.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivetBankgiro 671-6609        SWISH 1234 21 8889        Förenade Israelinsamlingen

© Citera oss gärna - men ange källan!