Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Världen

Den ohyggliga jordbävningskatastrofen i Turkiet
i augusti 1999 utlöste en stor internationell hjälpinsats som tyvärr visade sig vara otillräcklig på grund av katastrofens gigantiska omfattning. Israel reagerade återigen med snabbhet och expertis.

Ett räddningsteam med 320 man från Israel var först på plats. Ett andra team på 145 man samt 17 personer från Magen David Adom (Israels Röda Kors) sändes ut ett par dagar senare då det stod klart att israeliska turister blivit begravda, när hus med ferievåningar i semesterorten Cinarcik rasat. 13 eller fler personer har hittats döda eller saknas. I sista stund kunde en 9-årig flicka, Shiran Franco, dras fram, uttorkad men i stort sett utan skador efter att ha varit begravd i 98 timmar. Hennes mor hade tagit sig ut tidigare medan hennes tvillingbror, far och farfar förmodas ha omkommit i raset.

Israel sände också genast ett modernt fältsjukhus med 100 sängplatser. Sjukhuset, med ett team av läkare och sköterskor, sattes upp i Adapazari 150 km öster om Istanbul för att behandla de många skadade och andra sjuka från ett område med en befolkning av 350 000, där det lokala sjukhuset blivit obrukbart genom skalvet.
Turkiet har också av Israels regering erbjudits specialistvård för svårt skadade vid israeliska sjukhus.

Svenska experter har i media framfört att katastrofens omfattning blev störst i områden där man byggt husen med dålig betong och utan tillräckligt med armeringsjärn. De trodde att bygglovsbestämmelserna varit åsidosatta på grund av fattigdom och/eller medvetet fusk. Detta ger kanske en tankeställare till dem som här i Sverige brukar försvara svartbyggen i palestinska områden. Red.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.