Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

UNGDOMSMENORAH

35 ETIOPISKA STUDENTER FICK STUDIESTIPENDIER UR JEWISH AGENCYS
UTBILDNINGSFOND

Tre studenter ur samma familj fanns bland de 35 etiopiska universitetsstuderande som i slutet av 1998 erhöll stipendier ur Jewish Agencys Israel Education Fund. Denna fond byggs upp med donationer från diasporan via Förenade Israelinsamlingen-Keren Hayesod och United Jewish Appeal.
Bland stipendiaterna märks syskonen Meirav Baruch, 21, t.v., som studerar ekonomi, Adam Baruch, 29, som läser pedagogik och sociologi, samt Ruhama Baruch, 26, som läser pedagogik och psykologi. De kom från Etiopien på 80-talet och har, liksom de övriga 32, fått sin skolutbildning på en av Ungdomsalijans internatskolor i Israel.

ETT NYTT LIV FÖR YELENA

18-åriga Yelena Michaloyk trodde inte att hon någonsin skulle lämna Uzbekistan. Omgiven av familj och vänner planerade hon att studera psykologi vid universitetet. Allt ändrades den 2 november 1998. För att fullfölja sin dröm att leva och studera i ett judiskt land, steg Yelena på ett plan till Israel. Nu har hennes nya liv börjat.
För att göra invandringen till Israel så smidig som möjligt, träffade Yelena en representant för Jewish Agency i Uzbekistan. Han berättade om ett program på Kibbutz Shoval i södra Israel, vilket stöds av Keren Hayesod, som innebär förmånliga immigrations- och integrationsvillkor och dessutom möjligheten att avsluta sin utbildning. Här studerar man hebreiska på en s k ulpan, arbetar inom olika verksamheter på kibbutzen och börjar införliva kulturen i detta nya samhälle - sitt nya hem. På de två månader som gått sedan ankomsten har Yelena lärt sig såpass mycket hebreiska att hon säger: "Ofta när jag talar kan jag bara komma på ordet på hebreiska!"
Yelena är mycket nöjd med sitt beslut. "Jag är mycket glad över mitt liv här. Det är svårt att vara så långt borta från min familj, men jag hoppas de ansluter sig till mig här snart". Yelenas föräldrar och ende bror, som är 16 år, är kvar i Uzbekistan. Hennes bror skulle gärna vilja gå i sin systers fotspår och delta i programmet på Kibbutz Shoval. Yelena hoppas detta sker inom en snar framtid.
Yelena är mycket tacksam för möjligheten att komma och leva i Israel. Hon förklarar: "Innan jag lämnade Uzbekistan var jag tveksam. Jag kände inte till några andra som gått påalijah (invandrat till Israel), men nu har jag 50 nya vänner!" Banden studenterna emellan är väldigt starka eftersom de alla har något gemensamt. De har alla valt att göra Israel till sitt hem.
Det som gjorde Yelena intresserad av programmet på Kibbutz Shoval var möjligheten att gå på alijah samtidigt som hon kan avsluta sin psykologiutbildning. Det är förstås mycket svårt för henne att vara borta från sin familj. "Jag tror mamma är glad att jag är här på kibbutzen eftersom här finns någon som tar hand om mig."
Man kan bara föreställa sig vilket mod det krävs för en ung kvinna att ta ett sådant beslut. Hennes egna ord understryker hur viktigt det var för henne att lämna sin familj och sina vänner bakom sig för att leva sitt liv i en judisk stat. Trots at hon bara varit där i två månader deklarerar hon redan: "Jag tänker stanna här för alltid!"

Karen Worb, KH

Vill Du hjälpa fler judiska ungdomar från f.d. Sovjet att komma till Israel? Sänd en gåva till Förenade Israelinsamlingen, postgiro 45 42 60-1 eller bankgiro 671-6609. Märk talongen "Ungdom till Israel".

NU FINNS ETT JUDISKT UNGDOMSFÖRBUND I SVERIGE

I dagens samhälle är behovet av judiskt engagemang större än någonsin. Precis som i förkrigstidens Europa kämpar det judiska folket mot assimilation, antisemitism och anti-sionism. På samma gång måste den rika judiska kulturen utvecklas . De judiska ungdomsrörelserna fyller nu som förr en otroligt viktig roll i dessa uppgifter. Genom att vi organiserar oss i ett gemensamt ungdomsförbund kan vi ändra och påverka.
I maj 1997 bildades Judiska Ungdomsförbundet i Sverige (JUS) av en grupp aktiva ungdomar i Sverige. Ungdomsförbundets mål är att främja en djupare samverkan mellan de judiska ungdomsföreningarna i hela landet samt verka för att judiska barn och ungdomar skall aktivera sig i det judiska föreningslivet för att bevara och utveckla sin judiska identitet. Vi vill utveckla judiska kulturella och sociala aktiviteter. Ungdomsförbundet arbetar även för att sprida information om judarna och judisk kultur i Sverige och främja förbundenheten med det judiska folket och Israel bland judiska barn och ungdomar i Sverige.
I december 1998 avhölls ett förbundsseminarium där delegater från 11 ungdomsföreningar tränades i organisationskunskap, pedagogik och gruppsykologi av professionella föredragshållare samt fick möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter som de kan förmedla till ungdomsföreningarna.
I ett mångkulturellt samhälle som Sverige med ett så omfattande judiskt föreningsliv är ett ungdomsförbund som JUS en självklarhet - nu finns JUS.
JUS är till för Dig!

Vill Du veta mer om JUS eller få information om vad som händer i det judiska föreningslivet?Kontakta något av JUS-ombuden i din region!
- Jonna Stenberg, Stockholm: telefon: 08-6636566, e-post:
jonnastenberg@hotmail.com
- David Lexner, Göteborg: telefon: 031-7017603, e-post: DLEX@iname.com
- Daniel Schatz, Lund-Malmö: telefon: 046-335324, e-post: us-schatz@iname.com
Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.