Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Teknik och näringsliv

Vaccin och läkemedel

Nytt vaccin ger hopp till unga patienter med typ 1 Diabetes
Baserad på proteinforskning vid Hebreiska universitetet i Jerusalem och Weizmann Institute of Science i Rehovoth har företaget PEPTOR Ltd. i Rehovoth, Israel, utvecklat ett läkemedel som kanske kan hejda utvecklingen av typ1 diabetes. Kliniska prövningar i fas-2 har redan genomförts i flera länder. De visar att om bara behandlingen sätts in tillräckligt tidigt, medan kroppen har kvar insulinproducerande celler, kan sjukdomsförloppet kanske hejdas. Typ 1 diabetes är en allvarlig genetiskt betingad autoimmun sjukdom hos barn och oftast hos unga människor, men även äldre kan få typ 1. Den slår successivt ut bukspottkörtelns insulinproducerande celler. Det vanliga sjukdomsförloppet är sådant att patienter behöver ständigt ökande tillförsel av insulin. Studien har visat att första åren ökar behovet av insulintillförsel. Behovet kan hållas konstant om den nya substansen injiceras i tre doser med en respektive sex månader mellanrum. I förlängningen, om det genetiska anlaget till typ 1 diabetes kunde upptäckas innan sjukdomen hunnit bryta ut, skulle det nya vaccinet förhoppningsvis helt kunna förhindra uppkomsten av diabetes 1. Äldre människor får vanligtvis typ 2 diabetes som tidigare kallats åldersdiabetes.

Oftast kan denna hållas i schack genom diet och motion, Äldre människor kan också få typ 1 diabetes i en mildare variant och då kan Peptors vaccin göra nytta.

Peptors forskningschef, dr Dana Elias säger att den nya substansen med arbetsnamnet DiaPep 277 hindrar den inflammation i pankreas som förstör de insulinproducerande cellerna utan att skada hela kroppens immunförsvar. Detta riskeras vid behandling med steroider och cyklosporin och ökar risken att patienten ådrager sig livshotande infektioner. Cellgifter måste också sättas in efter en pankreastransplantation för att förhindra frånstötning. Dr Elias säger vidare att man nu efter fas-2 studien måste se långtidseffekterna av behandlingen med DiaPep 277. Hon hoppas att om allt går väl, kan läkemedlet finnas på marknaden om fem år.

Förekomsten av diabetes mellitus, i dagligt tal sockersjuka är i Västvärlden runt 4%, i USA 6%. Av dessa är 10-15% av typ 1 och resten typ 2. Det är således miljoner människor i världen som lider av någon av dessa två diabetesformer.

I Sverige är en liknande utveckling på gång hos Diamyd Medical som provar ett vaccin som bygger på en annan substans än Peptors.

Peptor grundades 1993 och har från början finansierats med ca 630 miljoner kronor. Bland aktieägarna märks Johnson & Johnson Development Corporation, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Clal Biotechnological Industries och några riskkapitalföretag. Firman har 51 anställda i Israel och vid ett dotterbolag i Tyskland. www.peptor.com

Modell av en HSP 60 proteinmolekyl Modell av en HSP 60 proteinmolekyl (de gråvita spiralerna) som befunnits vara det ämne som utlöser en attack mot de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. DiaPep 277-molekylen, i flera färger, stoppar dess cellförstörande verkan.

Teva expanderar i Frankrike
Teva Pharmaceuticals Ltd. i Jerusalem har köpt den franska tillverkaren av generiska läkemedel Bayer Classics. Priset var ca 900 miljoner kronor. Därmed stärker Teva sin position i Frankrike och Europa. Teva och Bayer Classics tillverkar läkemedel som inte längre skyddas av de ursprungliga tillverkarnas patent och märkesnamn, men som fortfarande finns i allmänt bruk. Deras pris kan därför sättas lägre än de ursprungliga preparatens. Även de generiska preparaten måste godkännas av amerikanska läkemedelsverket FDA. De är av största intresse eftersom både försäkringskassor och sjukhus i hela världen försöker sänka sina (och patienternas) kostnad för läkemedel. Teva är ledande på detta område och äger stora fabriker även i USA.Energi

Solenergi tillbaka på allvar?
Israel Electric Company IEC har fått grönt ljus från Ministeriet för Infrastruktur att bygga ett kraftverk med solenergi som värmekälla i Negev. Anläggningen läggs ut för 100 Megawatt med senare utbyggnad till 500 Megawatt. Det ska bli ett termiskt system där solen värmer upp vatten eller annan vätska som sedan via värmeväxlare alstrar ånga till turbiner, detta enligt Ha'aretz.

Medan de anläggningar som byggdes av israeliska LUZ (numera Solel) på åttiotalet inte kunde konkurrera med konventionell oljebaserad elkraft utan statliga subventioner, kan förbättrad teknologi medföra att prisgapet minskar.

Miljöfördelarna med solkraft är så framträdande att intresset från statlig sida i många solrika länder kommer att öka.

Nackdelen med solkraftanläggningar är dock att de endast producerar el när solen skiner om inte värmen kan lagras på något sätt. Annars behövs backup från konventionella kraftverk för nattströmmen. De israeliska solkraftstationer från LUZ som installerades 1984 i Mojaveöknen i Kalifornien levererar fortfarande energi till staten Kalifornias elnät.

Artikeln i Ha'aretz nämner också att anläggningspriset för solkraft kan sjunka framöver. Man jämför med avsaltning av havsvatten där priset kunnat sänkas drastiskt från ca 10 till 5 kronor per kubikmeter tack vare förbättrad teknologi.

Egyptisk naturgas till Israel
Egypten har inte återtagit sitt beslut att sälja naturgas till Israel trots den nedkylning av de ekonomiska och kommersiella förbindelserna som skett de senaste veckorna. I ett ramavtal som undertecknades förra året stipuleras att East Egypt Mediterranean Gas Company EMG skulle sälja 1,7 miljarder kubikmeter gas per år i elva år till Israel Electric Company. Kontraktsvärdet morsvarar 3,5 - 5 miljarder kronor. Enligt avtalet skall EMG bygga en gasledning under vattnet vid medelhavskusten mellan El Arish i Egypten och Ashkelon i Israel.

EMG är ett konsortium bestående av den egyptiska staten, en egyptisk affärsman och det israeliska företaget Merhav. Ur Ha'aretz 5 april 2002.

Redaktör: Franz T. CohnTextlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.