Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Förstasidan
Senaste numret

Menorah
Läsvärt ur kvartalstidskriften Menorah från och om Israel

StåndpunktenDemokratin fungerar i Israel

"Bojkotta varor från Israel" utropade några kända svenska vänsterpersonligheter i en stor debattartikel i Dagens Nyheter i januari. Bland undertecknarna fanns Gudrun Schyman, ärkebiskop KG Hammar och ambassadör Carl Tham. I uppropet läggs hela ansvaret för konflikten mellan Israel och palestinierna ensidigt på den ena parten, Israel.

Det har gått knappa två år sedan ett fredsavtal mellan Israel och palestinierna kunde ha ingåtts. Israel var berett att gå längre i eftergifter än någonsin tidigare. En helt oberoende och suverän stat skulle ha fått upprättas på Västbanken och i Gaza, Israel var berett att släppa stora delar av Jerusalem. Men Arafat tvekade. Till sist bestämde han sig, sa nej, åkte hem och utlöste Intifadan. Varför?

Svaret ger anledning till pessimism. Bland den palestinska befolkningen växer stödet för Hamas. De vill inte ha en stat jämte Israel. De vill ha en stat ovanpå ruinerna av Israel. Arafat vågade inte gå emot dessa krafter.

En verklig fred kan bara uppnås om Israel är berett att acceptera en palestinsk stat. Israel borde omedelbart upphöra med ytterligare etablering av bosättningar. Men lika klart är att en ny palestinsk stat måste ha tillräcklig kontroll över att deras territorium inte blir bas för terrorism mot Israel.

Det har nu gått mer än ett halvår sedan den israeliska regeringen sprack. De israeler som hade en annan syn än Sharon på hur Israel skulle hantera de säkerhetspolitiska hoten lämnade regeringen och kritiserade offentligt den förda politiken. Detta ledde till nyval och en hård och frän debatt fördes inför valet om hur Israel skall möta hoten.

Fundera ett ögonblick på om detta hade utspelat sig i något av Israels grannländer. Tänk om ministrar i Irak, Syrien eller Libyen hade avgått, kallat till presskonferens och sågat regimens politik. Det hade inte blivit nyval, utan nackskott.

Detta är det som imponerar mest med Israel. Ett land på en landremsa, inte större än Småland, som i femtio år, varje dag, utstått krig, terrorism och hotet om att utplånas. Trots det tillåter landet fri debatt och fria val. Premiärministrar tillsätts och avsätts av folket. Demokratin fungerar i Israel. Det är mer än man kan säga om något av Israels grannländer.

FN har en särskild kommitté för mänskliga rättigheter. Den grundades av Eleanor Roosevelt, president Roosevelts änka, som reaktion mot 1930- och 40-talens diktaturer, mot Förintelsen. Kommitténs huvudsyfte är att granska övergrepp mot mänskliga rättigheter.

När ledamöterna senast skulle utses ansåg FN att USA inte platsade. In valdes i stället länder som inte är kända för just mänskliga rättigheter, bland andra Kina, Kuba och Pakistan.

Men ännu märkligare är valet av ordförande i kommittén. Från januari i år leds den av Najat Al-Hjjaji. Han är den libyska regeringens representant, utsedd av överste Khadaffi. Tre länder, däribland USA, röstade emot. Men Sverige var inte en av dessa. Sverige anser det således lämpligt att en av världens mest brutala terroristregimer ska leda världssamfundets granskning av mänskliga rättigheter i vår värld.

Detta ställer Sverige upp på.

Ibland funderar jag på vad som hade hänt om staten Israel hade fått grundas 1938 istället för 1948. Hur många miljoner hade inte kunnat räddas undan gaskamrarna? De 55 åren sedan Israel grundades har motgångar blandats med framsteg. Den värsta motgången av alla, nämligen att Israel utplånades, har dock inte inträffat.

Det yttersta syftet med manifestationer av det här slaget är att det aldrig ska inträffa i framtiden heller.

Jan Björklund är förste vice ordförande för Folkpartiet Liberalerna.

Detta är delar ur hans tal vid Israelfestivalen på Nalen i mars. Du kan läsa hela Jan Björklunds tal på denna sida.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.