Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Förstasidan
Senaste numret

Menorah
Läsvärt ur kvartalstidskriften Menorah från och om Israel

StåndpunktenTiden rinner ut för
Irak
Ståndpunkten
Daniel Schatz

Säkerheten i världen har ändrats markant sedan terroristattentaten mot World Trade Center och Pentagon. Hotet mot det öppna samhällets värden har blivit allt mer märkbart. Händelserna den 11 september 2001 och efterföljande säkerhetspolitiska utveckling visar dessvärre tydligt att ingen stat i världen kan känna sig tryggad för den internationella terrorismens gissel.

Världens säkerhet hotas idag primärt av de stater som ger aktivt eller indirekt stöd till internationell terrorism. Bland dessa finns idag enligt rapporten "Patterns of Global Terrorism" som publiceras av amerikanska UD, bland andra Libyen, Syrien, Iran och Irak.

Det går inte att bortse från att Saddam Husseins diktatur utgör en väsentlig bricka i den internationella terrorismens spel. Detta konstaterar bland andra Rolf Ekéus, chef för FN:s speciella Irakkommission 1991-97. Han hävdar att FN:s vapeninspektörer upptäckte att Irak bedrev biologisk forskning för att kunna sprida bland annat mjältbrand redan 1995. För sitt kärnvapenprogram hade regimen inlett anrikning av uran. Vidare fanns stora lager av kemiska vapen som senapsgas, som Irak använt mot sin egen kurdiska civilbefolkning i norra Irak 1987 och 1988.

En brittisk rapport från hösten 2002 bekräftar att Irak idag även kan avfyra Scud-missiler med biologiska och kemiska stridsspetsar mot mål bland annat i Israel, Cypern och Grekland inom loppet av 45 minuter.

Världens demokratier måste ta på sig ansvaret att säkerställa internationell fred och säkerhet. I grund och botten handlar det om en dragkamp mellan demokrati och diktatur. Det är därför positivt att det internationella samfundet, med USA och Storbritannien i spetsen, har beslutat sig för att agera mot denna typ av utveckling. Men ett säkerställande av internationell säkerhet är samtliga demokratiska staters ansvar, även Sveriges.

Utrikesminister Anna Lindhs uttalande inför svenska FN-förbundet den 23 oktober 2002 var i detta avseende föredömligt: Sverige står bakom FN-sanktionerade ingripanden mot Irak, i den mån ett ingripande stöds av en resolution från FN:s säkerhetsråd. "Det är viktigt att inte säga att FN inte får använda våld. Gör man det försvagas FN". Om Saddam Hussein inte lever upp till resolution 1441, är det dock allt klarare att det internationella samfundet måste hitta andra vägar att säkerställa internationell fred och säkerhet, så att skador av än större omfattning undviks längre fram.

Det finns stora risker med ett militärt angrepp mot Irak. Men det ligger en ännu större fara i att ge regimen ytterligare tid att utveckla nya massförstörelsevapen. Detta kan resultera i en överhängande fara, inte bara för staten Israel, utan även för stater på den europeiska kontinenten.

Sverige och EU har således en skyldighet att ge sitt stöd till ett ingripande i Irak när samtliga andra diplomatiska och politiska kanaler är tömda. Om världens demokratier aldrig är beredda att i vissa fall nyttja våld för att försvara mänskliga fri- och rättigheter, kommer auktoritära ledare som Saddam Hussein eller Muammar Khadaffi ha möjlighet att dominera de internationella relationerna. Om tyrannen i Baghdad fortsätter att trotsa det internationella samfundet måste den fria världen agera innan New York, London, Jerusalem eller Stockholm blir framtida mål för hans terror. Om USA och dess allierade tvingas ingripa, kommer de att segra. Det är de skyldiga oss och framtida generationer. Tiden håller på att rinna ut för Saddam Hussein.

Daniel Schatz är statsvetare med Mellanöstern som specialitet.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.