Till förstasidan

  Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

ReportageMatash
– Israels nya vapen mot skogsbränder

Som en lärdom av den katastrofala Carmel-branden för drygt fyra år sedan fick forskningsavdelningen vid det israeliska departementet för inrikes säkerhet i uppdrag att utveckla ett system som kan förutsäga hur skogsbränder sprider sig. Målet är att veta var det är mest effektivt att sätta in resurser för att bekämpa branden, i vilka områden människor behöver evakueras och så vidare. Det färdiga systemet, Matash, har visat sig vara mycket framgångsrikt och det har väckt uppmärksamhet världen över.
Av Elliot Turvall

I december 2010 drabbades Israel av en brandkatastrof utan dess like. Under flera dagar rasade en enorm skogsbrand i norra Israel. Fyrtiofyra personer omkom i jättebranden, fem miljoner träd brann ned, tiotusentals människor evakuerades och eldsvådan lämnade efter sig ofantlig förödelse. Som ett svar på denna tragiska händelse utvecklade forskningsavdelningen vid departementet för inrikes säkerhet Matash, vars mål är att hjälpa räddningstjänsten att förutspå skogsbränders spridning och, på så sätt, underlätta bekämpningen av bränderna.


Matash hjälper till att bekämpa skogsbränder. Systemet har väckt stort internationellt intresse.
– Brandmännen ute på fältet rapporterar in sina positioner och därefter samlar Matash in och sammanställer information om väder, topografi, infrastruktur, markfuktighet, med mera, förklarar Shai Amram, geografisk informationssystemschef på forskningsavdelningen och en av personerna bakom utvecklingen av Matash. Systemet använder direkt återkoppling, men också information från Google Maps och Google Earth, för att ge en komplett situationsrapport baserad på väder, fuktighet, nederbörd, vindriktning, vindhastighet och andra variabler.

Matash kan, på en kvart, förutsäga hur skogsbranden kommer att utvecklas den närmaste timmen och inom en halvtimme tar systemet, tack vare avancerade datormodeller, fram en detaljerad prognos för de kommande sex timmarnas utveckling.

– Dessa kalkyler bygger i stor utsträckning på existerande europeiska och amerikanska modeller, som vi förde samman och vidareutvecklade, berättar Dr. Besora Regev, chef för forskningsavdelningen.

Matash beräknar, med hjälp av sofistikerade algoritmer, som utgår från teoretiska uträkningar och empiriska data, hur skogsbranden kommer att sprida sig – i vilken riktning, hur fort, med vilken intensitet, med mera. All denna information (presenterad bland annat som en tvådimensionell karta, en tredimensionell bild av brandtemperaturen och flammornas höjd samt en karta över högriskområden i närheten av den pågående branden) förmedlas omgående till brandbilar ute i skogen, polisen och andra som arbetar med hjälpinsatser. De kan då, utifrån denna prognos, bestämma vilken personal och typer av utryckningsfordon som ska mobiliseras till olika platser, vilka boende som behöver evakueras i första hand, med mera.

– Matash är ett utmärkt hjälpmedel, som vi använder oss av vid alla bränder sedan två år tillbaka, förklarar Yoram Levi, talesman för Israels brandkårer. Systemet ger oss en indikation på hur den pågående branden kommer att spridas och ger oss en möjlighet att planera vårt arbete utefter den pålitliga prognos som systemet förser oss med.

Internationellt intresse

Matash förutsäger hur skogsbranden kommer att utvecklas den närmaste timmen. Inom en halvtimme tar systemet fram en detaljerad prognos för de kommande sex timmarnas utveckling.
Foto Departementet för inrikes säkerhet
Datorsystemet används operativt sedan ett par år tillbaka och det har redan visat sig vara mycket effektivt.

– Förra sommaren var det två stora skogsbränder i närheten av Jerusalem och då hjälpte systemet räddningstjänsten att fatta rätt beslut, så att bränderna kunde bekämpas med stor effektivitet, säger Regev. Matashs framgångar i Israel har också gjort att flera andra länder fått upp ögonen för uppfinningen.

– Ett bevis på att vi har utvecklat något mycket användbart, är att flera räddningstjänster från andra länder visat intresse för systemet och inlett förhandlingar för att köpa det, berättar Regev avslutningsvis.

”MaTaSh” är en förkortning för ”Maarechet Tachazit Srefot”, vilket i fri översättning betyder ”System för brandprognoser”.


Hjälpmedel som Matash framställer åt räddningstjänsten
  • Tvådimensionell karta
  • Tredimensionell bild av brandtemperaturen och flammornas höjd
  • Karta över högriskomraden i brandens närhet
  • Detaljerade väderprognoser för de närmaste dygnen (med 1,3 km precision)
  • Plan over brandens beräknade utveckling den kommande timmen (inom 15 min)
  • Plan over brandens beräknade utveckling de sex kommande timmarna (inom 30 min)

Carmel-branden och Förenade Israelinsamlingen

Förenade Israelinsamlingen gjorde mycket for att hjälpa de israeler som drabbades av den stora branden 2010. Bland annat bidrog vara givare till att ungdomsbyn Yemin Orde, som förstördes till 40 procent, kunde få ett nytt utomhusgym. Även ett antal ungdomar som förlorat sina pappor under branden fick tack vare generösa givare studiestipendier för högre studier.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Citera oss gärna - men ange källan!