Till förstasidan

  Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

ReportageEtt stolt folk

Såväl judar som araber är stolta över att vara israeler, visar den stora årliga undersökningen genomförd av IDI -Israel Democracy Institute. Hela 86 procent av de israeliska judarna och 65 procent av de israeliska araberna är antingen stolta eller ganska stolta över att vara israeler.

Undersökningen visar att 86 procent av de israeliska judarna och 65 procent av de israeliska araberna beskriver sig själva som antingen mycket stolta eller ganska stolta över att vara israeler. Endast 13 procent av judarna och 34 procent av araberna var inte så stolta, eller inte stolta alls, över att vara israeler.

På frågan vilka institutioner de litade mest på, svarade de israeliska judarna IDF, militären (88 procent), presidenten (71 procent ) och Högsta Domstolen (62 procent). Institutionerna med lägst förtroende var Knesset, parlamentet (36 procent), och religiösa ledare (36 procent).

Bland de israeliska araberna är de institutioner med höst förtroende; Högsta Domstolen (60 procent), polisen (57 procent), presidenten (56 procent), och kanske lite förvånande IDF (51procent). Institutionerna med lägst förtroende hos den arabiska befolkningen är; media (37 procent), Knesset (36 procent ) och religiösa ledare, (36 procent).

Inte politiskt anslutna, men intresserade av politik
Undersökningen visade också att antalet invånare som anser att det är viktigare att landet är mer judiskt, än demokratiskt, har stigit under de senaste fem åren. Andelen som tycker att Israel borde vara mer demokratiskt än judiskt ökade också. De som vill att landet ska vara såväl judiskt som demokratiskt har fallit drastiskt från 48,1 procent 2010, till 24,5 procent 2014.

Även om 71 procent av de israeliska judarna och 50 procent av de israeliska araberna säger att de inte aktivt stödjer eller är medlemmar av något politiskt parti säger 66 procent av judarna och 53 procent av araberna att de är intresserade eller väldigt intresserade av politik.

Tre fjärdedelar av alla israeler (77 procent judar, 64 procent araber) anser att politiker främst ser till sina egna intressen, mer än till allmänhetens. Bara 20 procent av israelerna tror att de verkligen kan påverka regeringens politik. 76 procent anser att de inte har något eller litet inflytande.

På uppgiften att ranka Israel på en korruptionsskala från ett till fem, där ett är det mest korrupta, valde 43,6 procent av de utfrågade siffran ett eller två. 31,4 procent svarade tre och bara 19,4 procent valde fyra eller fem.

Undersökningarna, som genomförts sedan 2003, är ett viktigt instrument för att spegla den allmänna israeliska opinionen, och följs noga av politiker, beslutsfattare och media.

Förkortat från Jerusalem Post


Israel i siffror

6,218 miljoner (74,9% ) av befolkningen i Israel är judar.1,719 miljoner (20,7%) är araber och övriga (icke-araber, kristna, Bahai etc) uppgår till 359 000. När staten Israel grundades fanns 806 000 invånare och den första och andra miljonen invånare nåddes 1949 respektive 1958.

Befolkningen växte med 162 000 personer, 2,0 % under 2014.

Av världens 14,2 miljoner judar bor 43% i Israel.

Israel anses ha en ung befolkning jämfört med andra länder i väst, även om den genomsnittliga åldern i Israel ökat något. 28% av befolkningen är mellan 0 och 14 år, medan endast 10,3 % är äldre än 65 år. Genomsnittet i OECD är 18,5% mellan 0 till 14 år och 15% på över 65 år.

Under 2014 gifte sig 140 591 israeler och 32 457 skiljde sig.

Från och med 2014 har Israel det högsta födelsetalet i i-länderna, med ett genomsnitt på tre barn per kvinna.

Källa: Israels Ambassad


Aliyan den högsta på 10 år

26 500 personer gjorde aliya till Israel förra året - fler än på tio år. För första gången någonsin står Frankrike för den största immigrationsgruppen. Hela 7 000 personer gjorde aliya, något som är mer än dubbelt så många som året innan. Från Ukraina ökade immigrationen från 2013 med 190 procent.

Antal personer som gjorde aliya från Västeuropa steg från 4 600 till 8 640, en ökning med 88 procent jämfört med förra året. Det mest påfallande var den nästan dubblerade invandringen från Frankrike, där antalet steg från 3 400 till nästan 7 000.

Nathan Sharansky, från Jewish Agency sa:

- 2014 var ett rekordår för Aliya. Det var också ett historiskt år i den bemärkelsen att för första gången i Israels historia, är antalet immigranter som kommer från den "fria världen" fler än de som kommer från länder i icke-demokratiska områden.

Den stora immigrationsvågen från Frankrike har lett till att Jewish Agency tillsammans med Minister of Aliyah and Immigration Absorption har förstärkt arbetet med olika program för att underlätta för de franska immigranterna att integreras i det israeliska samhället. Även antalet ungdomsprogram i Frankrike har utökats.

Personer som gjorde aliya från före detta Sovjetunionen steg från 7 610 till 11 430, en uppgång med 50 procent jämfört med förra året. En markant ökning stod invandringen från Ukraina för, en ökning med hela 190 procent. Ökningen beror främst på det instabila läget i landets östra delar. Här står Jewish Agency inför en utmanande uppgift, dels genom att behöva förstärka sitt arbete inom landet, men även att ge ekonomiskt stöd till nya immigranter.

- Ökningen av antalet personer som gjorde alia förra året, och som ansåg att Israel är deras enda hemland, steg med 32 procent jämfört med förra året, säger Sofia Landner, Minister of Aliyah and Immigration Absorption. Jag är glad över att se resultatet av så många människors arbete, men vi har ännu inte nått vårt mål. Vi uppskattar att det under 2015, enbart från Frankrike, kommer att komma 10 000 nya immigranter, och att den totala siffran kommer att överstiga 30 000. *

Mer än hälften av de immigranter som kom till Israel förra året var under 35 år. 5 300 var barn och 8 300 var mellan 18 och 34 år. Den äldste personen som gjorde aliya var 104 år och kom från Frankrike. Den yngste var bara några veckor gammal.

Cirka 2 500 av de nya immigranterna arbetar inom teknik- och ingenjörsområden. Över tusen är läkare och ungefär 600 är artister eller idrottsmän. Tel Aviv är den stad som tar emot flest nya invånare - 3 000 kom förra året. På andra plats kommer Netanya, och på tredje plats Jerusalem.

*Detta uttalande gjordes före attentaten i Paris i januari. Antalet franska judar som nu beräknas vilja göra aliya har ökat betydligt.

Källa: Uppgifterna är ungefärliga och kommer från Jewish Agency och Ministry of Aliyah and Absorption.

Läs mer på www.jewishagency.org


Land Antal personer Förändring
Frankrike 7000 ökning med mer än 50%
Ukraina 5840 ökning med 190%
Ryssland, Vitryssland och de Baltiska staterna 4830
USA 3870 liten ökning
Sydamerika 1070 samma som förra året
Övriga 2470


Israel världens tredje mest innovativa land!

En ny rapport från den respekterade Global Competitive Index rankar Israel som världens tredje mest innovativa land efter Finland och Schweiz. Japan rankades på en fjärde plats, följt av USA på en femte plats medan Sverige hamnade på en sjätte plats.

Källa: "Från den ljusa sidan nr 1"Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Citera oss gärna - men ange källan!