Till förstasidan

  Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

ReportageUltraortodoxa kvinnor på väg ut i arbetslivet

Även livet inom den ultraortodoxa världen i Israel förändras. En instution som arbetar för detta är den ideella organisationen Temech - vars mål inte är att förändra, utan istället stärka den ultraortodoxa kvinnans roll. Såväl i hemmet som på arbetsplatsen.
Av Noomi Berlinger-Stahl

På en ställning vid receptionen på Temechs kontor står dussintals färgglada visitkort uppställda i välordnade rader. Visitkorten gör reklam för små företag ägda och drivna av ultraortodoxa kvinnor. Företagen annonserar ett vitt spektrum av aktiviteter, från sånglektioner till odlande av organiska grönsaker, fotografi och kurser i minnesträning. På väggen hänger en liten utställning av oljemålningar målade av kvinnliga konstnärer, även de tillhörande samma grupp.

Från ett modernt, västerländskt perspektiv, kan den ultraortodoxa judendomen verka väsensfrämmande och dogmatisk. Men den har uppenbarligen både en attraktions- och livskraft som gör att den idag, trots sin otidsenlighet, på många sätt blomstrar mer än någonsin.

Ultraortodoxa judar, eller Haredim som de kallas i Israel, lever ett ytterst reglerat liv. Deras ideologi är att till punkt och pricka följa den judiska lagens (Halacha) alla bud i enlighet med deras tolkning. En central del av den ultraortodoxa livsstilen är en strikt separation mellan könsroller. Idealet är att männen studerar judiska texter på heltid medan kvinnorna tar hand om hem och barn.

Svåra ekonomiska omständigheter
Försörjningen av de ofta mycket stora familjerna faller också huvudsakligen på kvinnorna, även om en avsevärd del män jobbar, antingen deltid eller heltid. Under samlingsnamnet Haredim finns många, inbördes ganska olika, mindre samfund. Det dessa har gemensamt, förutom sin strikta religiösa hållning, är en form av grupptänkande, till skillnad från det individualistiska tänkande stora delar av västvärlden bekänner sig till. Män och kvinnor inom de ultraortodoxa grupperna ser sig alla som delar av en helhet, där alla har olika uppgifter och individens vilja underkastar sig kollektivets gagn.

Haredim i Israel lever ofta under mycket begränsade ekonomiska omständigheter. Medelinkomsten för män i Israel är 12 000 shekel per månad medan samma för en ultraortodox man är 6 100 shekel. Samtidigt har dessa familjer i genomsnitt dubbelt så många barn per familj.

Till för cirka tio år sedan gick alla ultraortodoxa flickor i skola i 12 år och därefter på ett tvåårigt lärarseminarium. Undervisning var med få undantag den enda acceptabla arbetsuppgiften för kvinnor. Sedan dess har en smärre revolution skett inom flickornas utbildning. Det finns i dag en mängd olika eftergymnasiala utbildningar att välja mellan, alla specialanpassade till den ultraortodoxa livsstilen. Bland annat kan man studera grafik- och arkitektdesign, datorer, försäkring, investeringsrådgivning eller kostrådgivning. Förutom dessa tvååriga kurser, som över 30 % av kvinnorna tar, finns det även ett antal högskolor där unga Haredi-kvinnor kan skaffa sig en akademisk utbildning. Något närmare än 15 % av de unga kvinnorna gör. Allt detta gör det möjligt att på ett helt annat sätt än tidigare, slussas in i det israeliska arbetslivet.

Temech - att stödja
Initiativtagarna bakom detta nytänkande försöker inte ändra eller reformera det Harediska samhället. Tvärtom ser dom förändringarna som ett nödvändigt led för att kunna bibehålla sina speciella traditioner. Utan en ekonomisk bas skulle det så småningom bli omöjligt att låta många män studera judiska studier på heltid. Temech och dess systerorganisation Kemach, som gör en liknande insats för sektorns män, samarbetar nära med de olika gruppernas rabbiner och lokala auktoriteter, utan vilkas medgivande verksamheten vore omöjlig.

Att fler kvinnor är bättre kvalificerade och har bättre jobb är bra ekonomiskt, bra för familjen och bemyndigar kvinnorna.
- Vi skyndar långsamt, säger Temechs chef, eldsjälen Shaindy Babad. Det viktigaste är att alla är införstådda. Att fler kvinnor är bättre kvalificerade och har bättre jobb är bra ekonomiskt, bra för familjen och bemyndigar kvinnorna.

Organisationen Temech (stöd på hebreiska) grundades år 2005 för att göra det möjligt för ultraortodoxa invandrarkvinnor att integreras på vanliga arbetsplatser. Sedan 2008 har man lagt om strategin och vänder sig mest till infödda israeliska ultraortodoxa kvinnor. Temech arbetar med många stora arbetsgivare i Israel för att anpassa arbetsmiljön så att den lämpar sig även för Haredi-kvinnor. Det kan till exempel innebära att maten i matsalen anpassas för deras mycket strikta kosher-krav, att samarbetet mellan män och kvinnor sker respektfullt samt att arbetsstyrkans storlek anpassas till de stora antalet mammalediga. Trots behovet av att förbereda sig och anpassa arbetsplatsen är många arbetsgivare intresserade av att anställa just dessa kvinnor. En del ser det som en socialt viktig gärning medan andra snarare motiveras av kvinnornas lägre löneanspråk och deras erkänt höga arbetsmoral och disciplin.

Temech förbereder och utbildar sina kvinnliga deltagare i vad de kan vänta sig på en sekulär arbetsplats, hur man skriver en resumé, samt praktiska ämnen som datakurser och engelska på arbetsplatsen. Israels regering deltog tidigare i finansieringen av dessa kurser men sedan 2012 bekostar Temech dem med privata donationer.

Ytterligare en funktion som Temech fyller är som inkubator och mentor för kvinnliga ultraortodoxa småföretagare. På "the Hub" (navet), de toppmoderna kontoren invid Jerusalems centrala busstation, kan kvinnor hyra ett kontor per vecka eller månad, låna ett rum för sammanträden och föredrag, hyra sekreterarservice, eller bara hyra ett skrivbord eller nätansluten dator per timme. Allt till mycket överkomliga priser. En av tankarna med "the Hub" är även att ge kvinnor tillfälle att mötas och utbyta erfarenheter. Sedan 2010 håller Temech en årlig konferens för småföretagare. Första året deltog 100 engelsktalande kvinnor, i somras kom 650 kvinnor till konferensen som hölls på hebreiska. Under året kan man ta del i ett stort antal kurser om bankväsendet, marknadsföring, export, kontaktskrivande med mera. Aktiviteterna berör årligen 1200 kvinnor och Temech bidrar till att skapa 600 nya jobb per år för sina klienter.

Sen årtionden pågår det häftiga diskussioner i Israel om förhållandet mellan den allmänna befolkningen och de ultraortodoxa. Många sekulära eller nationalreligiösa ondgör sig över att alltför få Haredim arbetar, vilket gör att de lever på bidrag från den förvärvsarbetande befolkningen. Den ideella organisationen Temech vill också ändra detta genom att möjliggöra för sektorns kvinnor att arbeta på sina villkor, så att de kan ta steget ut i det moderna samhället och samtidigt vara trogna sin speciella värld.


13% av Israels judiska befolkning är ultraortodoxa. Väntas gå upp till 20% år 2030.

46% av ultraortodoxa män arbetar (78 % i den allmänna befolkningen), en uppgång med 10% från 2003.

61 % av ultraortodoxa kvinnor arbetar (66% i den allmänna befolkningen), en uppgång med 11% sedan 2003.

Barn per familj i den ultraortodoxa befolkningen 6.2.

Barn per familj i den allmänna befolkningen 3.

Fattigdom och antalet förvärvsarbetande
vuxna per hushåll
Två En Ingen
Ultraortodoxa 18% 60% 88%
Allmän befolkning 5% 28% 71%
Läs mer på: www.temechcon.orgTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Citera oss gärna - men ange källan!