Till förstasidan

  Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

Reportage
Daroma Tzafona är en ideell organisation vars mål är att få hela Israel att leva. Genom stöd till små och mellanstora företag i landets mer avlägsna delar hoppas man på fler arbetstillfällen och ökad inflyttning. Fram till i dag har organisationen hjälpt över 400 företag och skapat cirka 3000 nya jobb.

Så ska hela Israel blomstra
Av Martin Geifman Översättning Åsa Fridman

Allt sedan den moderna staten Israel bildades har det mesta av landets affärsliv, kulturliv samt politiska liv varit knutet till landets centrala delar. Som en konsekvens har därför de mer avlägsna områdena - som exempelvis Negev-öknen i söder och Galileen i norr - haft svårt att locka till sig invånare. Tillsammans utgör dessa områden 75 procent av Israels yta, men har bara 30 procent av befolkningen.

En av anledningarna till att dessa regioner har svårt att locka till sig folk, är bristen på arbetstillfällen och karriärmöjligheter. Den israeliska staten försöker visserligen uppmuntra sina invånare att lämna landets tättbefolkade center - men för de flesta israeler är dessa områden fortfarande i första hand trevliga utflykts- eller semestermål.

Söder-Norr
Daroma Tzafona - vilket bokstavligen betyder Söder-Norr - har gjort till sin uppgift att gjuta liv i de "oattraktiva" områdena. Organisationens vd, Giora Baran, berättar:

- Genom djupgående studier kom vi fram till att bästa sättet att utveckla dessa områden var att stödja små och mellanstora företag (SME) inom tillverkningsindustrin. Fler företag ger fler arbetstillfällen vilket i sin tur leder till att fler människor vill flytta dit.

Att Daroma Tzafona speciellt valt att stödja företag inom tillverkningsindustrin beror på att flera studier visat att just tillverkningsindustrin är en stark ekonomisk motor som för med sig flera positiva bieffekter i form av sociala och demografiska förändringar. Giora Baran fortsätter:

- Stora företag har tillräckligt med resurser att hjälpa sig själva, och nystartade företag får ofta redan hjälp i form av investerare och nystartsbidrag. SME-företag som vill utvecklas, faller helt enkelt mellan stolarna.

Israel, en industriell nation att räkna med
Daroma Tzafonas styrelseordförande är den välkände företagsledaren Eitan Wertheimer. Wertheimer var styrelseordförande i det israeliska företaget Iscar Metalworking Company som år 2006 till 80 procent köptes upp av investeringsgurun Warren Buffet. Uppköpet var Buffets första köp utanför USA, och blev en tydlig markering att Israel, trots sin litenhet, är en industriell nation att räkna med.

Tack vare Eitan Wertheimers långa erfarenhet från tillverkningsindustrin, samt hans många kontakter, såväl inom Israel som internationellt, kan Daroma Tzafona erbjuda en mängd praktiska och konkreta hjälpmedel. Exempelvis i form av rådgivning, mentorskap, medverkan på internationella mässor, och deltagande i olika nätverk.

Daroma Tzafona lånar själva inte ut något investeringskapital, istället fungerar man som garant när ett företag ansöker om banklån. Organisationens tillgängliga medel ligger idag på strax över 10 miljoner dollar, men då man fungerar som garant för en mängd olika banklån har man i praktiken ansvar för en summa på över 74 miljoner dollar.

3000 nya jobb - och ännu fler
Daroma Tzafona bildades 2002, men kom igång med sin verksamhet i nuvarande form först 2007. Fram till idag har organisationen hjälpt omkring 440 olika företag. Under denna tid har Daroma Tzafona haft ansvar för drygt 174 miljoner dollar i form av lån, men har endast varit tvungna att lösa lån på 3.5 miljoner dollar, på grund av obetalda lån från SME-företag.

Enligt Giora Baran har företag som fått hjälp av organisationen i genomsnitt förbättrat sin försäljning med 8 procent och sin export med 6 procent. Dessutom har antalet arbetstillfällen ökat med 5 procent.

- Totalt uppskattar jag att Daroma Tzafon har skapat omkring 3000 nya jobb!

Ett av de företag som har fått hjälp av Daroma Tzafona är Crystal Optik. Företaget tillverkar olika typer av glas för glasögon, och grundades 1999 av Ofer Azran. Vid starten skedde första hälften av tillverkningsprocessen i egna fabrikslokaler utanför norra Akko, den andra hälften - vilken var betydligt mer komplicerad - var tvungen att göras utomlands. Med ekonomisk hjälp från Daroma Tzafona fick Ofer Azran råd att köpa in den utrustning som krävdes för att hela processen skulle kunna utföras i Israel. Tack vare det, tredubblade företaget sin vinst och gick från 17 anställda till dagens 70.

Förutom ekonomisk hjälp tog Ofer Azran även emot ekonomisk rådgivning från Daroma Tzafona, något han menar var avgörande för företagets framgång.

- Visst, ekonomisk hjälp är jätteviktig och bra, men viktigare än allt annat - Daroma Tzafona har gett mig enormt stöd och uppbackning!

Trots att mycket redan har gjorts, har Daroma Tzafona siktet inställt på framtiden. Tack vare stöd från Jewish Federations of North America och Jewish Agency for Israel, har organisationen som mål att år 2016 ha hjälpt 600 företag. Man vill också medverka till att utöka antalet lån som man har faciliterat till 250 miljoner dollar.

Fakta

Daroma-Tzafona är en ideell organisation grundad av ett antal private entreprenörer under ledning av Eitan Wertheimer, i nära samarbete med Jewish Agency.

Organisationen finansieras helt av donationer från organisationens grundare samt stöd från Jewish Federations of North America via Jewish Agency.

Organisationen bildades 2002 och erbjuder såväl finansiellt som organisatoriskt stöd. Fram till i dag har man hjälpt över 400 företag.

Läs mer på www.daroma-tzafona.org.ilTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Citera oss gärna - men ange källan!