Till förstasidan

  Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

ReportageEn nation grundad på migration

På 1990-talet tog Israel emot omkring en miljon invandrare från forna Sovjetunionen och 100 000 etiopiska judar. Samtidigt var landet svårt drabbat av en ekonomisk kris. Hur lyckades Israel klara den påfrestningen och integrera så många immigranter socialt och på arbetsmarknaden? Finns det lärdomar för Sverige att dra inför framtiden?
Av Waldemar Ingdahl

Israel grundades med det uttalade syftet att ta emot alla judar som ville bosätta sig i landet. I dag står de utlandsfödda för 26 procent av befolkningen, jämfört med Sverige där utlandsfödda står för 14 procent av befolkningen.

Det finns likheter mellan Israel och Sverige. Bägge länder har små, öppna ekonomier inriktade på export. Bägge genomgick nästan samtidigt allvarliga kriser då välfärdsstatens roll och omfattning förändrades.

Israels välfärdssystem inriktades till att vara verksamma i specifika situationer, eller för specifika individer efter behovsprövning, snarare än att som i Sverige vara generella, icke-behovsprövade och även rymma ett starkt inslag av omfördelningspolitik.

Israel skapade även ett enhetligt system för kontantstöd och traktamenten, "sal klita" för alla nyanländas första tid i landet för att lyckas med integrationsarbetet. Det finns en stark insikt om att språket är viktigt för integrationen och steget till självförsörjning. Språket tillåts inte bli ett dolt hinder. Därför finns "ulpan", en enhetlig språkskola, som alla ska gå igenom den första tiden.

Frivilligsektorn spelar också en avgörande roll för integrationen. Den skapar värdefulla band mellan den nyanlände och människorna i det mottagande landet. I Israel påverkas detta av att frivilligsektorn fanns före staten och drev mottagandet av nyanlända.

Entreprenörskap är också viktigt i Israel tillsammans med en flexibel arbetsmarknad med låga trösklar för nyanlända. Invandraren får genom dessa bättre möjligheter att snabbt 'komma igång' med att ta sig an det nya samhället på goda villkor.

Absorptionsprocessen i Israel visar att när den nyanlände sätts i centrum, snarare än systemet, finns bättre möjligheter att bli integrerad. Myndigheterna i Israel räknar med sex månader, i stället för 24 månader som i Sverige. Integration är ett test på ett lands sociala och ekonomiska strukturer. Är trösklarna tillräckligt låga för att kunna komma in i ekonomin?

Det gäller alla invånare i ett land. För Israel finns inget annat val än att öppna sig och ge varje nyanländ chansen.

Waldemar Ingdahl utkommer i höst med rapporten "Integrationspolitikens förlovade land" på Timbro.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Citera oss gärna - men ange källan!