Till förstasidan   Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

ReportageKära vänner!


Foto Karl Gabor
När jag och min hustru Irit nu återvänt till Israel efter fyra underbara år i Stockholm vill vi framföra ett hjärtligt tack till alla som stött Keren Hayesods viktiga verksamhet. Särskilt vill vi förstås tacka Förenade Israelinsamlingens fantastiska stab under ledning av generalsekreterare Ulf Cahn som med aldrig svikande uppfinningsrikedom och energi fört arbetet framåt. Stort tack också till nuvarande ordförande Michael Cohn liksom hans företrädare Regina Rodau - båda två fantastiska representanter för en oerhört viktig och inspirerande verksamhet. Självfallet vill jag särskilt nämna Förenade Israelinsamlingens oförliknelige hedersordförande Franz Cohn, som sedan många år gör enastående insatser för insamlingsverksamheten och för Israel.

Keren Hayesods verksamhet speglar på många sätt Israels utveckling under senare år, med bl.a det starka fokus på utbildningsfrågor som varit en förutsättning för det israeliska forsknings- och utvecklingsundret under de senaste decennierna. Samtidigt är det så oerhört viktigt att värna den sociala sammanhållningen, hjälpa de mest utsatta grupperna i samhället och stimulera utvecklingen i städer och samhällen med särskilda behov. Här gör Förenade Israelinsamlingens arbete verkligen skillnad och jag kan inte nog understryka hur viktigt varje bidrag är!

De projekt som stöds av svenska Keren Hayesod speglar organisationens förmåga att följa med sin tid och utvecklas i takt med föränderliga behov i det israeliska samhället. Social innovationsförmåga är något som utmärker så väl den israeliska verkligheten som Keren Hayesods egen verksamhet. Att alla får skörda utvecklingens frukter är en förutsättning för fortsatta framsteg och en stark social medvetenhet fortsätter att vara ett utmärkande drag för det öppna israeliska samhället också i dagens högteknologiska tidsålder. Förenade Israelinsamlingen har genom sin målmedvetenhet och tydliga resultatinriktning blivit en ovärderlig kraft för fortsatt positiv utveckling av det dynamiska israeliska samhället. Jag vill i sammanhanget särskilt framhålla den oerhört viktiga satsningen på ökad integration genom högre utbildning. Den betydande fortsatta invandringen till Israel - en enastående tillgång för landet - fortsätter naturligtvis också att ställa särskilda krav på insatser.

Det är med det största intresse som jag och Irit kommer att på plats besöka svenska Förenade Isralinsamlingens olika projekt. Vi hoppas också att få personligen välkomna er alla till Israel under Israelinsamlingens årliga besök. Samtidigt vet jag att min efterträdare Isaac Bachman med största entusiasm och intresse kommer att fortsätta det fina samarbete som etablerats i Stockholm.
Behatslacha velehitraot - Lycka till och på återseende!

Benny Dagan, Israels fd ambassadör i SverigeTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Citera oss gärna - men ange källan!