Till förstasidan   Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

ReportageMångfald och integration i Israel

Mångfald och integration i den israeliska verkligheten är något som svenska medier missar då fokus ensidigt riktas på extremisternas politik. Tre representanter för Liberal Mångfald har besökt det lilla landet med många ansikten och möttes av öppenhet och samverkan.
Text Nina Kaltiala  Foto Maria Halkiewicz

I Sverige diskuteras just nu den delvis misslyckade integrationspolitiken med undermålig språkundervisning och utestängning från arbetsmarknaden. Att vända blicken utåt och se hur man i andra länder befrämjar mångfald och integration kan vara ett sätt att utveckla den egna multikulturella kompetensen. Under våren besökte därför tre representanter för Liberal Mångfald, en sidoorganisation till Folkpartiet, Israel. Avni Dervishi, politisk sekreterare för Liberal Mångfald i Västerås, Maria Halkiewicz, LM:s ordförande i Stockholm och Carinne Sjöberg, ordförande för LM i Umeå, träffade under en vecka människor som på olika sätt arbetar för fred och samverkan i Israel.

I den lilla judiska staten med drygt sju miljoner invånare är integration en hjärtefråga. Israel är ett land som byggts av människor från hela världen. Strömmen av emigranter från Ryssland, USA, Frankrike och Etiopien fortsätter hela tiden.


Från vänster: Carinne Sjöberg, Tzipi Livni, Maria Halkiewicz, Avni Dervishi

Med utgångspunkt i Netanya reste de tre svenska representanterna med bil genom apelsinlundar och olivlundar. Genom judiska och arabiska byar. Genom säkerhetsbarriärer och etniska gränser. Där den moderna motorvägen i dag rusar fram gick för tusentals år sedan huvudvägen genom de judiska kungadömena Juda och Israel. Det är vägen till Kochav Yair, en judisk småstad som är omringad av palestinsk-arabiska städer i norr, söder och öster, och av israelisk-arabiska städer i väster.

- Den israeliska verkligheten visar här ett annat ansikte än vad vi är vana vid att se i svenska tidningar och tv, säger Maria Halkiewicz.

Hon berättar om mötet med den engagerade borgmästaren Yacov Maman i Kochav Yair, som samarbetar med sina arabiska grannar för att folk ska få bra utbildning, rena gator och mat på bordet. Han säger att han vänt politikerna och journalisterna ryggen, därför att de hela tiden fokuserar på extremisterna. Yacov Maman vill jobba i lugn och ro för demokrati och öppenhet i regionen. Stadens arkitekt inbjuder skolbarn att komma med förslag till hur rondellerna i Kochav Yair ska se ut.

Innan den andra Intifadan inleddes 2000 var relationerna med grannarna självklara men med det upptrappade våldet blev man från stadens sida tvungen att bygga en säkerhetsbarriär. Ett staket med elektroniska sensorer som hindrar intrång och som symboliserar den sortens politik Yakov Maman ogillar. Borgmästarens berättelse har två ansikten. Säkerhetsbarriären räddar liv på civila. Den förhindrar samliv. Yacov Maman lever mitt i denna dubbelhet.

Resan fortsatte till staden Ariel på Västbanken. Här studerar 10 000 judar, araber - muslimer och kristna - och druser. Här lever också Carinne Sjöbergs föräldrar. Gruppen bjuds på festmåltid och berättelser från den mångfacetterade vardagen. Trots att judar och araber lever i separata bostadsområden, går i separata skolor och på sina hustak har installerat vattenberedare i olika färger, flyter genom alltsammans ett drägligt vardagslugn.

- I verkligheten gör människor inte lika stor affär av de etniska och religiösa skillnaderna, säger Maria Halkiewicz.

I Ariel är stadsarkitekten arab och ansvarig för kommunens ekonomin är drus. Möjligen kan projektet för ett gemensamt avloppssystem för Ariel och den arabiska grannstaden Salfit utgöra sinnebilden för detta vardagsflyt. Här är man helt enkelt främst intresserad av att saker och ting ska fungera.

Under veckan träffar representanterna också kända israeler som Tzipi Livni, partiledare i liberala Kadima, Magli Wahaba, vice ordförande (med drusiska rötter) i det israeliska utrikesdepartementet samt Zvi Fux, ansvarig för israeliska militärindustrin. Zvi Fux ger en dråplig bild av den mångfacetterade verkligheten med de mot självmordsbombare säkerhetsskyddade bussarna som Tyskland i dag köper just för att de är så bra utrustade för att förhindra tjuvåkare.

Israel är en levande mosaik, med människor från många olika språkliga, kulturella och politiska bakgrunder. Kontrasterna kolliderar. Det gamla och det nya. De med makt och de utan makt. De fattiga och de rika. Framtidshopp och tung historia.

Med sig från Israel bär Maria Halkiewicz den starka övertygelsen om att mänsklighetens historia är ett bevis på hur bräcklig demokratin är. Demokrati är någonting som inte kan byggas som ett monument, utan det är mänsklig insikt, mänskliga beslut och mänskligt arbete som måste utföras varje dag, om och om igen i olika sammanhang.

- Jag kommer att fortsätta arbeta ännu mer aktivt med mångfald och demokrati på alla områden, säger Maria Halkiewicz, som parallellt med sina politiska uppdrag även arbetar som sjuksköterska.

- Det går endast genom kommunikation och samarbete.

Nina Kaltiala är är frilansande skribentTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Citera oss gärna - men ange källan!