Till förstasidan   Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

ReportageFruktflugan Ceratitis capitata
Naturen känner inga gränser

De flesta vet att det planterats 230 miljoner träd och byggts över 200 stora vattenreservoarer i Israel under landets existens. Men hur många vet att det pågår många miljöprojekt som främjar samarbete och fred mellan Israel och dess grannar? Samarbete över gränserna.
Av Mickey Levy  Foto Flickr

På mark som tillhör kibbutz Yad Hanna med den palestinska staden Tulkarm som granne, har en stor vattenreningsanläggning byggts. De många olivfabrikerna och stenbrotten i området kring Nablus och Tulkarm förorenade tidigare vattnet som genom floden Nachal Alexander rann ned i Israel. Nu renas vattnet, samtidigt som israeler och palestinier samarbetar på kommunal nivå för att utöka projektet. Dessutom kan jordbrukare i området nu utöka konstbevattningen, med hjälp av det renade vattnet.

Ett annat exempel på samarbete över gränserna sker sedan 1996 vid Kibbutz Ketura och Aravainstitutet i Negev, ett av de främsta miljöforskningsinstituten i Mellanöstern. Där erbjuds flera Master- och MBA-utbildningar. Unga judar från både Israel och övriga världen såväl som araber studerar i fyra till tio månader tillsammans hur de ska lösa regionens utmaningar inom miljöområdet. Många får sedan miljörelaterade jobb i bland annat Israel, Jordanien och de palestinska områdena och fortsätter därmed sitt samarbete med varandra inom områden som exempelvis biodiversitet, hållbart jordbruk, luftföroreningar, återställande av floder och Döda Havets framtid.

För över tio år sedan etablerades också ett samarbetsprojekt mellan Israel och Jordanien nära Nachal Arava, för att hjälpa den jordanska jordbruksekonomin. Först fick jordanska studenter en tremånaders intensivutbildning i Israel; var förlägga odlingen, vilka grödor är optimala, hur lösa vattensituationen, hur uppnå högst intäkter och så vidare. Idag finns flera framgångsrika odlingar om totalt 1 000 hektar i Jordanien längs med gränsen mot Israel, med avgörande ekonomisk betydelse för byarna.

Ett annat exempel på samarbete är bekämpandet av fruktflugan Ceratitis capitata. Den är ett av de mest allvarliga skadedjuren som hotar frukträd världen över. Flugan angriper över 60 olika växtarter och kemisk bekämpning av den skadar allvarligt miljön. Dessutom hindrar den i viss utsträckning fruktexporten från Israel. Nu används biologiska metoder för att utrota fruktflugan i flera länder i Mellanöstern, såsom genom "Steril Insekt-tekniken" (SIT), där sterila flugor inplanteras i ett område vilket förhindrar fortplantningen.

För ett antal år sedan spred sig en annan insekt, den en millimeter lilla Cynipidae (gallstekeln) från Australien, som började ödelägga eukalyptusodlingar världen över; från Thailand, Indien och Kina till Sydafrika, Kenya, Uganda, Israel, Italien, Turkiet, Brasilien och USA kom rapporter om träd som dödades. Utanför Australien saknade gallstekeln naturliga fiender. Det finns heller inga kemiska bekämpningsmedel som fungerar. För tre år sedan engagerade sig Israel i problemet och fann en naturlig fiende till gallstekeln, nämligen en annan insekt; i dag odlar man denna insekt och delar med sig av både insekter och expertis till alla drabbade länder.

År 1990 grundade Israel tillsammans med USA, Jordanien, Egypten och den palestinska myndigheten IALC, International Aric Land Consortium, som bedriver forskning med syfte att hejda och vända ökenutbredningen. Vid en konferens i Israel sade besökare från Sydafrika, Kina, Brasilien, Kenya, Italien och Uganda: "Vi kan inte tro våra ögon; vad ni har lyckats med i öknen ger oss mycket att tänka på vad gäller användning av områden som har varit värdelösa fram till nu".Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Citera oss gärna - men ange källan!