Till förstasidan   Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

Reportage

Haifa - Mellanösterns centrum

- När det blir fred mellan israeler och palestinier kommer Haifa att bli Mellanösterns centrum. Det är en stad där judar och araber sedan länge har goda relationer till varandra. Vi kommer snabbt att bli partners i en ekonomisk boom istället för motståndare på slagfälten, spår Yona Yahav, Haifas energiske borgmästare.
- Araberna kommer att känna sig speciellt välkomna när de besöker mig, mitt kontor ligger på Hassan Shukri Street. Gatan är uppkallad efter Haifas förste borgmästare, en arab. Hans fotografi hänger på väggen utanför mitt kontor.

Av Nechemia Meyers  Foto Flickr

Den första person som förutspådde Haifas gyllene framtid var grundaren av den moderna politiska sionismen, Theodor Herzl. Två år före sin död 1902 beskrev han i boken "Altneuland" (det nygamla landet), sin vision av den framtida judiska staten. Trots att Haifa vid den tidpunkten var en liten och relativt obskyr stad var Herzl övertygad om att den hade en speciellt ljus framtid.

Sett genom hans glasögon flera årtionden senare fick han rätt; staden är fylld av frodiga trädgårdar och magnifika byggnader. Den nya hamnen är den mest bekväma i hela Mellanöstern där skepp från alla världens nationer lägger till. Herzl skriver även om de nära relationerna i Haifa mellan judar å ena sidan och anhängare av andra religioner å andra sidan. Andaktshus byggdes inte bara för judar utan även för kristna, muslimer, hinduer och buddister.

I Haifa finns landets största oljeraffinaderi och centrum för Israels kemiska och petrokemiska industri. En gång i världen pumpades olja hit från pipelines i Bagdad och vid fred återkommer kanske även oljan?

Men samtidigt som oljeraffinaderierna sysselsätter tusentals människor har industrin även fört med sig stora luftföroreningar. Astma är mycket vanligt bland Haifabor, speciellt de som bor nära raffinaderierna eller de olika kemiska fabrikerna. Borgmästaren är dock stolt över att staden lagt ner tiotusentals miljoner dollar på att minska utsläppen. Han hävdar till och med att luften i Tel Aviv är smutsigare än den i Haifa och att det inte är industrierna som är källan till den smutsiga luften, det är bilarna.

Vikten av den petrokemiska industrin i Haifa är fortfarande stor även om hightech och utbildning av folk för denna ökar allt mer. Ett stort tekniskt område håller på att växa upp i stadens södra utkant med både israeliska företag och internationella jättar som IBM och Intel.

Avgasrening är ett huvudämne för dem som studerar och arbetar vid Israels största tekniska högskola, Technion, vid sidan av vattenforskning. Två av Technions forskare vann Nobelpris i kemi år 2004 och fler väntar på sin tur i korridorerna. Technion grundades 1912 och är Israels äldsta läroinstitut, det nyligen etablerade universitetet i Haifa är landets yngsta. Totalt finns över 35 000 elever på de bägge läroinstituten. På universitetet stoltserar man med att ha över 20 procent arabiska studenter och många arabiska akademiker. Det hela löper dock inte helt friktionsfritt. Närhelst det finns spänningar mellan judar och araber, och speciellt under Intifadorna, är känslorna starka och demonstrationerna på universitetsområdet avlöser varandra.

Tempelberget i Jerusalem är en av världens mest kända platser men få inser att Israel har ett andra heligt berg, Karmel i Haifa. Enligt Bahaitron är det på Karmel, som profeten Jesaja sa; "högst av bergen, överst bland höjderna. Alla folk ska strömma dit (Jes 2:2)".

Bahai, en av världens nyaste och snabbast växande religioner, grundades i Iran. Där förföljdes de troende och utsattes för svåra övergrepp då de ansågs vara vilsekomna muslimer. I Haifa fann de respekt och etablerade sitt internationella huvudkvarter. Den häpnadsväckande vackra byggnaden med de tillhörande trädgårdarna är spektakulära och ingen resa till Israel är komplett utan ett besök vid Bahai.

Strax nedanför Bahaiområdet finns det nyligen renoverade bostadsområdet Sha'ar Aliyah. Det grundades 1840 av en tysk protestantisk godtemplargrupp som hjälpte till med det lokala jordbruket och industrin. Många godtemplare gick dock med i det tyska nazistpartiet och under 1930-talet deporterades de till Australien av engelsmännen. Inte långt från Sha'ar Aliyah finns Karmeliterordern som grundades under 1100-talet men slängdes ut ur landet i samband med att korsfarartiden tog slut. Karmeliterordern är en av katolska kyrkans kontemplativa ordnar. Idag är dess närvaro stark i Haifa igen.

Haifa har även en känd judisk plats, Elias grotta. Traditionen bjuder att det var där profeten Elia bodde och hämtade kraft innan han konfronterades med Baals avgudadyrkare på Karmelberget.

Haifas borgmästare har detaljerade planer för hur Sha'ar Aliyah ska förvandlas till ett centrum för kultur och rekreation framöver. Delar av hamnen ska byggas om till en allmän strand och fler utbildningsenheter ska lockas dit.

Redan idag finns det en årlig händelse i området som förhoppningsvis kommer att vara Haifas ledstjärna i framtiden; "De tre festernas festival". Festivalen äger rum varje år i december och är ett gemensamt firande av den judiska helgen Chanuka, den kristna julen och den muslimska högtiden Id el Fitr. Denna multietniska händelse vill visa vad Haifa står för idag och hoppas kunna fortsätta vara än mer i framtiden, en stad öppen för alla.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Citera oss gärna - men ange källan!