Till förstasidan   Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

ReportageJaffa Road

Precis som namnet indikerar är detta vägen som ledde från Jaffa till Jerusalem. Vägen tog slut vid Jaffaporten. Vägen längs vilken man idag kommer till Tel Aviv började användas redan på korsfararnas tid på Medeltiden.

Vägen stenlades på mitten av 1800-talet och vakttorn byggdes längs med den så att den då två dagar långa resan skulle bli något säkrare. Det första vakttornet finns fortfarande kvar och fungerar idag som Mahane Yehuda-marknadens polisstation.

Under andra halvan av 1800-talet, samtidigt som den judiska befolkningen växte och flyttade utanför stadens murar, övergick Jaffa Road till att bli stadens huvudgata. Företag, banker och kontor placerade sig längs med gatan eller så nära den som möjligt.

Jaffa Road var första gatan i Jerusalem där det planterades träd, den första gatan med belysning på nätterna och platsen för stadens första park.

Gravkyrkan
Foto Israel Ministry of Tourism

Gravkyrkan, eller Uppståndelsekyrkan som den också kallas, är inte enbart en kyrka utan en plats med många heliga rum, kapell och kyrkor, kristenhetens heligaste plats. Den första kyrkan på denna plats byggdes av den bysantinske kejsaren Konstantin den Store på hans mors, drottning Helenas, befallning under 330-talet. Som den förste kristne romerske kejsaren tyckte han att det var synd att de heliga platserna som rörde Jesus inte var utmärkta. Kyrkan förstördes två gånger, år 613 av perserna och år 1010 av den egyptiske kalifen Hakim. 1048 återuppbyggdes den för att etthundra år senare, under korstågen, bygga om så att alla de små kyrkor som fans på platsen hamnade under ett och samma tak. Under 1960-talet påbörjades restaurationer av kyrkan och även utgrävningar.

Innanför Gravkyrkans väggar kan man följa Jesus sista timmar i livet genom att besöka platsen där han ska ha spikats fast på korset, platsen där korset restes samt graven som han ska ha lagts i och uppstått ifrån. Vissa tvistar om Gravkyrkan verkligen står på Golgata. Det enda man vet om platsen är att den befinner sig på en huvudformad kulle i närheten av staden.

Idag är kyrkan uppdelad mellan olika kristna kyrkor (grekisk-ortodoxa, romersk-katolska, armeniska, syrianska, koptiska och etiopiska). Uppe på taket bor etiopiska munkar.


Foto Israel Ministry of Tourism
Klippmoskén

Den som besöker Jerusalem kan inte undgå att se den stora gyllene kupolen, Klippmoskén, eller Omarmoskén, på Tempelberget i Gamla Stan. Moskén är en åttkantig byggnad och egentligen inte en moské, snarare kan den ses som ett segermonument. Kalifen Abd al-Malik lät bygga den på den plats där Andra Templet stod. Moskén stod klar år 691.

Den 33 meter höga kupolen symboliserar himlen och enligt traditionen skulle man hänga upp kronor och stjärnor från de riken som araberna hade erövrat. Utanpå är Klippmoskéns nedre del täckt av marmor, ovanför finns 45 000 mosaikplattor. 1965 ersattes kupolens aluminiumtak av guldfärgat aluminium. Detta tak rostade och ersattes 1993 av ett 24 karats guldöverdrag, betalt av Saudiarabien. Nedsänkt i byggnadens mitt finns det 13 x 17 meter stora klippblock som enligt traditionen bröts loss i samband med profeten Muhammeds himmelsfärd.


Foto Israel Ministry of Tourism
Klagomuren

Klagomuren, eller västra muren som den också kallas, är en del av den västra stadsmuren som byggdes av kung Herodes på Tempelberget. På den tiden var denna plats inte associerad med någon speciell helighet, tvärtom. Huvudingången till tempelgården gick från den södra muren. Vid slutet av tiden för Andra Templet byggdes till och med en stenbelagd kommersiell gata vid foten av den västra muren, Cardo.

Efter det att Andra Templet hade förstörts blev det till en vana för judar att be vid sidan av den östra delen av muren av Tempelberget. Det är bara från 1600-talet och framåt som den västra muren blev en helig plats för böner för Jerusalems judar. Utgrävningarna av den västra muren sträcker sig över 485 meter från det nordvästra hörnet av Tempelberget.

Klagomuren är judarnas heligaste plats och hit kommer människor från hela världen för att sörja Templets fall eller för att fira sina barns Bar Mitzva på platsen framför muren.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Citera oss gärna - men ange källan!