Till förstasidan   Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

ReportageDet livsviktiga vattnet

Viktigast av allt i Israel är vatten. En lag från 1959 slår fast att allt vatten i landet tillhör staten. Det gäller såväl färskvattnet, havsvattnet som spillvattnet.
Av Nechemia Meyers

De flesta länder i världen har nationella kraftledningsnät genom vilka ström distribueras till dess medborgare. Israel är nog det enda land i världen med ett statsägt vattenkraftverk. Detta för att försäkra sig om att resursen utnyttjas optimalt.

Fördelningen av vatten i Israel är dock en ständig källa till bråk. Kritiker hävdar att det är fel att distribuera vatten billigare till jordbrukare än till exempelvis stadsbor (jordbrukarna betalar cirka 40 procent av stadsbornas pris). De anser att en del av detta vatten skulle kunna generera mer pengar om det användes på ett annat sätt.

Försvararna hittar man inom ramen för det sionistiska ekot som fortfarande styr det israeliska tänkandet. De anser att det är av högsta vikt att judiska jordbrukare i avlägsna delar av landet får sitt vatten billigare än dess reella ekonomiska värde. Detta bland annat för att landet Israels pionjärer var jordbrukare.

I landet där detflödar av mjölk och honung är flödet av vatten dock inte lika självklart. Det gäller att ta vara på varje droppe. Israel har varit mycket framgångsrikt och delaktigt i utformningen av droppbevattning, ett bevattningssystem som ser till att varje planta får exakt den mängd vatten den behöver, varken mer eller mindre.

För att spara på vatten väljer israeliska jordbrukare dessutom att odla grödor som ger mesta möjliga avkastning på minsta mängd vatten. Det gäller såväl bomullsodlare som citrusodlare. Citrusen var tidigare Israels främsta exportvara men då israeliska apelsiner måste bevattnas kan de inte konkurrera prismässigt med exempelvis brasilianska apelsiner som inte behöver bevattnas.

I jämförelse med jordbrukare som lever under liknande förhållanden klarar sig den israeliske bonden dock bra. I Kalifornien använder bönderna ungefär dubbelt så mycket vatten för att få samma skörd som i Israel. Att Israel lyckas så väl är ett resultat av knappa resurser och en beredvillighet att acceptera en något mindre förtjänst genom att skära ner på vattenförbrukningen.

Eftersom de israekiska vattentillgångarna används fullt ut, ja vissa hävdar till och med att man förbrukar vatten långt över sina tillgångar, finns det ett ständigt behov av nytt källor. Forskare arbetar för fullt för att möta behoven, att återanvända spillvatten är ett av de projekt som man arbetar intensivt med.

- Israel använder bland annat renat spillvatten för jordbruket vilket är ett bra sätt att återvinna vatten, det finns dock även en annan aspekt på återanvändningen, förklarar Gerald Stanhill, jordbruksforskare på Volcani Institute söder om Tel Aviv.

- Det går inte att dumpa miljontals kubikmeter spillvatten från Tel Aviv rakt ner i Medelhavet utan att orsaka en enorm miljöförstöring. Vi måste rena vårt spillvatten och efter åratal av forskning kan vi nu återanvända cirka 60 procent i jordbruket utan att de rester som finns kvar i vattnet förstör marken eller grundvattnet.

Innan år 2010 hoppas Vattenverket att man kan återvinna 90 - 95 procent.

"av förbränt land skall bliva en sjö och av torr mark vattenkällor"
Avsaltat vatten börjar också vinna mark. Det har använts under längre tid i områdena kring Eilat dit det är svårt att leverera färskvatten från de norra delarna av landet. Nu byggs det även stora avsaltningsanläggningar längs Medelhavskusten. I augusti i år öppnade en anläggning i Ashkelon, för närvarande världens största anläggning i bruk. Den kommer att kunna leverera 100 miljoner kubikmeter vatten per år, motsvarande 15 procent av Israels förbrukning av dricksvatten. Projektet drivs genom ett samarbete mellan israeliska och franska företag, priset på vatten från Ashkelon beräknas ligga på 53 cent per kubikmeter.

Fabriken använder sig dessutom av energisnål teknik för att rena vattnet vilket också gynnar miljön.

År 2010 hoppas man kunna ha fem liknande fabriker igång som beräknas producera 300 miljoner kubikmeter vatten årligen.

Genomsnittsisraelen förbrukar 160 kubikmeter vatten per år, enligt Vattenmyndigheten kostar färskvatten och återvunnet vatten 35 cent per kubikmeter. Avsaltat vatten går dock på cirka 80 cent.

Kranvattnet i Israel är helt drickbart men israelerna gillar ändå att släpa hem buteljerat vatten. I snitt bär varje israel hem 48 liter varje år. Utöver det har många egna filtreringsanläggningar på kökskranarna. Eden Springs är det största företaget på buteljerat vatten, de säljer till hela Europa inklusive Sverige.

Att hitta nya källor till färskvatten är ett måste inom den närmaste framtiden, inte bara för att möta israelernas behov utan också dess grannars. I enlighet med fredsfördraget med Jordanien har Israel förbundit sig att leverera stora mängder färskvatten varje år. Detta kommer med säkerhet även att gälla för palestinierna den dag man når fram till en fredsuppgörelse.

Att använda sina vattentillgångar på bästa möjliga sätt har inte bara betalat sig vad gäller jordbruksskördar utan även i export av vattenrelaterat know-how. Israeliska företag som satsat på droppbevattning, avsaltning och vattenrening ökade sin export med 30 procent under 2005 till 810 miljoner dollar. Målet är att exporten ska nå fem miljarder dollar år 2010.

Tekniska lösningar för vattendistribution exporteras också, företaget Tahal är ett av de ledande i Israel. Under slutet av 2006 skrev de kontrakt med staten Nagaland i Indien men hade redan innan dess ett utvecklat samarbete med delstaterna Rajastan, Haryana, Kamataka, Tamil Nadu och Andhpra Pradash.

Att vatten alltid spelat en viktig roll i Israel kan man läsa redan i Bibeln. I profeten Jesaja 35:7 står det: "av förbränt land skall bliva en sjö och av torr mark vattenkällor". Lite senare (58:11) lyder texten "och Herren skall leda dig beständigt; och han skall mätta dig mitt i ödemarken och giva styrka åt benen i din kropp. Och du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång, vars vatten aldrig tryter".

Lowdermilk planen

Mannen som 1951 lade grunden till den israeliska vattenpolicyn var Dr Walter Lowdermilk, en amerikan med åratal av erfarenhet inom området. I planen kan man bland annat läsa om torrläggandet av sumpmarkerna i övre Galiléen och byggandet av den nationella vattenvägen från Gennesarets sjö hela vägen till Negevöknen via det tättbefolkade kustlandet. Denna togs i fullt bruk 1964.

En annan av hans idéer var att återfylla det snabbt uttorkande Döda Havet med vatten via en kanal från Medelhavet. Tanken har varit uppe i omgångar sedan dess men aldrig genomförts.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Citera oss gärna - men ange källan!