Till förstasidan   Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Menorah

ReportageTanka etanol för Israel!

Och byt inte bara ut bilen. Släng ut villans gamla oljepannan och byt den till bergvärme, pellets eller annat biobränsle. Men vad har bilar och villor i Sverige med Israel och Mellanöstern att göra? En hel del faktiskt.
Av Samuel Danovsky

Klimatförändringar och växthuseffekt är något som ofta debatteras i Sverige. Al Gores film, "Den obekväma sanningen" som har gått på bio under sommaren och hösten har återigen satt dessa frågor på kartan, dessutom figurerar frågan flitigt i tidningarna. Utgångspunkten är att utsläppen av koldioxid vid förbränning av fossila bränslen som kol, gas och olja leder till en uppvärmning av jordytan. Denna uppvärmning får till effekt en stor förändring av klimatet med fler stormar och ett generellt varmare klimat. Varmare klimat? Det låter väl inte så illa här i Sverige? Tyvärr så innebär den ökade värmen också att polernas isar börjar smälta och att vattennivån i haven höjs. Likaså kommer torkor och värmevågor att öka. Det är här min oro för Israel kommer in. Forskare beräknar att havsnivån kan komma att stiga med så mycket som sex meter. Detta skulle innebära att nästan hela Israel kommer att försvinna. Global uppvärmning innebär också en större utbredning av ökenområden och allt det arbete som Israel lagt ner inom skogsbruk och ökenodling kommer därmed gå förlorat. Resultatet blir inget Tel Aviv, Ashkelon eller Ashdod. Om vi har tur kommer Jerusalems kullar klara sig omgivna av en utbredd öken men det blir inte mycket kvar för israeler och palestinier att tvista om i den framtid vi är på väg emot.

De flesta forskare är nu helt eniga om att global uppvärmning sker, det beror på oss människors utnyttjande av fossila bränslen men också att det ligger i vår makt att vända trenden.

Om du trots alla bevis ändå inte tror på det här med global uppvärmning så finns det ändå starka skäl för dig att börja köra miljövänligt. Den amerikanske debattören Thomas Friedman har länge resonerat kring oljans roll i geo-politiken. Hans ifrågasätter det absurda i att samtidigt som man utkämpar ett krig mot terrorismen så är länder i väst också de som mest bidrar till finansieringen av just denna.

Genom vår oljekonsumtion stoppar vi pengar i fickan på precis de regimer som står för den största finansieringen av terrorgrupper. Det är också dessa oljepengar som gör att regimerna i länder som Iran, Saudiarabien och diverse andra diktaturer kan behålla ett järngrepp om sina befolkningar och hindra en demokratisk utveckling. Att bryta oljeberoendet i väst skulle därför innebära dels en minskning av de resurser som idag finns tillgängliga för grupper som Hamas och Hizbollah. Men kanske viktigare så skulle det på lång sikt innebära en förändring i maktförhållandena i Mellanöstern. Styrande regimer skulle förlora sin ekonomiska makt, tvingas att öppna upp sina samhällen för intryck utifrån, diversifiera och internationalisera sina ekonomier för att överleva. Detta skulle i sin tur innebära en möjlighet för en demokratisk utveckling i regionen, något som skulle vara oerhört positivt för fredsprocessen mellan Israel och arabvärlden.

Jag vet i alla fall vilken typ av bil jag skulle välja om jag inte åkte kollektivt.

Samuel Danofsky är pol.kand i nationalekonomi och arbetade under åren 2003-2006 med utvecklings- och biståndsfrågor på FN-högkvarteret i New York. Dessförinnan arbetade han på UD i Stockholm med liknande frågor. Han har även studerat Mellanösternpolitik i Israel och USA och är nu aktiv i organisationen Svensk Israel-Information.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Citera oss gärna - men ange källan!