Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-
Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Förstasidan
Senaste numret

Menorah

ReportageDen vänlige polisen

I beduinstaden Hura kan den lokale poliskonstapeln göra arresteringar via telefon, varpå den arresterade själv infinner sig på stationen. Ingen är längre rädd för att inte bli rättvist behandlad.

Av Gail Lichtman, IPS FOTO Gefen Ya'acov, GPO

Staden Hura ligger cirka tre kilometer nordöst om Beersheva, nära Arad och Döda Havet. Här bor cirka 8 000 beduiner och ytterligare 3 000 personer. Hura är ett sammelsurium av moderna hus, tält, betande getter och kameler. Inne på sitt kontor sitter Dudi Azoulai, kapten för den kommunala polisen i Hura.

- Jag hade haft en hel del olika jobb inom polisväsendet innan jag kom till Hura, förklarar han. Även om jag talar arabiska så kände jag inte till speciellt mycket om beduinernas traditioner eller deras mentalitet. Av erfarenhet visste jag att beduiner följer sina egna lagar och gör sina egna tolkningar. Dessa kan skilja sig väsentligt från staten Israels lagar.

Efter ett blodigt upplopp i oktober 2000 beslöt man från den israeliska statens sida att satsa och utveckla tio kommunala poliscentraler i den del av Israel där de flesta beduinerna bor. Man ville förbättra relationerna mellan polisväsendet och invånarna. För att hjälpa polisofficerarna i deras förståelse för arabisk kultur, hur de lokala ledarna tänker och arbetar och ge invånarna jämställd service påbörjade den israeliska polisen ett samarbete med Abraham Foundation. Fonden är uppkallad efter den gemensamme stamfadern för judar och araber och är en icke-vinstdrivande organisation som grundades 1989. Den ägnar sig enbart åt samarbetsfrågor och projekt som rör judar och araber genom upplysande kampanjer, ledarskapsutbildning och utbildning. Organisationen har stöttat mer än 600 projekt och delat ut mer än åtta miljoner dollar.

Det är en speciell situation när en icke-statlig organisation får i uppdrag att hjälpa staten att förbättra sin service till befolkningen genom att utbilda poliskonstaplar i multikultur och pluralism, säger Tamar Bassewitz, ansvarig för projektet inom Abraham Foundation. Vi är den enda utomstående organisation som fått lov att arbeta med polisen i dessa frågor.

"Den vänlige polisen" går ut i skolorna för att spåra lokala problem och stoppa potentiellt våld.
Program och workshops har etablerats i 22 arabiska kommuner i landet, mestadels i norr. Målet är att öka den positiva kontakten mellan polisen och kommunens innevånare.

- Alla poliser, oberoende av vilken grad de har, lär sig att vara känsliga och uppmärksamma för varje kommuninnevånares behov, säger Bassewitz.

Projektet "SÄKER SKOLA" har hämtats från USA och England. Där lär elever sig ta ansvar för sin fysiska och sociala miljö. Programmet har vidareutvecklats av polisen och Abraham Foundation tillsammans med det israeliska utbildningsväsendet för att anpassas efter de rådande behoven. En av dess delar är "Den vänlige polisen" där poliserna går ut i högstadierna för att spåra lokala problem och stoppa potentiellt våld.

För Azoulais del var workshopen helt rätt. All ackumulerad erfarenhet föll på plats och gav honom redskap att ta hand om de problem han stötte på. Han fick råd om hur han skulle gå emellan utan att trampa någon av de äldre beduinledarna på tårna. Han fick även möjlighet att träffa andra polismän i samma sits och utbyta erfarenhet med dem.

Azoulai minns att när han först kom till Hura så anmäldes aldrig stöld, våld i hemmet eller bråk mellan affärsägare till polisen. Invånarna gick till shejkerna för att reda ut dispyterna och de olika klanerna brukade ta saken i egna händer.

- I början fanns stora bråk mellan de olika klanerna, inklusive skottlossning, minst en gång i veckan. Jag var förvånad när jag förstod att dessa bråk kunde starta genom att en pojke från en klan slog en pojke från en annan klan under skoltid. Först försökte jag lösa dessa frågor genom att gå till toppen, shejkerna eller kommunrådet.

Jag gick från tält till tält utan större framgång. Till slut bestämde jag mig för att gå till grunden med problemet, skolan. Azoulai gick till högstadiet och blev "Den vänlige polisen". Han synliggjorde sig själv och vann deras förtroende. Detta påverkade barnen och nu kan de relatera till polisen.

- Tidigare var en polis något skrämmande. Sedan jag började besöka skolorna har barnen och deras föräldrar börjat komma till mig med sina problem när det handlar om våld, droger eller brott. Detta har också ändrat stadens sätt att närma sig lagen.

2001 var det 84 stora bråk i staden, förra året hade den siffran minskat till två. Utöver det har antalet polisanmälningar ökat och användandet av den egna lagen minskat. Det gäller alla beduinkommunerna i Negev.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.