Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Förstasidan
Senaste numret

Menorah

ReportageDet finns 6 800 språk i världen, en komplett översättning av Gamla Testamentet har enbart gjorts till cirka 400 av dem. Sedan tio år tillbaka pågår ett unikt bibelöversättningsprojekt i Jerusalem där avsikten är att översätta Bibeln till olika stamspråk i Afrika.
Text och bild: Semy Kahan

Exotiska bibelöversättare


Mirja och Halvor Rönning tillsammans med kursdeltagare och personal

Vi befinner oss i bibelöversättarnas hem i Mevaseret Zion, en av Jerusalems nyare förstäder med en fascinerande vy över Judéens landskap med dess trädbeklädda bergskonturer och slingrande dalgångar. I det stora och hemtrevligt inredda vardagsrummet träffar vi Mirja Rönning från Finland, sedan länge bosatt i Israel. Där träffar vi också två afrikaner, de är en naturlig del av livet i detta hus.

Mirja Rönning och hennes norske make Halvor är sedan tio år tillbaka involverade i ett unikt bibelöversättningsprojekt. Varje år tar de emot ett tiotal studerande från afrikanska länder som kommer till Bibelns ursprungsland i avsikt att lära sig översätta Gamla Testamentet till sitt eget modersmål, ett av några av de hundratals tungomål som talas av olika stammar i Afrika.

Hur föddes då idén till projektet för vars studieprogram Hebrew University i Jerusalem är ansvarigt? Frågan ställs till Mirja Rönning med mångårig erfarenhet som översättare med specialisering på bibeltexter. Hon har också studerat vid ett amerikanskt och ett israeliskt universitet.

- Det finns 6 800 språk i vår värld. En komplett översättning av Bibeln har dock enbart gjorts till cirka 400 språk. Visserligen talas dessa 400 språk av cirka 90 procent av världens befolkning, men under de senaste årtiondena har vi sett ett stigande intresse hos stammar i Afrika att bekanta sig med Gamla Testamentet, berättar Marja.

- De flesta bibelöversättningarna har gjorts från engelska och franska. Det visar sig att ytterst få av dem som översatt Bibeln verkligen besökt Bibelns land, konstaterar hon.

Mirja framhåller att det krävs kunskaper i det Heliga Landets geografi och historia för att på ett autentiskt sätt klä bibelbegreppen i det översatta tungomålets dräkt. Detta har de flesta tidigare bibelöversättarna saknat. Sålunda föddes idén hos makarna Rönning att få till stånd en kurs i Israel som skulle kunna göra det möjlig för representanter för olika exotiska språk att kunna översätta Gamla Testamentet direkt från hebreiska. Mirja var dessutom övertygad om att för att ett sådant projekt ska lyckas är det viktigt att ge dessa studenter från Afrikas exotiska miljöer levnadsvillkor som gör det lättare för dem att anpassa sig till en västerländsk akademisk studiemiljö.

En komplett översättning av Bibeln har gjorts till cirka 400 av världens 6 800 språk.
Sagt och gjort. Makarna Rönning hyrde ett rymligt hus på en naturskön plats nära Jerusalem. De skapade en varm och inbjudande miljö för kursdeltagarna. Fyra stycken 2-3 personers rum gör det möjligt att inkvartera 10 - 12 studerande samtidigt. Här får de tillgång till allt som behövs för att få en så bekväm och effektiv vistelse som möjligt i en stödjande atmosfär. I ett stort och välutrustat kök blir deras kulinariska behov tillgodosedda och i vardagsrummet finns en bibliotekshörna för deras behov.

Kökspersonalen och de övriga, bland annat en chaufför som skjutsar de studerande, är finländare som kommer till Israel på 3 -6 månader som volontärer. Enligt Mirja fungerar systemet väl. Studierna bekostas för det mesta av bibelsällskap i den studerandes hemland.

Mirja och Halvor har varit med om att tillsammans med Hebrew University utforma studieprogrammet. De som inte har tillräckliga förhandskunskaper i hebreiska deltar i universitetets sommarkurser. Det sex månader långa programmet består av kurser i biblisk historia, Gamla Testamentets exegetik samt landets historia och geografi. Dr Joel Neson som leder programmet är imponerad av kursdeltagarnas starka studiemotivation. Han anser att programmet ger dem en god kunskapsgrund. En del kommer dock tillbaka för att fördjupa sina språk- och bibelkunskaper samt sin kännedom om judendomen. Neson värderar makarna Rönnings del i programmet och det goda samarbetet högt. Det har gjort det möjligt att förverkliga projektet.

Jesaja Ligring från Tchad
Jesaja Ligring har avslutat sin kurs och ska återvända till Tchad. Han är präst och hade en viss förkunskap i biblisk historia. 250 000 av Tchads befolkning talar mangjere och hälften av dem är kristna. Efter att ha fullbordat programmet är han övertygad om att det är viktigt för översättare av Gamla Testamentet att lära känna det land som var scenen för Bibelns berättelser, dess historia och språk.

- Mycket i Gamla Testamentets texter är bekant för oss. Vi finner likheter i Israels barns offergivning och vår egen offerkult. Också vi, liksom Bibelns folk, lever av jordbruk i naturens sköte, konstaterar Jesaja.

Han ska vid hemkomsten leda ett arbetsteam som ska översätta Gamla Testamentet från hebreiska. Om han behöver, kommer han att vända sig till sina kontaktpersoner i Israel för råd. I Rönnings hem upplevde han en verklig hemkänsla.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.