Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Förstasidan
Senaste numret

Menorah
Läsvärt ur kvartalstidskriften Menorah från och om Israel

ReportageEtgarim
- minskar klyftorna

De etiopiska invandrarna till Israel möter många utmaningar i sitt nya hemland. Den utsatta positionen att vara ny i kombination med landets svåra ekonomiska sits har påverkat gruppen som helhet.

Israelisk media rapporterar om svårigheter för de etiopiska föräldrarna att stötta sina barn tillräckligt i de problem de möter i det, för dem, helt annorlunda skolsystemet. Många av de etiopiska barnen kommer till skolan utan den kunskap, färdighet eller kulturella bakgrund som flertalet israeliska barn får med sig hemifrån. Många har aldrig sett böcker, använt pennor, färger eller saxar vilket resulterat i att ett stort antal barn lämnar skolan. Svårigheterna har lett till bitterhet och israelisk statistik visar att vart tionde etiopiskt barn finns registrerat hos polisen.

För drygt 1,5 år sedan började Jewish Agency samarbeta med Israels mest framgångsrika mjukvaruföretag inom läromedel, Compedia. Tanken var att översätta utbildningsprogram till amhariska och ge ungdomarna möjlighet att få basala kunskaper i hebreiska och samhället på sitt eget modersmål innan de kom ut i skolorna.

Utöver att ha översatt elva av sina program till amhariska tar Compedia idag aktiv del i integrationen av de etiopiska judarna i det israeliska samhället. För att undvika att den äldre generationen känner sig underlägsen barnen utbildar man nu dem först i grundläggande datorkunskap (amhariska och hebreiska) och därefter barnen. Tanken är att föräldrarna ska kunna stötta sina barn om de förstår vad barnen lär sig samtidigt som de känner sig tryggare i sin föräldraroll i kontakter med skola och kommun. Programmet heter Etgarim - utmaningar. I ett av dem lärs glosor ut samtidigt som användaren tar sig från en djurfarm till ett hus, man klickar på de olika objekten och får höra ordet på såväl amhariska som hebreiska samtidigt som ordet finns skrivet på hebreiska.

Compedia har enbart etiopiska instruktörer för att underlätta kommunikationen med föräldrarna. De har bättre förståelse för kulturella nyanser och är samtidigt positiva förebilder för både barnen och föräldrarna. Margarete NudelTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.