Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Förstasidan
Senaste numret

Menorah
Läsvärt ur kvartalstidskriften Menorah från och om Israel

ReportageGunnar Hökmark Gunnar Hökmark
står upp för Israel

- Israel är Mellanösterns enda demokrati och den enda staten i området där både araber och judar har rösträtt och andra mänskliga fri- och rättigheter. Det är därför vår skyldighet som demokrati att stötta Israel med all vår kraft och inte ge vika för diktaturerna runt omkring dem. Det anser Gunnar Hökmark, ny ordförande för Samfundet Sverige-Israel. Text & bild: Margarete Nudel

Gunnar Hökmark behöver egentligen ingen närmare presentation. Sedan 1982 sitter han i Sveriges riksdag för moderaterna. Han är bland annat ledamot i regeringens försvarsberedning, suppleant i försvarsutskottet, ordförande i konstitutionsutskottet, ledamot i krigsdelegationen. Och nu även ordförande för Samfundet Sverige-Israel.

- Många i Sverige har en väldigt snedvriden bild av Israel och den konflikt som pågår i området. Det vill jag ändra på. Israel är ett västligt land och har mycket att lära oss i frågor som bland annat integrering.

Under Gunnar Hökmarks ledning ska Samfundet Sverige-Israel bli en synlig organisation och bland annat lyfta fram det faktum att Israel är områdets enda demokrati.

- En av våra uppgifter är att öka kunskapen om Israel, då menar jag inte bara om dess historia och kultur. Samfundets medlemmar ska känna tillförsikt och stolthet inför sin uppgift. Vår vänförening kämpar för ett lands rätt till existens som demokrati, omringat av diktaturer. Vi ska skapa respekt och förståelse för ett utsatt samhälle, det är viktigt.

Hans intresse för Israel väcktes redan under skoltiden och har utvecklats under åren som politiker. Under samtalets gång kommer vi hela tiden tillbaka till orden demokrati och mänskliga rättigheter, samt att vi som lever i Sverige, och har förmånen att leva i en demokrati under fred och frihet, måste stötta andra länder som valt samma samhällsform. Det är den enda vägen att gå.

- Vi kan ha olika uppfattning om hur Israels regering sköter sin uppgift och för sin politik, det är vår rätt som fria människor i ett fritt samhälle, men vi får aldrig, aldrig, tillåta eller stödja det faktum att Israels grannar, några av världens värsta diktaturer, har som mål att utplåna dem.

Han berättar att FN:s medlemsstat Iran hotade att utplåna Israel, en annan av organisationens medlemmar, under september månad. Hotet var mycket konkret. Missiler med en räckvidd av 170 mil och parollen "Israel måste utplånas från kartan" visades upp i en militärparad. Iran var stolt över sina robotar som tillverkats med hjälp av Nordkorea. Precis så stolta som en regim, som gjort hatet till en ideologi i sig och våldet till en vardaglig del i det politiska systemet, kan vara. Nu skulle man kanske tro att detta skulle ha lett till stor uppmärksamhet, demonstrationer och reaktioner i vår fria del av världen. Det blev en notis i Svenska Dagbladet.

- Media bevakar helst dramatiska händelser som terrorattacker och hussprängningar. Det är att göra det enkelt för sig. Vem kan förstå vad som ligger bakom terror och hot när de bara presenteras som lösryckta fakta? Terrorattackerna mot civila mål i Israel är inga isolerade händelser utan grundas på det faktum att Israel omges av diktaturstater i ordets bokstavliga bemärkelse. Diktaturerna använder sig inte av samma spelregler som vi. Det får vi inte glömma bort.

- Västvärlden har i decennier accepterat diktatur och terror som ofrånkomliga inslag i arabisk kultur. Eftersom araber i hela regionen saknar förmånen och privilegiet att leva under demokrati och respekt för sina mänskliga fri- och rättigheter har vi fördomsfullt nöjt oss med föreställningen att det ingår i arabisk tradition att bli förtryckt. Denna omvända rasism - att av respekt för arabisk kultur inte ställa samma krav som i andra samhällen - har skapat ökat utrymme för totalitära krafter och minskat för de moderata.

Resultatet har visat sig i att vare sig Europas eller Rysslands ledare håller den palestinska ledningen ansvarig för den terror som planeras, förbereds och utgår från det område som palestinierna ansvarar för, anser han. I praktiken har de erbjudit de palestinska ledarna politisk ansvarslöshet, något som givit förödande resultat, inte bara när det gäller terrorismens offer, utan även tillståndet inom självstyret.

- Detta är ett historiskt misstag som undergrävt fredsprocessen i Mellanöstern. Arabiska ledare hålls inte ansvariga för sina uttalanden och sitt agerande. Vi i väst har ett stort framtida ansvar. Vi måste tydligt ställa gemensamma krav på de politiska ledarna i arabvärlden. De ska konsekvent och samstämt ställas till svars för det förtryck de utövar och för det stöd de ger till terror och hat. Då får vi också en möjlighet att med trovärdighet ställa krav på israeliska regeringar och deras roll i fredsprocessen.

- Vi får inte acceptera den korruption och rättslöshet som råder inom det palestinska självstyret. Idag opererar internationella terroristgrupper som Hamas, Hizbollah och al Aqsa-brigaderna utan att den palestinska ledningen vågar, eller vill bekämpa dem. Detta undergräver förutsättningarna för en framtida palestinsk stat.

Gunnar Hökmark

Namn: Gunnar Hökmark
Aktuell som: Ny ordförande för Samfundet Sverige-Israel
Familj: Hustrun Agnetha och barnen Linn, Annika och Björn
Bor: Stockholm
Brinner för: Demokrati och mänskliga rättigheter
Favoritförfattare: Frans G Bengtsson eller Fritiof Nilsson Piraten. Har inte hunnit bestämma mig.
Bästa maträtt: Föränderligt. Just nu Tacos.
Dricker gärna: Ja, det som bjuds.

- I Israel vill folket leva i fred med sina grannar, det visar de sina politiker bland annat genom fredsdemonstrationer, mig veterligen har detta ännu inte hänt i de omgivande länderna…

Den dag arabvärlden börjar agera demokratiskt kan väst även börja ställa krav på det israeliska ledarskapet, både vad avser bosättningar, förhandlingsvilja och ansvaret som ockupationsmakt. Annars finns det risk för att israelerna ser de europeiska ledarena för vad de är just nu; otydliga och inkonsekventa när det gäller synen på förtryck.

Gunnar Hökmark tror på en framtida fred och en palestinsk stat sida vid sida med den israeliska och hoppas att det inte ska dröja så länge till. Men freden bygger på att den palestinska terrorn stoppas och att hatet mot judar ersätts av respekt för människoliv, tolerans och mänskliga fri- och rättigheter.

- Jag har stor respekt för landet Israel. De har uträttat enormt mycket under sin korta livstid. Israel är ett av världens främsta länder när det gäller integration, där lever många människor med vitt skild bakgrund tillsammans. Det finns ett rikt kulturliv, hög teknologisk kunskap samt ett öppet och spännande samhälle. Med fred skulle Israel kunna bli den vitamininjektion hela området behöver för att komma vidare. Israel är utan tvekan en viktig nyckel till Mellanösterns framtida utveckling. Lyckas vi föra fredsprocessen i hamn kommer såväl Israel som arabländerna att vinna mycket på det.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.