Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Förstasidan
Senaste numret

Menorah
Läsvärt ur kvartalstidskriften Menorah från och om Israel

Reportage1920 inser ledarna på sionistkongressen i London att de måste hitta ett nytt sätt för att samla in pengar för att bygga upp det judiska Palestina. Keren Hayesod föds. 83 år senare pågår arbetet fortfarande aktivt.
Av Margarete Nudel & Ulf Cahn.

Keren Hayesods historia är Israels historia. När organisationen bildas 1920 bor närmare 84 000 judar i britternas s.k. Palestina-mandat. Ytterligare 120 000 judar flyttar dit under 20-talet, många från Östeuropa.

Det är ett aktivt första årtionde. Tillsammans med World Zionist Organisation bygger Keren Hayesod landets två första absorptionscentra, de bistår det brittiska mandatet i Palestina med vägbyggande, avlopp, landutveckling och kommunal service. Keren Hayesod är delaktiga i grundandet av föregångaren till Bank Leumi. Området Emek Yisrael röjs och förbereds för jordbruk. Totalt etableras 70 bosättningar det första årtiondet.

Keren Hayesod tar finansiellt ansvar för skolsystemet i området under 20-talet men bidrar även mycket till hälsovården. Man startar ett elbolag, hundratals industrier och mindre företag får ekonomisk hjälp. Samtidigt etableras landets första turistbyrå.

Under 1930-talet byts den första optimismen ut mot en världsomspännande depression. Samtidigt som Hitler kommer till makten föds ungdomsaliyan i Tyskland. Målet är att rädda judiska barn till frihet i sitt eget land. Keren Hayesod hjälper dem.

Under krigsåren organiserar sig judarna militärt. Keren Hayesod är med om att stödja den kända "Judiska brigaden" som skickas till det krigshärjade Europa 1944. Varor tillverkade i Palestina-mandatet till ett värde av mer än 120 miljoner dollar skickas till de allierade.

Trots att britterna hårdnackat vägrar att släppa in fler än 15 000 judar per år lyckas ändå 62 000 judar ta sig in i landet. Keren Hayesod fortsätter att stödja dem och 40 nya bosättningar etableras under samma tid.

Tillståndet för den europeiska judenheten efter Hitlers slaktande är förödande. Över sex miljoner judar har mördats och vid krigsslutet står över 200 000 judar hemlösa. Jewish Agency kräver att britterna omedelbart utfärdar 100 000 visum men knappa 1 500 visum skrivs ut varje månad. Den brittiske premiärministern Bevin anser att lösningen på judarnas problem inte är bildandet av en judisk stat, judarna bör istället stanna kvar i Europa och assimilera sig.

Men ett eget land lockar. 56 000 överlevande från dödslägren kommer, varav 40 000 illegalt. Ytterligare 51 000 fångas in på stränderna och skickas till flyktingläger på Cypern. De som kommer fram får mat, husrum, sängar och filtar. Det byggs hus för immigranterna, folk placeras på kibbutzer och moshaver. Den första världsomspännande insamlingskampanjen för att finansiera immigration och mobilisering sätts igång.

Den 14 maj 1948 utropas staten Israel. Under Israels första fyra år som självständig stat kommer 750 000 immigranter och landet mer än fördubblar sin befolkning. De ges husrum, utbildning och arbete. Ett gemensamt språk är framtiden och Keren Hayesod hjälper till att starta landets första språkskolor i hebreiska, ulpanim.

För att få hem judiska flyktingar bildas Zim Shipping Company och därefter El Al Airlines. "Flygande mattan" tar 46 000 jemenitiska judar till Israel under 1950, "Operation Babylon" flyger ut 125 000 irakiska judar till frihet mellan 1947 och 1951. En av dem som riskerade sitt liv då var Shlomo Hillel, sedermera Keren Hayesods världsordförande.

70 000 nya hem byggs under landets första tre år av självständighet. Vid sidan av lån till att öppna små privata företag ser Keren Hayesod även till att investera i industrin, i utbildning och boende för de äldre.

I början av 1960-talet grundar Keren Hayesod avdelningen för specialprojekt och därigenom skapas ett direkt sätt för bidragsgivare att öronmärka donationer. Daghem, dagvård, förskolor, kommunhus, vårdcentraler, synagogor, ungdomsföreningar och mycket mer byggs upp i givares namn.

Men läget är spänt. I mitten av maj 1967 drar Keren Hayesod igång en krisinsamling. Gensvaret blir enormt. Utanför Keren Hayesodkontor och israeliska ambassader i många länder bildas köer av folk som vill donera. Varje postgång innehåller tusentals checkar från judar såväl som icke-judar. Under ett par veckor insamlas tolv gånger så mycket som hela året innan. I början av juni bryter kriget ut och efter sex intensiva dagar segrar Israel

Segern 1967 gav dock ingen fred. Den 6 oktober 1973, Yom Kippur - Försoningsdagen, slår Egypten och Syrien till mot Israel och landet mobiliserar sina soldater direkt ur synagogorna. Keren Hayesodvänner över hela världen rusar till Israels hjälp och efter ett par veckor har dubbelt så mycket pengar samlats in till Israels stöd som under sexdagarskriget. Kriget kostade 2 500 israeliska liv och ett helt års BNP i pengar.

Många av de immigranter som kom till Israel de första 30 åren hade dålig utbildning och hamnade i underutvecklade områden utan finansiella möjligheter att ta sig ut ur sin situation. 1977 ställer sig Keren Hayesod bakom Israels dåvarande premiärminister Menachem Begins idé om upprustning av nedgångna områden som ska leda till förnyandet av Israel. Samma år gör även Anwar Sadat sitt historiska besök i Jerusalem i december och efter 16 långa månader skrivs ett avtal om fred med Egypten.

Under 1980-talet växer Keren Hayesod till att omfatta ett nätverk av 90 årliga insamlingskampanjer i 47 länder. Utmaningen blir nu att involvera den generation judar som personligen inte upplevt Förintelsen eller staten Israels födelse. Keren Hayesod börjar med att arrangera studiebesök till Israel. Stora insatser sker inom forskning och utveckling.

1984 flyger "Operation Moses" ut 7 000 etiopiska judar till Israel under ett par dagars tid.

I samband med perestrojkan och den ekonomiska reformen i forna Sovjetunionen börjar de ryska judarna komma. Vad som Jewish Agency trodde handlade om 20 000 eller kanske 30 000 personer blir betydligt fler.

Förnyelseprojektet går in i fas två; satsning på ledarskaputbildning, städer byggs ut för att kunna ta emot nya immigranter och stipendier erbjuds.

1990-talet inleds med en anstormning av invandrare från forna Sovjetunionen. Muren mellan öst och väst faller och vägarna ut ur östblocket är plötsligt vidöppna. Efter åratal av drömmar om frihet bland judarna i öst, och lika många år av demonstrationer i väst för att stödja dem, kommer invandringen till Israel i gång. Judar i princip stormar flygplatser runt om i forna Sovjetunionen när man får klart för sig att Israel inte längre är en dröm.

Samtidigt går invandringen från Etiopien in i en andra fas. 1991 kommer cirka 18 000 judar därifrån på 36 timmar genom den välkända "Operation Salomo".

Det blir en kaotisk tid för Israel. Cirka 250 000 invandrare kommer mellan 1990-91, en mängd man aldrig hade kunnat förutse. Många bor temporärt i husvagnar och ibland även tält i väntan på att byggandet av bostäder ska sätta fart. Därmed ställs också nya krav på Keren Hayesods förmåga att informera och samla in medel för denna massinvandring. Dessa krav tillgodoses i hög grad genom att givarna ställer upp på ett fantastiskt sätt.

Gulfkriget börjar mitt i detta arbete och Israel attackeras av Irak med Scud-missiler. Nyanlända invandrare får ID-handlingar i ena handen och en gasmask i den andra.

Från 1993 börjar invandringen från forna Sovjetunionen sjunka. Många har nu lämnat dessa områden, det handlar om närmare en miljon invandrare på ett decennium. Över en halv miljon judar finns ändå kvar.

Sedan 1999 har fler etiopiska judar, de s.k. Quara-judarna, kommit till Israel. Den etiopiska invandringen ställer stora krav på det israeliska samhället. Att integrera människor från ett gammaldags jordbrukssamhälle in i ett modernt land är svårt. Här har Keren Hayesod kunnat bidra i mycket hög grad genom givarnas stöd.

Den ekonomiska och politiska krisen i Argentina leder i slutet av 2001 till att 10 000-tals judar kontaktar Jewish Agency om möjligheterna till invandring till Israel. En ökande antisemitism leder också till att allt fler judar invandrar från Frankrike, år 2002 det högsta antalet på 20 år.

2002 startar Jewish Agency "Fond för terroroffer" som prioriteras högt av Keren Hayesod. Man beslutar också att särskilt stödja den israeliska brandkårs- och räddningstjänsten.

Och så fortsätter Keren Hayesods historia att spegla Israels utveckling…Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.