Arkiv
Förenade Israelinsamlingen Keren Hayesod
Reportage
Data-Forskning-Medicin
Ekonomi
Kultur
I bokhyllan
I skivstället
Sport
Krönikor
Ståndpunkten
Israeliana
Myter och fakta
Judiska symboler
Organisationer
Länktips
Övriga rubriker

Förstasidan
Senaste numret

Menorah
Läsvärt ur kvartalstidskriften Menorah från och om Israel

ReportageAscent of Safed
- mysticism och Amerika i ett

De finns precis överallt i den gamla delen av Safed; svartklädda, långrockade män med sidolockar. De skyr din blick om du är kvinna och smiter snabbt in i en gränd eller en synagoga för att undvika beröring. Strax efter dem kommer långkjolade kvinnor med täckta huvuden och myriader av barn runt fötterna. Många är chassider som studerar kabbala, judisk mysticism. Hos Ascent of Safed görs dessa mystiska skrifter mer tillgängliga för icke-religiösa, "the American way". Av Margarete Nudel.

Ett besök i gamla Safed är som att kliva 200 år tillbaka i tiden, kullerstensbelagda gator och gränder, gamla synagogor och religiösa män som klär sig som religiösa judar gjorde i Polen på 1800-talet. Den mentala krocken blir total när man besöker Ascent of Safed, en oberoende, icke-vinstdrivande chassidisk organisation där gammaldags klädsel och bokstavstrohet blandas med moderna hjälpmedel i amerikansk anda. "We want Moshiach now" flashar från datorernas skärmsläckare parallellt med travar av gamla, dammiga judiska böcker.

Ascent erbjuder "sökare" en integrerad erfarenhet av aktivt judiskt sätt att leva och möjlighet att studera kabbala under ledning av lubavitcher-chassider. I första hand vänder de sig till judar mellan 18 och 120 år, med liten eller ingen judisk bakgrund alls. Genom att höja den allmänna judiska kunskapen i världen tror de nämligen att Messias kommer att komma snabbare och förlösa världen.

Organisationen grundades 1983 av tre amerikanska par som hade invandrat till Israel. Och det märks. Hela Ascent genomsyras av amerikansk anda. Till skillnad mot de religiösa judarna i Mea Shearim i Jerusalem som inte lyssnar på radio, tittar på tv eller läser dagstidningar, är chassiderna vid Ascent utåtriktade och använder sig av de medel som den moderna världen erbjuder; mobiltelefoner, datorer, e-postbrev blandas friskt med interaktiva kabbalastudier via Internet.

Kabbala är "inne" nu och det har Ascent inte varit sena att nappa på. I dagens aktiva och sekulariserade samhälle söker allt fler efter sina rötter, En av dem är sångerskan Madonna. Men henne vill inte Rabbi Eyal Riess, marknads- och koordinationsansvarig, tala om.

- Icke-judar har sju budord som de ska uppfylla. I dessa ingår inte att studera kabbala, säger han kort mellan mobiltelefonsamtalen. Att studera kabbala är inte något akademiskt, utan ett sätt att växa spirituellt.

Eyal Riess är en typisk Ascent chassid. Uppvuxen i ett sekulariserat hem i Israel började han söka efter mer kunskap under universitetstiden. Vad som började med att fira shabat slutade i ett arrangerat äktenskap, intensiva dagliga bibelstudier och bönestunder samt bokstavstrohet.

Ascent arbetar mycket genom studiegrupper och dess dynamik. De tror på kunskap via healing, musik och meditation för att nämna något. Det gäller att släppa sinnet fritt och det kan man till exempel göra genom rörelse och dans. När folk mediterar kan de uppleva mirakel, anser han.

Musik tillhör en viktig del av kabbalismen Rabbi Eyal Riess undervisar en grupp studenter. Ascent House

Centret erbjuder studier under vinjetten "Korta besök - stort intryck" där besökarna tar del av levande musik, cykelutflykter eller vandringar och ett urval av föreläsningar och workshops i allt från en dag till hjälp att emigrera till Israel. I veckoprogrammet ingår shabatfirande hemma hos en religiös familj och daglig undervisning. Eyal Riess stressar det faktum att det är viktigt att även de religiösa inte tappar kontakten med verkligheten.

Många intresserade tar in på något av de närliggande hotellen. De med mindre stadd kassa kan bo i någon av Ascent 85 bäddar i vandrarhemsstil. Undervisning sker året runt, och oftast dygnet runt, på tre språk; hebreiska, engelska eller ryska. Ascent säger att de erbjuder precis så mycket kunskap som besökaren kan, och vill, ta emot.

De cirka 7 000 personer som söker sig till Ascent varje år består av en salig blandning av studenter från Hebrew University i Jerusalem, volontärer från kibbutzer, sommarbesökare från USA, nygifta från Brasilien eller vilsna själar från Prag. Fler än 12 000 personer prenumererar på deras kvartalstidskrift och över 2 000 personer tar emot veckobrev via e-post.

Vill du veta mer om
Ascent of Safed?

www.ascent.org.il
www.kabbalaonline.org
eller skicka e-post till:
director@ascent.org.il


Safed och Kabbala

Staden Safed är intimt förknippad med Kabbala - judisk mysticism. Texterna har utvecklats under århundraden men samlades i en bok med titeln "Zohar" på 1200-talet av Moses de Leon från Kastilen. Enligt honom går texten tillbaka till 100-talet och skrevs av Rabbi Simeon bar Jochai som ligger begravd utanför Safed. Staden Safed har genom tiderna hyst många kända judiska kabbalister:

Rabbi Yosef Karo - spansk immigrant som skrev Shulchan Aruch, vägledning om detaljer i judisk sed och praxis.

Rabbi Moshe Cordovero - även kallad den störste teoretikern inom judisk mysticism.

Rabbi Shlomo AlKabetz - författare till "Lecha Dodi" (Kom, min älskade), den sång religiösa judar hälsar sabbaten med.

Safed har även varit hem för den man som anses vara den störste kabbalist som någonsin levat, Rabbi Isaac Luria, känd under sin akronym av sitt hebreiska namn Ari - lejonet. Vid 35 års ålder hade Luria en vision om att profeten Elia befaller honom att lämna Egypten och flytta till Safed. Där levde han till sin död tre år senare. Under denna korta tid samlade han en grupp hängivna studenter kring sig. Klädd i vitt brukade han och hans följeslagare gå till utkanten av staden för att välkomna sabbaten. Idag finns Ari Ashkenazi synagogan på den platsen.

Fakta om Safed
Safed är en relativt liten stad belägen i norra Israel 900 meter över havet i Galiléens berg. Här bor 27 000 personer. Det tar tre timmar med bil att ta sig dit från Tel Aviv.

Stadens förflutna är rikt och stort. Enligt källorna grundades staden 70 år före vår tideräkning. Staden blomstrade under 1600-talet då många judiska kända religiösa lärda och mystiker flyttade dit från Europa när de flydde från Inkvisitionen. Safed blev det judiska spirituella centret.

Enligt de stora mystikerna från förr kommer Safed att spela en stor roll i världens framtida förlösning då Messias kommer att komma från Safed på väg till Jerusalem.

Men det var även i Safed Israels första hebreiska bok trycktes 1578 på kontinentens första tryckpress. På den tiden var staden ett stort handelscentrum så väl som ett religiöst centrum.

Safed är en av Israels fyra heliga städer vid sidan av Jerusalem, Hebron och Tiberias. Den gamla delen av staden består av smala slingrande gator fyllda med konstgallerier, medeltida synagogor, privatbostäder och små gästhus. Det är ingen tillfällighet att tusentals ryska och etiopiska immigranter gjort Safed till sitt hem under de senaste tio åren. De har där funnit sin judiska själ.

Här finns alla möjligheter att fördjupa sig i bibelstudier. Utmärkta Tora-klasser är tillgängliga för den som söker kunskap såväl på hebreiska som på engelska.


De mystiska kvinnorna i Safed

Sefat, Sfat, Zefat, Safed, kärt barn har många namn. Staden Safed i norra Israel är intimt sammankopplad med judisk mysticism, Kabala. Många kända rabbiner har levt och verkat i staden och ortodoxa judar vallfärdar dit varje år på lag baomer*. Men vem känner till Safeds mystiska kvinnor? Av Yael Levine Katz.

Utöver ett stort antal judiska lärde och mystiker som associeras till staden Safed, visar källorna på att det finns några utomstående kvinnliga personligheter som tidigare levde där. Francesa Sarah levde i Safed på 1700-talet och är unik i den judiska historiens historieböcker. Hon lär vara den enda kvinna för vilken en Maggid - ängel vars ande talar till kabbalister - har talat och avslöjat framtiden för.

Francesa Sarah nämns i en historieskrivning från 1700-talet samt i "The Book of Visions" från 1954 där mer ljus sprids över hennes personlighet och hennes aktiviteter. I bägge böckerna beskrivs hon som en extremt klok och rättfärdig kvinna.

Bland annat berättas det om Francesa Sarah att hon vid ett tillfälle skickade efter de kloka i staden och varnade dem att om de inte utropade en dags fasta, bad och gav till välgörenhet skulle alla drabbas av en hemsökelse. Rabbinerna följde hennes råd och påbjöd en fasta. När alla var samlade på fastedagen reste en av rabbinerna sig för att tala. Då fick Francesa en uppenbarelse om att rabbinen skulle dö om åtta dagar som botgörelse för församlingens synder. Och exakt åtta dagar senare dog han.

En av de lärde i Safed, något skeptisk till hennes krafter, rådfrågade henne om han skulle lyckas med ett speciellt uppdrag. Efter att ha insett trovärdigheten i hennes visdomsfyllda svar "bugade han djupt i tacksamhet inför Gud som har delat med sig av sin visdom till en kvinna av så stort värde".

Många av Francesas visioner realiserades men hennes uppenbarelse att Messias skulle komma materialiserades inte.

Då judar emigrerade till landet Israel på 1600-talet brukade de flesta bosätta sig i Jerusalem. En kvinna som gick emot strömmen var italienskan Fioretta av Modena, stammoder till en lärd rabbin. Hennes barnbarn, den lärde kabbalisten och skribenten Rabbi Aaron Berechiah från Modena hyllade henne i förordet i två av sina böcker "Må mitt goda namn bli ihågkommet inför Gud tillsammans med min mormors meriter, den rättfärdiga kvinnan Fioretta, änka efter rabbi Solomon från Modena".

Fioretta var helt uppslukad av bibelstudier och studerade även den muntliga judiska lagen samt dess praktiska regelverk såväl som kabbalismens huvudtext Zohar. Hon studerade flera gånger i veckan. Det var hos Fioretta barnbarnet växte upp, hon var ansvarig för hans judiska studier. Hon tog honom från stad till stad i jakt efter de bästa lärarna. Rabbi Aaron fastslog att det därför ålåg honom att ge henne den respekt en förälder och rabbin förtjänar.

En annan fascinerande kvinna med anknytning till Safed är den legendariska Jungfrun av Ludomir, Channah Rochel Werbemacher. Hon föddes i Ludomir, Polen, 1815 till föräldrar som hade varit barnlösa i över tio år. Redan vid mycket unga år visade hon en osläcklig törst för kunskap och skaffade sig mycket stor sådan.

När Channah var nio år gammal dog hennes mamma. Vid ett besök vid moderns grav drabbades hon av en allvarlig sjukdom. När hon hämtat sig från den var hon en helt förändrad människa. Hon började uppfylla även de budord som är obligatoriska enbart för män som att bära tallit (bönesjal) och lägga tefilin (böneremmar) varje dag. Hon tillbringade hela sin tid med att meditera, lära och be. Med arvet efter sin far byggde hon en vacker synagoga.

Folk flockades kring henne för att få råd och välsignelser. Av blygsamhet talade hon till dem bakom en dörr eller en gardin. Precis som en chassidisk mästare höll hon "öppet bord" varje lördag eftermiddag där hon utvecklade de fem moseböckerna.

Senare i sitt liv emigrerade hon till Israel och bosatte sig i Mea Shearim, ett religiöst kvarter av Jerusalem. Channah promenerade varje dag till Klagomuren för att be efter henne gick ett otal personer som ville få hennes välsignelse.

Kvällen före den judiska helgen Simchat Tora då sista stycket av femte moseboken och första stycket av första moseboken läses brukade många pilgrimer från Hebron, Safed och Tiberias besöka hennes hem. Hon flyttade så småningom till Safed och dog där 1892.

Boken "They called Her Rebbe" om hennes liv publicerades 1991.

* Lag baomer infaller på den 33:e dagen i omerräkningen och är en allmän vårutflyktsdag.

Yael Levine Katz är bosatt i Jerusalem och har en doktorsexamen i judiska studier från Bar Ilan University.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.