Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Invandrarna

1-98 sid.39

Kibbuts slussar invandrare in i samhället

av Steve Sivan

"Brottsnivån i Ryssland är skrämmande, det ekonomiska läget uruselt, den politiska situationen mycket osäker och ryska armén tänkte kalla in mig."
Alexander Brainin, 25, hade verkligen goda skäl att bestämma sig för att lämna Ryssland och emigrera till Israel. Förutom att han som jude anser sig höra hemma i Israel understryker han att den ökande brottsligheten i Moskva är skrämmande, att det ekonomiska läget är synnerligen dåligt och den politiska situationen mycket osäker. Och till på köpet var ryska armén på vippen att kalla in honom. Nu när han väl är i Israel har han inget emot tanken att tjänstgöra i Israels armé.
-Då kommer jag i alla fall att kämpa för något som är värt att kämpa för.

I Moskva arbetade Alexander vid ett amerikanskt dataföretag, och nu har han redan fått erbjudande att börja hos en datafirma i Israel så snart han är klar med sin påbyggnadskurs i hebreiska. Han kom till Israel i augusti 1997 som en av nitton unga immigranter som bor på kibbuts Gat, ca 15 km öster om Ashkelon i södra delen av landet. Under en fem månaders introduktionskurs får de tre dagar i veckan ta sina lektioner i hebreiska på grannkibbutsen Kfar Menahem bland 80 elever från fyra kibbutser. Resten av veckan jobbar Alexander och hans kamrater på den egna kibbutsen, med tjänst i matsalen.
Alla nykomlingarna testades redan före sin utvandring, så att de kunde slussas in i för dem lämpade utbildningsprogram så snart de anlänt till Israel. Detta sker genom Jewish Agencys Alija 2000-program. Avsikten är att de sedan snabbt ska få ett jobb.
Nu hoppas bara Alexander Brainin att hans föräldrar också ska bestämma sig för att komma efter.

Den som samordnar utbildningen av nykomlingarna är Viacislav Breitman, och han är verkligen en levande reklam för Israels förmåga att framgångsrikt absorbera sina immigranter.
Breitman, som tagit examen i automatiska kontrollsystem vid universitetet i Lvov i Ukraina, lämnade f.d. Sovjetunionen 1991 tillsammans med sin fru Maria och deras två barn på grund av antisemitismen. Därtill lockade chansen att få leva i den judiska staten. Han är nu fullvärdig medlem av kibbuts Gat. Förutom ansvaret för de nya invandrarna har han också jobbet som kibbutzens dataingenjör.
–Jag vet inte om jag har samma engagemang som de sionistiska pionjärerna som en gång grundade Gat, säger han ärligt. -Vi kom hit för att förbättra vår livskvalitet. När vi först anlände till Israel bodde vi i Tel Aviv, men efter ett år flyttade vi hit. Vi var lockade av de öppna gröna vidderna och lugnet.
Viacislav har ett tjockt svart skägg och ett öppet vänligt sätt. Efter ett prövoår ansökte han om medlemskap och antogs. Gat har 500 invånare, men just nu är det endast tre nya immigrantfamiljer som är medlemmar. Nu har han fått chansen att hjälpa fler att nå samma mål.
Viacislav Breitman berättar att de flesta av de tidigare unga immigranterna som bott på Gat har fortsatt till college eller skapat sig en framgångsrik karriär. Och många av dem kommer och hälsar på för att tacka för allt stöd de fått i början, som hjälpte dem över de första svåra månaderna.

Ur Babayit nr 25 Övers. och bearbetning NWBTextlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.