Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

REPORTAGE

ETIOPISK FORSKARE FÖREBILD FÖR UNGA INVANDRARE

Av Nechemia Meyers

Aynalem Hailu, ursprungligen från Etiopien, utför betydelsefull biologisk forskning, men han är egentligen viktigare för Israel som förebild för de unga etiopiska invandrarna än som vetenskapsman. Det finns nämligen rätt få forskare och andra universitetsutbildade bland landets 70 000 invandrare från Etiopien. Många av dem har lämnat skolan i förtid och är rätt främmande för det israeliska samhället. De behöver varje förebild de kan få.

Liksom så många andra etiopiska judar, föddes Hailu i Gondar-provinsen, där han växte upp och avslutade sin gymnasieutbildning innan han av den marxistiska regimen sändes till Moskva för universitetsstudier. Det var inte lätt för honom där eftersom han inte kunde ett enda ord ryska som var undervisningsspråket på Patrice Llumumba Vänskapsuniversitet. Han led också av de iskalla vintrarna som han aldrig upplevt förr. Men han höll ut och klarade av att under åren 1976 till 1982 avlägga kandidat- och licentiatexamen i växtgenetik.

Ny gröda för Israel
När Hailu återvänt till Etiopien anställdes han på växtgenetiska centret i Addis Abeba, som specialiserar sig på att bevara och fortplanta inhemska växters arvsanlag. Senare deltog han i flera internationella kurser i sitt ämne och kunde även forska i USA och Storbritannien innan han med sin hustru och tre barn utvandrade till Israel 1996.
Genom sin forskning förblev han i kontakt med sitt forna hemland. Hailu arbetar nu här i Israel med försöksodling av en speciell etiopisk gröda. Den kallas "teff" och importeras för närvarande från Etiopien för att baka det traditionella platta "Injara"-brödet som de etiopiska invandrarna gärna äter.
"Ett etiopiskt hem utan Injara", säger Hailu, "det är som ett Sabra-hem utan tomater, gurka, pita och houmous. Så därför importeras teff till Israel. Men snart hoppas jag att vi kommer att kunna odla denna gröda här i kommersiell skala" säger han.

Teff ger bröd med låg glutenhalt
Han började försöksodlingar vid Hebreiska universitetets jordbruksfakultet i Rehovot och fortsatte senare vid Volcani Agricultural Research Institute i Beit Dagan. Han har fått fram fem varianter av växten som kan odlas i olika slags jordar och med olika bevattningsmetoder.
Det visade sig att teff behöver tung jord men att det kan klara sig med relativt små mängder vatten tack vare den israeliska världsberömda droppbevattningsmetoden.
Teff är bra inte bara som mjöl till bröd för etiopier. Det innehåller praktiskt taget inget gluten som många människor är allergiska mot, säger Hailu och håller upp Injara som är ett traditionellt etiopiskt tunnbröd, bakat av teff-mjöl.

Hailu, en lågmäld man, talar fortfarande engelska och sitt modersmål amharic bättre än hebreiska. Detta gäller inte hans barn, åttaåriga Tali och fyraåriga Yoel. De pratar hebreiska som ett vattenfall. Tali, säger en stolt far, är bäst i klassen i Weizmannskolan i Rehovot. "Andra barn från Etiopien har samma potential och mer borde göras för att hjälpa dem att utnyttja den", säger Hailu till slut.
Bearbetning och översättning: FTCTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.