Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

REPORTAGE

KAMPEN MOT ASFALT-SIONISMEN

Jerusalem-professor kämpar på miljöbarrikaderna


Av Janet M. Moshe

Redan på 70-talet krävdes det både mod, skicklighet och ödmjukhet av turister att hyra bil och ge sig ut i den hetsiga israeliska trafiken i hopp om att nå sitt mål helskinnad och i rätt tid. Idag är trafiksituationen hundra resor värre. Fler och fler vägar att åka vilse på, där alltfler bilar slåss om utrymmet i allt tätare trafikstockningar med ty åtföljande vansinnesutbrytningar och ständigt ökande olyckor. Något måste göras!

Professor Elihu Richter är mannen som ska göra´t. Janet M. Moshe berättar om hans nästan hopplösa kamp mot kommersialismen och asfalt-sionisternas själviska framfart.

Med samma intensiva energi som Don Quixote tog till i kampen mot väderkvarnarna har professor Elihu Richter stuckit ut hakan för att besegra israeliska politiker, mäktiga affärsintressen och till och med den enskilde medborgaren, som gärna ville köpa familjen en andrabil. Och visst känner han ibland att han förlorar slaget, när han kämpar för att förebygga döden på vägarna, sätta stopp för nya vägbyggen och istället förbättra israelernas allmänna kommunikationer.
-Fler israeler har dödats på vägarna än i alla krig och terroristattacker tillsammans, förklarar Richter. -I genomsnitt är det sju människor som dödas eller blir allvarligt skadade varenda dag.

ISRAELISK MILJÖKÄMPE
Richter leder skadeförebyggande projekt vid Hebreiska universitetets institution för folkhälsa och samhällsmedicin, som tillhör Hadassah-sjukhuset.
På sin anslagstavla har han skrivit det ironiska budskapet: "insektsgifter är bra som salladdressing". Richter har nämligen stått och står fortfarande på alla tänkbara miljöbarrikader
Han betraktar radon, cigarettrök och asbest som folkets fiender som han agerat emot på vetenskaplig grund, delvis med svenska erfarenheter som förebild.

NYA MOTORVÄGAR BÖR VÄNTA
Men idag gäller dock hans viktigaste strid att bekämpa vad han kallar asfalt-sionismen.
Trots att Israels befolkning har varit i stark tillväxt och nya immigranter har köpt tusentals bilar, föreslår Richter ett rejält uppskov av allt överdrivet vägbyggande.
Den föreslagna Transisraeliska motorvägen, som ska knyta ihop landet från norr till söder, irriterar honom alldeles särskilt.
>-Den leder till anskrämlig byggnation längs sin sträckning vilket får sociala konsekvenser, varnar han. Landsbygdens struktur påverkas, urbaniseringen uppmuntras och det skapas ytterligare klyftor mellan rika som kan förflytta sig med bil och fattiga. Enligt Richter borde ett sådant gapande snitt rakt igenom hela landet inte tillåtas, eftersom det bara skulle innebära flera fordon, rena mordet på miljön med den ökade nedsmutsningen och dessutom minskade investeringar i allmänna kommunikationsmedel.

SNABBA TÅG BÄTTRE
Richter skulle föredra ett godtagbart transportsystem, som består av ett nätverk av snabba tåg som går sju dagar i veckan (alltså även på shabbat), vägtullar vid högtrafik, speciella bussfiler samt fartmätningskameror för att minskar dödligheten på vägarna. Fyra automatiska fartmätningskameror kopplade till datorer har nyligen installerats och visat sig vara utomordentligt avskräckande. Kamerorna kan spela in trafikförseelsen samt bilnumret och skickar ut bötesföreläggandet utan assistans av någon polis.

AUTOMATISK FARTMÄTNING MINSKAR TRAFIKDÖDEN
Om man placerade ut sådana kameror över hela landet, skulle trafikdöden minskas till hälften på tre-fem år, och samtidigt skulle systemet tjäna pengar till statskassan efter att först ha amorterat sig självt. Till och med kameraattrapper har visat sig vara effektiva i Europa. Det tycks som om folks inställning är det viktigaste. Om förarna tror att de kan åka fast, är det många som saktar farten. Richter vill se sådana här kameror över hela Israel. Han ingick i ett team, som utvecklade och prövade kamerorna redan för tio år sedan. Men först idag visar polisen och transportministern intresse. Om de hade installerats då, kunde omkring 2000 liv ha räddats.

BYGG PÅ ANDRA LÄNDERS ERFARENHETER
Ett land med så liten yta som Israel och så tättbefolkade städer som vi har, borde härma Japan och dess effektiva masstransitsystem istället för att bygga nya supersnabba motorvägar som inte leder någon vart, förklarar Richter.
I England har vägdöden minskat med 70% sedan man vidtagit säkerhetsåtgärder och dessutom stoppat 167 nya vägbyggen. På en treårsperiod i västra London minskade dödsfallen med 85 personer tack vare fartkameror, och nu är 1 200 kameror i bruk i hela det brittiska kungariket.
-Den situation som vi lever i är outhärdlig, envisas Richter.
-Jerusalem är kanske den enda betydande huvudstaden i världen, som man inte kan nå med tåg. Och dessutom planerar transportministeriet att höja fartgränsen till 110-120 km/h på den planerade Transisraeliska motorvägen - detta hellre än att sänka fartgränserna, som bevisligen har minskat incidenter och dödsolyckor.

FARTEN DÖDAR
Mängder av information finns redan och studier från hela världen kan tillämpas i Israel, viktigast är att folk kommer ihåg två ord - farten dödar. Fartgränserna ökades i Israel från 90 till 100 på stora vägar, från 80 till 90 på mindre riksvägar, och Richter varnade och framhöll att det skulle innebära 20% ökning av olyckorna. Sorgligt nog har statistiken visat att han fick rätt.
-Varje enstaka procents fartökning leder till fyra procents ökning av dödsfallen, förklarar Richter. Förare som vänjer sig vid att köra fort på motorvägen fortsätter att köra snabbare än vanligt på andra vägar, och den oplanerade ökningseffekten skulle kunna innebära 850 -1 000 döda om året år 2010 - även utan att ett enda dödsfall inträffar på just den vägen.

Richter försäkrar att en rejäl insats av automatiska fartmätningskameror skulle halvera olycksstatistiken. Hans påstående bekräftas av forskningsresultaten på såväl hans egen institution som hos Metuna, Israels trafiksäkerhetsförbund, vars utredning belönats med Knessets pris för ett lyckat förslag till förhöjd livskvalitet. Ett pilotprojekt i Netanya har bevisat att metoden håller i praktiken, men föga eller inget har gjorts för att följa upp den lyckosamma linjen.

NOLLVISION - LÅNAS FRÅN SVERIGE
Både Richter och Metuna har dock tagit till en ny strategi eftersom politikerna svek dem. De vill att man lånar det svenska begreppet Nollvision i Israel. Med denna samhällsbaserade modell placerar man ansvaret för att förändra den enskildes uppförande och förbättra vägmiljön i folkets egna händer.
Jerusalems borgmästare Ehud Olmert har just skrivit under ett avtal om ett nollvisionsprojekt i två stadsdelar. Denna nya modell håller också på att genomföras i flera samhällen runtom i Israel. Richter är mycket belåten att se hur intresset ökar ibland befolkningen och hoppas att det ska leda till ännu fler positiva förändringar.

STOPPA ASFALT-SIONISMEN
-Vi måste stoppa asfalt-sionism och hindra att utvecklingen går snett, upprepar han. Richter har fått en ovanlig partner i Ilan, Israels förste astronaut, som just ligger i träning för sitt rymdjobb.
Denne har offentligt förklarat att han är mindre rädd för att ge sig ut i rymden än han är för att kasta sig ut i trafiken på motorvägen mellan Tel Aviv och Jerusalem.
Hans påstående skulle låta riktigt roligt om det inte vore för det faktum att det stämmer med den krassa verkligheten, den ständiga livsfaran i den snabba trafiken.

Richter upprepar med kraft sin oförtröttliga krigsförklaring mot fartdårar och oansvarigheten och hamrar in sitt budskap i folkets medvetande:
V å r a a l l m ä n n a k o m m u n i k a t i o n e r m å s t e f ö r b ä t t r a s n u!

Översättning och bearbetning

NWB.

PS. Möjligtvis som ett drag inför valet har regeringen beslutat att låta utreda en snabbtågslinje mellan Tel Aviv, Ben-Gurionflygplatsen och Jerusalem.(Red.anm.)Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.