Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Politik

Israel mot Intifadan
demokrati mot diktatur

Man säger att Israel idag gör det svårt för Israels vänner. Och det är klart att det ligger något i det. Ty Israel är ju en del i ett krig. Och i krig händer det ständigt saker som är svåra att acceptera, på bägge sidor.

Ändå är det fortfarande lätt för mig att säga att jag stödjer Israel. Detta innebär naturligtvis inte att jag stödjer varje politiker som för tillfället har makten i Israel. Inte att jag måste stödja varje aktion som den israeliska militären genomför eller varje extremistisk bosättare.

Tvärtom. Ett verkligt stöd till Israel kan inte vara villkorslöst. Ett verkligt stöd får inte bli okritiskt ja-sägande. Att stödja Israel i denna stund måste tvärtom vara förenat med kritik av det som fyller en med oro och onda farhågor.

Varför ? Flera skäl. Därför att Israel liksom alla andra länder kan komma att gå i fel riktning - och även om det sker under oerhört tryck utifrån i form av Intifada och självmordsbombare så är det likväl tragiskt om just detta land går fel. Det är dessutom bara Israels vänner som med trovärdighet kan kritisera det som går fel.

Till detta kommer ett fullständigt centralt argument: Israel är den enda demokratin i mellanöstern. Det är det enda land i regionen som tillåter fri och självkritisk debatt. Detta är en väldig styrka för Israel. De som bor i landet tar tillvara på denna i regionen unika rättighet. Också vi som bor långt från självbombarna bör se att debatt och ifrågasättande är av central vikt.

Göran Skytte
Jag är för demokrati och mot diktatur. Alltså är jag för Israel och mot dem som vill krossa Israel.

De som stödjer den andra sidan uttalar aldrig ett ord av kritik mot de sina. De säger inte ett ord om den palestinska diktaturen, om korruptionen, rofferiet, inte ett ord om hur palestinier förtrycker och utsuger palestinier. Ty de är i den palestinska diktaturens tjänst.

Så är det också i den svenska officiella opinions-bildningen. Ytterst sällan förståelse för den israeliska sidan. När judiska barn dör i palestinska självmordsattentat har de underförstått sig själva att skylla. Detta kombineras med reflexmässig beundran och sympati för den andra sidan.

Således. Ett skäl till att jag stödjer Israel är att det fortfarande trots alla fruktansvärda svårigheter är en demokrati. Men det finns naturligtvis många andra skäl.

Om den andra sidan segrar och kastar judarna i havet och förintar staten Israel skulle det innebära en tragedi av världshistorisk dimension. Det skulle innebära död och fördrivning av miljoner israeliska judar. Men det skulle också innebära seger för barbariet och den korrupta diktaturen. Inte bara lokalt i mellanöstern, utan också globalt, för oss alla.

Till detta kommer också mera "personliga" skäl. Jag har på min första frus sida , och på vårt gemensamma barns och barnbarns sida, släkt i Israel. De kom till Israel från lägren i Europa, de började bygga en vacker dröm. De har från första stund tvingats kämpa mot krafter som vill krossa denna vackra dröm. Och de som vill krossa denna dröm kommer att förvandla hela regionen, och kanske världen, till en mardröm.

Jag är för demokrati och mot diktatur. Alltså är jag för Israel och mot dem som vill krossa Israel. Dessutom vill jag naturligtvis, på det mera personliga planet, att min frus, mitt barns, och mitt barnbarns släktingar skall överleva. Och detta verkar omöjligt om andra sidan vinner.

Så enkelt är det. Och samtidigt: så svårt. Just nu känns det som att försöka fånga en hägring. Det är till synes hopplöst. Men hoppet finns där alltid. Och om man lyckas kan hägringen bli en vattenrik och livgivande oas. För alla.

Göran SkytteTextlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.