Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Politik

Amos Oz är en av Israels mest kända författare. Hans böcker har översatts till 15 språk. Han var med och grundade Fred Nu-rörelsen 1977 och var en engagerad förespråkare för en uppgörelse med palestinierna.
Red.

Vi har två krig här

Av Amos Oz

Det ena är det krig som det palestinska folket bedriver för att frigöra sig från ockupation och för att bilda en oberoende stat. Alla hedervärda personer stöder det målet.

Det andra kriget är det fanatiska islams, från Iran till Gaza, från Libanon till Kalkilya, som bedrivs för att utplåna Israel och slänga ut det judiska folket från sitt hemland. Detta är ett sjukt krig som inga hedervärda personer borde stödja.

Källan till förvirringen, kaoset och förenklingarna - bland oss själva och i övriga världen - är att Yassir Arafat och hans folk bedriver dessa två krig som om det vore ett. Det verkar som om självmordsbombarna inte gör någon skillnad mellan dessa två krig. Och även hedervärda individer, fredssträvande människor, i Israel och i resten av världen, går i den fällan. De som försvarar Israels fortsatta ockupation med argumentet, att även före ockupationen och de arabiska staternas angrepp 1948 var hela Israel Jihads mål, förolämpar israeler med argumentet att ockupationen och enbart ockupationen är källan till det onda, samt att det palestinska motståndet är ett rättfärdigt och naturligt motstånd.

Det finns de som håller fast vid det förenklade argumentet att palestinierna är de enda som står under främmande ockupation och därför är det legitimt att döda dess gärningsmän. Det finns även de som är motsvarande fixerade vid förenklingen att israeler är målet för en islamisk utplåning, varför det är tillåtet att förtrycka mördarna.

Dessa två krig pågår här. Ett är rättfärdigt som inget annat, det andra är dränkt i ondska och därmed chanslöst. Vi måste ut ur kriget med en framtid för de ockuperade områdena. Vi måste göra slut på ockupationen, evakuera bosättningarna som avsiktligen placerats i hjärtat av palestinska områden. Vi måste definiera Israels gränser, även utan ett avtal, och basera dem på den demografiska logiken, samt upphöra att styra de som inte vill vara under vårt styre.

Det är svårt att veta om en utrymning av de ockuperade områdena kommer att leda till att Jihad dör ut. Om så är fallet, låt oss sitta ner, vi och de, och bråka om detaljerna för fred. Om så inte är fallet, måste vi försvara våra rimligt satta israeliska gränser, de demografiska gränserna, och fortsätta slåss för dem mot Jihads anhängare med all vår styrka.

Om slutet på ockupationen inte leder till fred, så har vi åtminstone bara ett istället för två krig; inte kriget för "landets exklusivitet", utan kriget för vår rätt att vara fria i vår egen stat. Ett rättfärdigt krig, ett krig utan val, ett krig för våra liv och våra hem. Ett krig som kanske är lättare att få stöd, förståelse, hjälp och partners för. Vi kommer att vinna detta, som alla vinner, nästan alltid, nästan överallt, som bara slåss för sina hem, för sin frihet och för sin livskvalitet.

© Amos Oz 2002
Översättning från engelskan:
Marie-Hélène BoccaraTextlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.