Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Politik

Självmordslögner

Av Thomas L. Friedman, New York Times

Utgången av det krig som nu är på gång mellan israeler och palestinier, är av vital betydelse för alla amerikaners säkerhet, och rentav för hela vår civilisation. Varför?

Helt enkelt, enligt min mening, därför att palestinierna prövar en helt ny form av krigföring, där man använder dynamitbärande självmordsbombare, klädda som israeler, för att uppnå sina politiska mål. Och det fungerar.

Israelerna är skräckslagna. Och palestinierna får en växande känsla av makt, trots att den strategi de använder har slagit sönder deras land. De känner att de slutligen hittat ett vapen som skapar en maktbalans med Israel och kanske - hoppas de - kan besegra Israel. Ismail Haniya, en av Hamas ledare, sade i Washington Post att palestinierna har fått israelerna på flykten, eftersom de har hittat deras svaga punkt. Judarna, sade han, "älskar livet mer än andra folk, och de föredrar att inte dö." Palestinska självmordsbombare är alltså det ideala sättet att ta upp kampen med dem.

Det här är alltigenom sjukt.
Världen måste inse att palestinierna inte har valt taktiken med självmordsbombare till följd av "desperation" över den israeliska ockupationen. Det är en ren lögn. Varför? För det första finns det en mängd andra folk på jorden som är desperata, men de har ändå inte börjat binda fast dynamit på sig. Och viktigare än så: President Clinton erbjöd palestinierna en fredsplan som kunde ha gjort slut på deras "desperata" ockupation, men Yasser Arafat gick sin väg. Och ännu viktigare: Palestinierna har länge haft ett taktiskt alternativ till självmord, nämligen icke-våldsvägen, à la Gandhi. Ett icke-våldsbaserat palestinskt motstånd som vänt sig till den tysta majoriteten i Israel och dess samvete, skulle ha gett dem en palestinsk stat för 30 år sedan, men de har förkastat även den strategin.

Skälet till att palestinierna inte har försökt använda sig av något av dessa alternativ är att de i själva verket vill vinna sitt oberoende genom blod och eld. Allt de är överens om som folk är vad de vill förstöra, inte vad de vill bygga upp. Har man någonsin hört Arafat tala om vilket sorts utbildningssystem eller ekonomi han vill ha, eller vilken form av konstitution han vill ha? Nej. Arafat är inte intresserad av innehållet i en palestinsk stat, bara av dess gränser.

Låt oss tala klarspråk:
Palestinierna har inte valt självmordsbombning till följd av desperation, utan som ett strategiskt val. Detta är ett hot mot all civilisation, ty om självmordsbombandet tillåts vara effektivt i Israel kommer det, liksom flygplanskapningar och flygplansbombningar, att kopieras och till sist få till följd att självmordsbombare med kärnvapen kan hota hela nationer. Därför måste världen se till att denna palestinska självmordsstrategi besegras.

Men hur? Detta slags terrorism kan endast stoppas genom återhållsamhet och avståndstagande hos det egna samhället. Ingen utländsk armé förmår hindra små grupper som är beredda att själva dö. Hur åstadkommer man då en avskräckningseffekt hos palestinierna?

För det första måste Israel slå till militärt på ett sätt som visar att terror inte lönar sig.

För det andra måste USA göra klart att självmordsbombning inte bara är Israels problem. USA bör därför slå fast att man ser den palestinska nationalismen som legitim, men att man inte tänker ha något att göra med den palestinska ledningen så länge den tolererar självmordsbombningar. Dessutom bör vi göra klart att arabledare vars media kallar självmordsbombare för "martyrer" inte är välkomna i USA.

För det tredje måste Israel säga till det palestinska folket att man är redo att återuppta fredsförhandlingarna där de avbröts under Clinton, före intifadan. Förhandlingarna var till 90% klara i fråga om ett slut på ockupationen och bildandet av en palestinsk stat. För det fjärde måste USA eller NATO garantera alla israelisk-palestinska gränser.

"Spanska inbördeskriget var det krig där alla stormakterna testade sina nya vapen innan andra världskriget", säger den israeliske statsvetaren Yaron Ezrahi. "Men den israelisk-palestinska konflikten idag är 2000-talets spanska inbördeskrig. Ett stort försök har börjat för att testa om självmordsterrorism fungerar som frigörelsestrategi. Terrorismen måste besegras, men för det krävs mer än militär strategi."

Palestinierna är så förblindade av sitt narcissistiska ursinne att de inte förmår de se den grundläggande sanning civilisationen bygger på: att varje mänskligt liv är heligt, även ens eget. Om USA, det enda landet med verklighetskontroll, inte använder varje uns av energi man har för att få slut på denna galenskap, då kommer den att sprida sig. Djävulen dansar i Mellersta östern, och han dansar i riktning mot oss.

Artikeln återges med vänligt tillstånd av The New York Times. Copyright New York Times 2002.
Översättning: Staffan Danell
Washington anklagar Irak, Iran och Syrien för terror-roll
BBC News Online, 1 april 2002, 23:56 GMT

USA:s försvarsminister Donald Rumsfeld har anklagat Iran, Irak och Syrien för att aktivt understödja dödandet av israeliska civila. Han sade att de tre staterna, på olika sätt, bidrog till självmordsbombningarna och andra attacker från anti-israeliska militanter.

Angreppet är betydelsefullt eftersom detta är första gången Washington anklagar Syrien för att uppmuntra terrorism, sedan USA inledde kriget mot terror efter den 11 september.

Rumsfeld sade till journalisterna att Irak, som länge har betraktats som ett potentiellt nytt militärt mål för USA, erbjöd bonus till palestinska självmordsbombares familjer. "Stater som Iran, Irak och Syrien inspirerar och finansierar en kultur av politiska mord och självmordsbombningar", sade han i Washington. Att välja civila som mål var "omoraliskt, vilken ursäkt man än framför", sade han.

Rumsfeld sade att Irak erbjöd pengar åt familjerna till de självmordsbombare som angriper restauranger och andra civila mål i Israel. "De springer omkring och uppmuntrar människor att bli självmordsbombare och erbjuder - jag tror jag såg uppgiften $10 000 dollar per familj eller dylikt."

Beträffande Iran, hade landet försökt sända vapen och ammunition till palestinierna tidigare i år. Syrien å sin sida sänder förråd till militanter via Libanon.

Försvarsministern målade upp en bild av hur Teheran och Damaskus samarbetade om terror mot Israel: "Människorna i Syrien borde få veta att deras regering underlättar för en ström av vapen och pengar och terroristverksamhet från Iran och in i Libanon och in i Israel."

"Det är ingen tvekan om att iranierna samarbetar med syrierna och sänder folk till Damaskus och vidare till Beirut ... och sedan till södra Libanon, så att de kan utföra terrorangrep därifrån." BBC:s Jon Leyne rapporterar från Washington att inga av Rumsfelds anklagelser är nya. Att han nu nämner Syrien tycks dock innebära något nytt.

Islamska predikanter uppmuntrar självmordsbombare
Rumsfeld sade också att den islamiska religionen perverterades till att uppmuntra självmordsbombare. "Mördare är inte några martyrer", sade han. "En hel generation unga människor får lära sig något som totalt strider mot deras religion."

Hans ord liknade det president Bush sade tidigare, när han beskrev självmordsbombningar i religionens namn som "simple terror". Bush uppmanade den palestinske ledaren Yasser Arafat att beordra stopp för bombningarna, och vädjade också till Israel att noga överväga sitt militära svar.

Översättning: Staffan DanellTextlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.