Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Nya skrifter

Nytt faktahäfte från Svensk Israel-Information

Osloprocessen - framsteg och felsteg av Anders Carlberg behandlar fredsförhandlingarna mellan israeler och palestinier under åren 1992 och 2000. Diskussionens vågor om vad som verkligen hände och vad som gick snett och varför det nya upproret började hösten 2000 har gått höga. Carlberg redogör nyktert och sammanfattande på 48 sidor händelseutvecklingen och drar sansade men pessimistiska slutsatser.

Beställs hos Svensk Israel-Information, Box 5053 102 42 Stockholm, tel 08-666 0180, e-post: info@si-info.org Pris kr 80 plus porto. Postgiro: 506665-9, bankgiro: 5149-0373

Medlemmarna i Svensk Israel-Informations stödförening kan beställa häftet kostnadsfritt.
Ring Ulrika vardagar kl.14-18.Textlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.