Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Historia

Historia att minnas

Arafat själv:
"Från floden till havet - ingenting mindre"

Den framstående svenske juristen Bo Theutenberg har i en artikel i Svenska Dagbladet i mars 2002 uppmanat till erkännande av en ny arabisk stat, "Palestina", en stat som ännu inte existerar. En sådan stat kunde ha bildats för länge sedan och erkänts av Israel och alla andra stater om de arabiska nationerna hade accepterat FN:s resolution 181 (1947) där en delning av det brittiska mandatet Palestina mellan judar och araber föreslogs. Judarna accepterade resolutionen; arabländerna avvisade den och förklarade samfällt krig mot judarna. Arabförbundet förklarade i ett telegram till FN:s dåvarande generalsekreterare, norrmannen Trygve Lie, att kriget mot judarna skulle bli "ett utrotningskrig och en massaker som kommer att bli lika omtalad som mongolernas och korsfararnas massakrer". Så sade man. Ett exempel så gott som något på extremistisk muslimsk hållning. Tack och lov blev inte judarna utrotade, men den jordanska armén, ledd av brittiska officerare, ockuperade det mesta av det territorium som avsetts att utgöra den nya palestinska staten; man ockuperade också östra Jerusalem. Egypten ockuperade Gazaområdet som blev en bas för terrorattacker mot Israel.

Jordanierna utropade ingen palestinsk stat på det palestinska territorium de ockuperade, därför att arabländerna hade större planer än så - de tänkte inte låta Israel överleva. Yasser Arafat framträdde på scenen i ett skede då upprepade försök att förgöra Israel misslyckats och en del arabländer valde att istället söka fred och normala förbindelser med den judiska staten. Arafats plan, som han själv kortfattat lade fram i TV, var att etablera en palestinsk stat "från floden (Jordan) till havet - ingenting mindre". Han hade sålunda övertagit drömmen att med våld förgöra Israel. Han höll sitt tal på engelska. Undertecknad, då Israels ambassadör i Sverige, såg talet och hörde de ovan citerade orden i svensk TV. När Arafats nya terrorkampanj inte gav resultat, ingick han tillsammans med Israel det så kallade Oslo-avtalet vars realiserande USA:s president Clinton personligen engagerade sig i. Det har hävdats av somliga att Åland med sin begränsade självständighet här fick tjäna som modell. Vare med den saken hur som helst, inte ens ledaren för världens mäktigaste stat kunde övertala Arafat att gå med på en rimlig kompromiss.

Arafats övertygelse verkar vara att terrorism på ett eller annat sätt kommer att leda till önskat resultat, och kanske är han själv bunden av sitt ovan citerade uttalande: "från floden till havet - ingenting mindre". En del tvivlar på att han alls längtar efter rollen som statschef - en som måste ta hand om behoven och önskningarna hos sitt folk, för vilka den internationella scenen inte ter sig lika intressant. Arafat trivs uppenbarligen som aktör på den scenen och känd praktiskt taget överallt. Vad kunde annars ha drivit honom till att utlösa en ny blodig våldsvåg bara därför att en judisk oppositionsledare vågade beträda Tempelplatsen i Jerusalem - judenhetens heligaste plats - en plats som sett också två andra religioner födas: kristendomen och islam. Araber och israeler är kusiner, och även deras språk är närbesläktade. Det territorium som ursprungligen (av Nationernas Förbund) avdelades till att inrymma ett judiskt nationalhem - och som i väntan på detta skulle förvaltas av britterna - omfattade land på båda sidorna av Jordanfloden. Hela "östbanken" skars snart bort från mandatet för att tillfredställa arabiska anspråk och blev det Hashemitiiska kungadömet Jordanien. Som läsaren noterade i denna artikels början, delades även återstoden av det ursprungliga judiska nationalhemmet upp, i akt och mening att tillfredställa arabiska intressen. Men allt detta måste väl ha varit välkända fakta för Bo Theutenberg - eller var det inte det?

Moshe Erell, Jerusalem
Författaren var Israels ambassadör i Sverige 1984 - 1988
Översättning: B.O. Andersson.
Ur Svenska Dagbladet den 6 april 2002.Textlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.