Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Historia

Fred med ömsesidig gottgörelse

Israelisk förlorad egendom kvittas mot palestinsk förlorad egendom. Frågan skulle kunna avföras från agendan och inte behöva blockera fredssamtalen. Det anser i alla fall riksdagsman Tuve Skånberg (Kd).

Mellan åren 1948 fram till slutet av 1950-talet flydde eller fördrevs cirka 800 000 judar från sina hem i arabvärlden.1948 flydde cirka 700 000 palestinska flyktingar från sina hem i det dåvarande Palestina. Siffrorna grundar sig på uppgifter från FN.

Nära 600 000 av dessa judar utgör idag, tillsammans med sina ättlingar, en stor del av den israeliska befolkningen. Till skillnad mot de palestinsk-arabiska flyktingarna sattes judarna inte i flyktingläger utan integrerades i samhället och blev fullvärdiga medlemmar i Israel.

1949 antog Arabförbundet en ganska okänd resolution. Den miljon judar som då levde kvar i arabvärlden tvingades lämna sina hem under förevändningen att ett "befolkningsbyte" hade ägt rum och "hemmen skulle utgöra hem för de palestinsk-arabiska flyktingarna" enligt dåvarande irakiske premiärministern.

De allra flesta judiska hem lämnades mer eller mindre frivilligt utan någon kompensation för förlorad egendom.

Enligt Jerusalem Report uppskattas de 130 000 fördrivna irakiska judarna ha förlorat cirka 100 miljarder US-dollar. De egyptiska judarna förlorade egendomar värda över 60 miljarder US-dollar.

Tuve Skånberg, riksdagsman (kd) har under sina elva år i riksdagen följt fredsprocessen i området och har en tydlig åsikt i frågan:

- Den egendom de judiska flyktingarna förlorade har minst lika stort värde som den egendom de palestinska flyktingarnas förlorade. Om förlusterna kvittas mot varandra kan denna viktiga fråga sluta blockera fredssamtalen, anser Tuve Skånberg.

Inför det arabiska toppmötet i slutet av mars skrev han därför till utrikesminister Anna Lindh i detta ärende. Så här svarar hon.

"Sverige tillmäter frågan om kompensation för de judiska flyktingarna stor vikt. Den utgör en viktig beståndsdel av den normaliseringsprocess som en dag måste inledas mellan Israel och arabstaterna. Jag utgår från att frågan om kompensation för judiska flyktingar ska kunna klaras ut i samband med att konflikten får ett slut. Sverige kommer givetvis att ta de initiativ som kan bidra till en framtida normalisering i området."

- Jag ser med tillfredställelse att regeringen tillmäter frågan om kompensation för judiska flyktingar stor vikt. Det är också glädjande att utrikesministern förbinder sig att ta de initiativ som kan bidra till att judiska flyktingar får sin rätt, avslutar Tuve Skånberg.

Margarete Nudel

Denna artikel fick tyvärr inte plats i Menorahs papperstidning.Textlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.