Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Nya Skrifter

Aktuellt att läsa

Israel - historia, politik, nutid utgiven av Israels ambassad fyller ett tomrum.

På endast åtta illustrerade sidor får läsaren en snabb sammanfattning av landets historia, sionismen och dagens konflikt med frågor och svar. Några fakta om landet presenteras kortfattat. Idealisk som en första introduktion i skolor och studiecirklar.


Freedom of Religion in Israel av professor Shimon Shetreet, utgiven av Israel Information Center, behandlar på 18 sidor religionerna i Israel, religionsfrihet, staten och religionerna m.fl. aktuella ämnen. Författaren undervisar vid Hebreiska universitetet i Jerusalem och har åren 1992-96 varit minister för religösa angelägenheter i Rabins regering.


Spotlight - Incitement, Antisemitism and Hatred of Israel in PA School Books, utgiven av Israel Information Center 2001 visar med exempel ur palestinska skolböcker hur palestinska myndigheten uppfostrar sina skolbarn att hata Israel och uppmuntrar till våld.


Dessa tre nya skrifter kan beställas kostnadsfritt hos Israels ambassad, informationsavdelningen, tel. 08-6631465, e-post stockholm@israel.org


Palestinierna och "rätten att återvända" av professor Efraim Karsh, London University, ingår i Fakta-serien från Svensk Israel-Information. I skriften behandlas en dagsaktuell frågeställning som har kastat en djup skugga över relationerna mellan Israel och den palestinska ledningen. 24 sidor A5.


Beställs hos Svensk Israel-Information, Box 5053 102 42 Stockholm, tel 08-666 0180, e-post: info@si-info.org

Gratis för medlemmar i Svensk Israel-Informations stödförening. Övriga kr 40 inkl porto.
Postgiro: 505554-9, bankgiro: 5149-0373Textlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.