Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Kommentar

Fattigdom garant mot terrorism

Av Peter Stein

Det finns starka skäl att avslöja ynkedomen bakom argumentet att terrorism har rötter i fattigdom. Då kan debatten om terrorismens rötter och bekämpande länkas in i konstruktiva banor.

Debatterna efter terroristattacken mot USA den 11 september har visat hur svårt många har att hantera händelsen. Gamla reflexer hjälper inte. Man kan inte vifta bort attacken som ett vansinnesdåd utfört av fega barbarer. Barbarer klarar inte en sådan operation. De som utförde dådet visade prov på stort (ehuru perverterat) mod.

Vidare är USA den angripne och på vars sida varje civiliserad människa kompromisslöst har att ställa sig. Det är oproblematiskt för goda demokrater men pinsamt för dem vars politiska gärning består i att i antiamerikansk anda svärma för diktaturer och terrorister världen över. För tillfället är sådant inte opportunt. Dessutom håller inte floskeln att orsakerna till attacken kan ses i krav på ökad frihet och social rättvisa. Usama bin Ladens primära politiska agenda är att jaga bort USA från arabvärlden och störta det saudiska kungahuset. Hans motstånd mot den saudiska regimen grundar sig på att den är för öppen mot väst och för lite islamistisk! Islamiskt baserat styrelseskick är hans ideal. Social misär brukar vara dess kännetecken.

Bin Laden är mångmiljardär
"Argumentet" att attacken visar att terrorism har rötter i fattigdom har inte varit gångbart. Bin Laden är mångmiljardär. De som utförde handlingen kom från privilegierade miljöer, hade mycket pengar och hade hade gått i fina skolor. "I detta fall håller inte argumentet men i princip är det rätt" är en vanlig uppfattning. "Fattigdom och flyktingläger är sannolikt terrorismens bästa vänner" konstaterade Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet, i en artikel på SvD Brännpunkt den 26 oktober i år. Feltänkt!

Till att börja med röjer uppfattningen ett översittarperspektiv. Fattiga "där nere" skulle, av obevisad anledning, ha större benägenhet att lockas av terrorism. Majoriteten av världens fattiga, vare sig de bor i Gaza eller någon annan stans, är inga terrorister. Det är individer som med säkerhet är kapabla att skilja ont från gott. Jag tror inte ett ögonblick att flertalet fattiga stöder sådana aktioner eller tror att terror förbättrar deras livsvillkor. Dessutom är det så att det som utmärker fattigdom är att fattiga dagligen tvingas kämpa för livhanken. Då har man inte tid för terrorism.

Terrorism kräver resurser
Skall man hålla på med terrorism fordras att man kan ägna tid åt detta och slipper arbeta för brödfödan. Någon annan måste ställa sitt överskott (eller plundras på detsamma) av mat, pengar, bostad etc., till förfogande. Handlar det om sofistikerade operationer behövs internationella nätverk, utbildning i informationsteknologi, tillgång till moderna vapen, ledarskapstalang med mera.

En värld med utbredd massfattigdom och flyktingläger vore en effektiv garant mot terrorism. Skall man komma tillrätta med terrorismen handlar det i så fall om att bekämpa rikedom, förmögenhetsuppbyggnad och teknologiska framsteg. Nu handlar i och för sig inte rötter till terrorism om materiell fattigdom eller rikedom. Terrorism har rötter i onda idéer och fanatism.

Ett annat vanligt argument är att fattigdom ökar sannolikheten att välbärgade terroristledare kan rekrytera exempelvis självmordsbombare. Jordelivet skulle vara så miserabelt att det himmelska paradiset lockar. Varhelst vi blickar är självmordsbombare i minoritet och kommer från alla samhällsklasser. Även om argumentet vore sant är det ur terroristbekämpningssynpunkt föga intressant.

Den som befinner sig i krig mot en motståndare som har fartyg vilka härbärgerar attackflyg vet att den främsta försvarslinjen inte är att döda attackerande piloter. De kan, till viss gräns, ersättas. Man sänker fartyget. Dagens terrorism har kunnat flöda därför att det funnits stater som varit villiga att hjälpa och härbärgera terrorister. Att komma tillrätta med terrorism handlar om att ta sig an de onda idéerna och bekämpa stater som stöder den.

Det finns starka skäl att avslöja ynkedomen bakom argumentet att terrorism har rötter i fattigdom. Då kan debatten om terrorismens rötter och bekämpande länkas in i konstruktiva banor. Som bieffekt kanske vi också kunde få en förnuftigare diskussion om de verkliga orsakerna till världsfattigdom. Det är en nödvändig förutsättning för att tillvaron för världens fattiga skall bli rikare.


Peter Stein är civilekonom och samhällsdebattör. Han är författare till flera böcker om ekonomi och politik i Sverige och utomlands. Han medverkar bl.a. som fristående skribent i The Wall Street Journal Europe.Textlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.