Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Politik

Självmordsattackerna misskrediterar islam

Av Lisa Abramowicz

"De ska bli fler döda på vägen till Jerusalem, vi är alla på väg att dö som heliga martyrer på vägen till Jerusalem. Jihad, Jihad, Jihad …Med vår själ och vårt blod ska vi frälsa Palestina ". Dessa citat är inte från Hamas ledare, utan från Yassir Arafat själv och det sändes på palestinsk TV, inte nu, utan under den tid då fredsprocessen fortfarande var vid liv.

För många svenskar ter det sig obegripligt att vissa palestinier utför terrorattacker som inte bara mördar och skadar deras fiender utan även dödar dem själva.

Många "mellanösternexperter" verkar vara av uppfattningen att självmordsbombare kan man inte stoppa; de är desperados som agerar på egen hand och därför kan inte Arafat eller den palestinska ledningen lastas eller straffas för sådana aktiviteter. Men självmordsbombare fungerar inte i ett vacuum. Det är inte vem som helst som kokar ihop explosiva medel hemma i köket för att sedan ge sig ut på stan för att förorsaka maximal död och förstörelse bland Israels judar. Dessa personer väljs noggrant ut av terrororganisationerna Hamas eller Jihad för sin religiösa hängivenhet, sin absoluta offervilja kopplad med kalla nerver. De utrustas med sofistikerade, lätta bomber som kan döljas i en väst eller bälte. Deras bevekelsegrunder är religiösa av det fundamentalistiska islamska snittet. Så anser de att de tjänar Allah och Islam på bästa sätt och kommer garanterat direkt till Paradiset.

Dessutom får de familjer vars söner har blivit "martyrer" stora penningsummor av Iraks härskare Saddam Hussein. Arafat kallade de Hamasaktivister som dödades den 31 juli av Israel för "sina kadetter" (Reuters 1/8-01) som hade utsatts för en ond konspiration. Dessa personer hade varit med och planerat junimassakrerna i Natanya och Tel Aviv där 37 människor dödades, de flesta tonårsflickor, och 100-tals skadades. Två av dem som planerat dådet i Tel Aviv förhördes av den palestinska myndigheten efter att ha identifierats av den israeliska säkerhetspolisen, men släpptes efter att ha förbundit sig att sådana aktiviteter inte skulle upprepas!

Självmordsattackerna riktas främst mot tättbefolkade områden i det egentliga Israel, inte mot bosättningar på Västbanken eller Gaza. Det framförs ofta från palestinskt håll att självmordsbombarna och terrorattackerna är en naturlig reaktion på de senaste 10 månadernas uppror och hårda åtgärder från den israeliska sidan, samt naturligtvis den israeliska ockupationen och bosättningarna. Dessa fenomen är delförklaringar, men de ger inte alla svar.

De självmordsattacker och terroristattacker vi sett prov på i Israel under de senaste 10 månaderna beror inte i första hand på den svåra situationen för palestinier på Västbanken och Gaza. Den draksådd som nu skördas i form av våld utan slut, har delvis sin orsak i den muslimska fundamentalistiska propaganda av sällsynt obehaglig art som även under hela fredsprocessen har fått blomstra fritt. Den har dessvärre också stötts av det sekulära palestinska ledarskapet.

Förutsättningen och grunden för Osloavtalet var att den israelisk-palestinska konflikten inte var ett oförsonligt religiöst krig utan ett krig om gränser. På ett sätt har naturligtvis mycket förändrats sedan 1993 och Osloavtalet.

Över 90% av palestinierna befinner sig under den palestinska myndighetens styre, inte israelernas. Många initiativ har tagits som kan underlätta att självstyret går över till en egen stat.

Religionskrig predikas
Men de palestinska religiösa ledarna - alla utnämnda av den palestinska myndigheten - predikar öppet att den israelisk-palestinska konflikten är en del av Islams eviga religiösa krig mot judarna och en kompromiss är en hädelse. Judar porträtteras som Allahs eviga fiender och dödandet av judar som Allahs vilja. Denna syn är inte nödvändigtvis representativ för det autentiska Islam, men den visar på vilket sätt den palestinska myndighetens religiösa ledarskap väljer ut, tolkar och undervisar om islam.

Fastän islam har positiva referenser och traditioner gentemot judarna, har det religiösa ledarskapet valt att enbart citera de negativa sidorna i sin religiösa undervisning i moskéer, skolor samt palestinska media. Flera gånger de senaste månaderna har palestinska religiösa ledare offentligt predikat följande Hadith - islamsk tradition som tillskrivs Muhammed:

"Återuppståndelsens dag kommer inte att komma förrän muslimer utkämpar krig mot judarna och dödar dem, och till en jude som gömmer sig bakom en klippa och ett träd säger de

-O muslim, o Allahs tjänare, det är en jude bakom trädet, kom och döda honom'" (Sheikh Abd al Hadi La'afi, i den palestinska myndighetens tidning "Al-Hayat Al-Jadida, 27 april och 18 maj 2001. Dr. Muhammed Ibrahim Madi, palestinsk TV 30 mars och 13 april 2001).

Israeliska vedergällningsattacker välkomnas och framprovoceras för att om möjligt kunna sprida konflikten till en regional sådan, vilket enligt den palestinska myndigheten skulle gynna palestinierna.

Rektorn vid det Islamska universitetet Dr. Ahmed Yousuf Abu Halabia uttryckte sig så här på palestinsk TV den 13 oktober förra året "Judarna är judar. Det har aldrig funnits en fredsvän bland dem. De är alla lögnare, de verkliga brottslingarna…Därför är det nödvändigt att slakta dem och mörda dem i enlighet med Allahs ord. Det är förbjudet att visa barmhärtighet emot dem. Var Du än befinner Dig, döda dem… Judarna förstår bara makt."

Dr. Madi predikade följande i palestinsk TV den 8 juni i år "Välsignad är han som kämpar det heliga kriget - Jihad - i Allahs namn, välsignad är han som fortsätter räderna i Allahs namn, välsignad är han som sätter på sig eller sina barn en bombväst och går in i djupet av den judiska befolkningen och säger "Allahu Akhbar, välsignad vare Allah". Som huset som kollapsade på judarna i deras syndiga balsal ber jag Allah att vi får se att Knesset (Israels parlament) kollapsar på judarnas huvuden."

Principen om att det islamska landet Palestina inte kan delas är legio i predikningar och skolundervisning.
"Det är ingen skillnad mellan Haifa och Nablus, mellan Lod och Ramallah, mellan Jerusalem och Nazareth. Att dela upp Palestina och ge ockupationen erkännande är förbjudet av Sharia (islamsk religiös lag) eftersom Palestina är ett ansvar för alla muslimer i öst och i väst. Ingen har rätt att ge upp landet eller glömma det. Palestinas befrielse är en obligatorisk plikt för alla muslimer och inte bara för vår palestinska nation (Sheikh Yousuf Abu Sneina, predikant i Al Aksa Moskén, palestinsk radio 30 april 1999) Liknande uttalanden har gjorts i TV av muftin av Jerusalem Sheikh Ikrima Sabri den 11 januari i år.

Det oroande och märkliga är att även Yassir Arafat och andra palestinska ledare säger liknade saker på arabiska till en palestinsk publik . Varför tas inte hans ord på allvar? Konsekvenserna för framtiden i det heliga landet ter sig dystra.

Källor:
Palestinian Media Watch
pmw@netvision.net.il
IMRA - Independent Media Review and Analysis
www.imra.org.il

Lisa Abramowicz
är ordförande i Svensk Israel-InformationTextlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering får endast ske med skriftligt tillstånd från redaktionen och med angivande av författare och källan.