Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Politik

nr3-97 s9

Pressgrannar

I Dagens Nyheter den 16 juli 1997 skriver den palestinsk-amerikanske professorn Edward Said om korruptionen, slöseriet och maktmissbruket i dagens Palestina. Byråkratin omfattar enligt Said nu närmare 90 000 personer. Många av dessa har inte ens något riktigt arbete, men däremot en titel och en lön, bl.a. 750 generaldirektörer inom olika ministerier! Said, som sannerligen inte är något vän av Israel, anklagar i sin artikel Arafat bl.a. för stöld. "Den verkligt allvarliga stölden ombesörjs av det monopolsystem som handhas av Arafat och hans kumpaner, inklusive hans ministrar, deras barn, hustrur, farbröder och fastrar. Det finns monopol inom vete, cement, petroleum, trä, sand, cigaretter, bilar, bensin, boskapsfoder och en del andra varor; alla dessa tvingar den vanlige medborgaren att betala priser som är mångdubbla i jämförelse med vad saker och ting kostade under den direkta israeliska ockupationen." Said säger som slutkläm i sin digra anklagelseskrift: "Yassir Arafat har varken visionen eller modet att leda människor någonstans annat än i ytterligare fattigdom och förtvivlan". (Sedan denna artikel och en mycket graverande revisionsrapport publicerats, har större delen av den palestinska "regeringen" lämnat in sin avskedsansökan efter beslut av det palestinska parlamentet.)

Kommentar till FN-resolutionen
Angående resolutionen i FNs generalförsamling skriver den israeliska tidningen Ma'ariv (oberoende, upplaga 160 000) att "när tre grävmaskiner arbetar i marken på HarHoma är tillräckligt skäl för att sammankalla ett extraordinarie möte av FNs generalförsamling, så bevisar detta inte situationens allvar, utan den skamlösa oförskämdheten med vilken araberna utnyttjar varje internationellt forum". Tidningen fortsätter: " idag, med sammankallandet av generalförsamlingen, kommer vi att bevittna en antiisraelisk, antisionistisk och antisemitisk festival i bästa FN-tradition". Redaktören påminner om kriserna i Irland, Baskien, Rwanda, Kambodja, Tibet, Sri Lanka mm., men att FNs generalförsamling inte tycks ha viktigare att göra än att fördöma en traktor som förbereder en väg i Jerusalem på judiskt-ägd mark.

Bensinbombkastare i Hebron var avlönade
Premiärministerns kansli publicerade den 20 juli en rapport om PAs kränkningar av Hebronavtalet. Bl.a. sägs att upploppen i mars, april samt juni och juli hade organiserats av Palestinian Authority och denna hade underlåtit att vidta förebyggande åtgärder. Vidare sägs att PA betalade de demonstranter som attackerade israeliska soldater mellan 30 och 50 shekel
(75 -125 kronor) per dag. PA har 1500 poliser i Hebron vilket är nästan fyra gånger fler än det överenskomna antalet.
Israeliska militären rapporterar att det från mitten av juni till mitten av j


Textlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.