Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

VALET

Mera judendom och mindre tvång
Norsk ortodox rabbin och hans Meimad-parti samarbetar med Labour

Av Nechemia Meyers, Rehovoth

Den ökande klyftan mellan de religiösa och sekulära grupperna i det israeliska samhället betraktas av många som det allvarligaste problemet i dagens Israel. Det skriver Menorahs rapportör Nechemia Meyers från valstridernas Israel.

-Mina religiösa vänner välkomnade därför varmt den moderat-ortodoxa gruppen Meimads beslut att ställa upp i valet. De får därmed ett parti de anser sig kunna rösta på.
I föregående val röstade de motvilligt på NRP, det nationalreligiösa partiet, eftersom de ville försäkra sig om ekonomiskt stöd till sina barns skolor. Däremot var de besvikna över NRP's starka opposition mot fredsprocessen och sökte därför efter ett alternativ.
Frågan om motsättningarna mellan de religiösa och sekulära grupperna står också på Meimads agenda, säger dess ordförande rabbinen Yehuda Avital. "Som vi ser det" säger Avital, "har tiden kommit för mer judendom och mindre religiöst tvång".
Denna syn utvecklas av Yehuda Ben-Meir, tidigare stöttepelare i NRP och den ende Meimad-ledaren med lagstiftande erfarenhet.

ORTODOXA MEIMAD STÖDER REFORM- OCH KONSERVATIV JUDENDOM
"Vi anser exempelvis att reform- och konservativa judar ska tillåtas leva och hålla gudstjänst så som de önskar. Även om vi inte håller med om deras syn på konvertering ser vi ingen anledning att deras konvertiter inte skall registreras som israeler under lagen om återvändande (Law of Return). Samtidigt anser vi att deras synagogor skall erhålla samma stöd som ortodoxa synagogor samt att deras representanter ska tillåtas bli ledamöter i de lokala religiösa råden".
För att föra det hela ett steg längre för Ben-Meir fram argumentet, att "det vore bättre för en jude att deltaga i gudtjänsterna i en konservativ eller reform-synagoga än att inte deltaga alls. För många judar är idag alternativet till ortodoxin att man överger den judiska religionen."
Kommer dr Ben-Meir att uttrycka dessa åsikter i Knesset?
Antagligen inte. Medan han gör sitt bästa för att se till att Meimad finns representerad i Knesset, är han inte intresserad av att själv återvända som heltidspolitiker. Rabbi Avital, som toppade Meimad-listan i 1988 års val, är inte heller intresserad. Då fick Meimad 17 000 röster vilket var 4 000 mindre än som krävdes för ett mandat. Vid valet i maj kommer det att behövas dubbelt så många röster på grund av befolkningstillväxten och ändringar i vallagen för att få ett mandat av egen kraft. Detta har dock ändrats genom den valallians som Meimad ingått med Ehud Baraks Labourparti. Efter ouvertyrer från flera andra partier beslöt Meimad att ingå en valallians med Labour, vilket som tack inbringade en säker 17:de plats för Melchior på Labours Knessetlista. Om Labour vinner valet och Barak bildar regering, kan Meimad också räkna med en plats i kabinettet.

RABBIN MICHAEL MELCHIOR SKÖTER MEIMAD
Bland dem som kommer att representera Meimad i Knesset finns alltså rabbin Michael Melchior som sköter Meimads dagliga verksamhet. Han har alltså redan av Labourledaren Barak tillförsäkrats en plats i Knesset. Rabbin Melchior tillhör den berömda danska rabbindynastin Melchior och har tjänstgjort på deltid som Norges överrabbin i Oslo. Just nu är han tjänstledig från sin tjänst i Norge. Han påpekar att i motsats till tidigare val är nu israelerna medvetna om Meimads existens och synpunkter. Därutöver förväntar sig Melchior stöd inte endast från väljare som är besvikna på NRP utan också från sådana sekulära israeler som gärna vill bibehålla Israels judiska karaktär men är rädda för de politiskt så inflytelserika högerortodoxa och de ultraortodoxa vilka utgör 17% av de judiska israelerna..
När detta skrivs, före valet, lever de "lagom" religiösa på hoppet.
Översättning och bearbetning: Franz T. Cohn

Den som vill veta mer om Meimad kan gå in på partiets utförliga hemsidor: http://www.meimad.org.il/Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.