Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Politik

98-nr4 s9

Skrämmande program i palestinsk TV - men positiva tecken på Gazaremsan

Av Marie-Hélène Boccara
Generalsekreterare, Svensk Israel-Information
e-post: boccara@swipnet.se

Peace for Generations är en av de israeliska organisationer som ägnar sig åt att bevaka palestinsk TV. Man vill se hur Arafat och det palestinska självstyret "fostrar" det palestinska folket för fred med Israel. Tyvärr är beskeden i denna del illavarslande. Bilderna från den palestinska televisionen visar bland annat hur barn inlevelsefullt i barnprogrammen ger uttryck för en önskan om att bli martyrer och hur de som självmördare skall gå in i Jerusalem för att spränga sig i luften. Ett annat exempel är den tre-fyraåriga lilla flickan som inför TV-kameran sjunger "...koranen i min högra hand och kniven i den vänstra..." och reportern utropar "Bravo". Samma palestinska TV sänder Yassir Arafats rop vid massmötena på fotbollsplanen i Gaza: "Vi känner bara till ett ord. Kamp. Kamp. Kamp. Kamp. Slåss. Slåss. Slåss. Slåss. Jihad. Jihad. Jihad. Jihad.". De senaste programmen av den här karaktären som bandats och översatts av Peace for Generations är från den 9 september 1998. Fem år efter "Oslo".

NYA INTRYCK FRÅN GAZA
Men när jag under min Israel-vistelse under september och oktober i år även besökte Gazaremsan fick jag också andra intryck.
Mitt förra årliga besök i Gazaremsans största flyktingläger Shati och Jabalya, som jag skrev om i Menorah nr.3, 97, var en stor besvikelse. Ingenting hade hänt som innebar förbättring och en investering i fred. Frustrationen kändes då tydligt. Nu märktes dock vissa förändringar till det bättre. I någon utsträckning har biståndspengar givit effekt. Det är fortfarande smutsigt, skräpigt och med en materiell levnadsstandard som saknar mänsklig värdighet. Men ansträngningar har gjorts för att samla ihop avfall och sopor. Avloppssystem har införts. Vattenreningsprojekt har påbörjats. Även om vägarna fortfarande består av sand och skräp, har det anlagts trottoarer på sina ställen.

DET BYGGS
Det mest positiva tecknet var att några av flyktingarna på individuell basis valt att bygga nytt för att på så sätt själva förbättra sin levnadsstandard. Omfattningen skall på intet sätt överdrivas. Gazaremsan blomstrar inte, allra minst i Shati och Jabalya. Och det råder en politisk uppgivenhet i detta palestinskt självstyrande område. Precis som i Israel. Inte på någon sida tycks människorna längre ha några förväntningar på sina respektive ledare.

ENTREPRENÖRSANDA KOMMER FRAM
Men stämningen är på intet sätt explosiv. Istället märks det i lägren en form av entreprenörsanda. UNRWA har utökat sina verksamhetsområden och lånar numera även ut pengar för startkapital till palestinska flyktingar som vill starta mindre företag (microenterprise credit). Än så länge har 25 miljoner dollar lånats ut. Jag undrar förstås om inte detta är en alltför riskfylld affär för ett fattigt FN-organ som UNRWA. Svaret jag får är, att återbetalningsfrekvensen på lånen idag är 102%, vilket betyder att lånen betalas tillbaka i förtid. Detta är positiva tecken - kanske en trend - som utländska investerare snabbt bör ta fasta på.

INGEN KRUTDURK IDAG
Mellanöstern är lika motsägelsefull som den är o- eller svårförutsägbar. För trots den mycket låga levnadsstandarden på Gazaremsan, trots den palestinska myndighetens uppmuntran till våld i strid med Osloavtalen och dess fostran av barn och ungdom till fortsatt konfrontation med Israel, så är Gazaremsan inte någon krutdurk idag. Detta kunde annars förväntas i en tid då fredsprocessen knappt går framåt och vid ett tillfälle under en judisk långhelg då Gazaremsan stängts av för palestinier att komma in i Israel. Ledarskapen på den israeliska och den palestinska sidan är fortfarande långt ifrån att sluta verklig fred med varandra trots olika påskrivna avtal. Men det finns trots allt hopp om att människorna på båda sidorna skall kunna göra det. Om inte av andra skäl, så av ren utmattning.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.