Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Politik

98-nr2s14

VAD LIGGER TILL GRUND FÖR SVENSK ISRAELPOLITIK?

Detta var temat för en paneldiskussion och utfrågning inför det kommande svenska riksdagsvalet, som Svensk Israel-Information hade anordnat i Judiska församlingens sessionssal i början av mars 98. Deltagare i panelen var sju ledamöter av Riksdagens utrikesutskott, en från varje parti. Utfrågare och moderator var Svenska Dagbladets utrikespolitiske redaktör Thomas Gür.
Redaktör Anders H. Pers, Vestmanlands Läns Tidning (fp), ger här, exklusivt för Menorah, sina kommentarer till denna debatt och dess deltagare.

ISRAEL SAKNAR FÖRTROENDE FÖR SVERIGE
Det är inte konstigt om Israel saknar förtroende för Sverige som hjälpande hand i de svårslitna tvisterna med palestinierna. Frågan är om den svenska regeringen för närvarande över huvud taget är intresserad av Israels förtroende.

Regeringen arbetade länge på alla tänkbara sätt för att få komma in som icke-permanent medlem i FN:s säkerhetsråd. Under månader före invalet hade den de ständiga medlemmarnas ögon på sig. Det gällde för utrikesministern och hennes rådgivare att inte irritera någon med en "felaktig" åsikt. Kina till exempel.

KAN REGERINGSPARTIET BLI MER RAKRYGGAT?
Nu är matchen över. Sverige har fått sin stol. Är regeringspartiet nu moget att inta en mer rakryggad hållning? Till exempel i de frågor som kan avgöra Israels framtid. En hållning som skulle kunna läggas till grund för ett förtroende även hos Israel? I början av mars föreföll det knappast så. Då samlade Svensk Israel-Information sju ledamöter av riksdagens utrikesutskott från lika många partier till en utfrågning om svensk Israel-politik, med Svenska Dagbladets utrikesredaktör Thomas Gür som debattledare hos Judiska församlingen vid Wahrendorffsgatan i Stockholm.

NÖTTA KLICHÉER FRÅN SOCIALDEMOKRATEN
Regeringspartiet förträddes av Berndt Ekholm. Han föddes strax före krigsslutet, har suttit i riksdagen sedan 1985 och säger att han följt Israel under 25 år. Nu säger han att han är pessimist därför att Israel har bytt regering och den nya regeringen bryter avtal. Så länge den nuvarande regeringen sitter kvar kan Sverige ingenting uträtta för freden. Det är bara USA som kan uträtta något, säger han. Vilket förtroende har han då för USA?
Tja, Amerika arbetar framför allt för sina egna intressen och här spelar oljan en viktig roll, förklarar han. Snart glider han också in på ett gammalt nött spår: Amerika styrs i stor utsträckning av judiska intressen. De påverkar särskilt det demokratiska partiet, Clintons parti. Den omständigheten att partiets ordförande dessutom är jude är en del av detta, påstår Berndt Ekholm.

När han får frågan vad för otillbörlig påverkan amerikanska judar har utövat på utrikespolitiken, lämnar han inget svar. Han hänvisar istället till att det finns en uppfattning bland amerikanska journalister, som han säger sig dela.
Men på en punkt är han bestämd: När republikanerna, dvs Reagan och Bush satt i Vita Huset, var USA "rakare" mot Israel. Den amerikanska reaktionen mot Israel skulle idag också vara annorlunda med en republikansk president, slår han fast.
Det är inte lätt för den oinvigde att upptäcka en konsekvent, än mindre en konstruktiv linje i sådana påståenden.

MÄRKLIGT BUDSKAP FRÅN VÄNSTER
Vänsterpartiets Eva Zetterberg med sju riksdagar bakom sig kom för sin del med en dubbel ordination för den svenska Israel-politiken:
Punkt 1: Vi skall stödja palestinierna eftersom vi skall vara en motpart mot USA som stöder Israel.
Punkt 2: Bästa sättet för oss att stödja Israel är att tvinga Israel att förhandla.
Återigen: Var ligger konsekvensen?

NORRMÄNNEN ÄR HOPPET, SÄGER KD OCH FÅR MEDHÅLL
Kristdemokraternas Tuve Skånberg, yngre till åren än Eva Zetterberg men lika gammal i riksdagen, gjorde rent hus med eventuella föreställningar om en roll för Sverige i nuvarande läge. Israel har inget förtroende för den svenska regeringen. Lena Hjelm-Walléns linjetal i höstas har diskvalificerat oss. Vi har inga möjligheter att bidra, sade han.
Tuve Skånberg satte sitt hopp till norrmännen. Här stod han inte ensam.
Centerns suppleant i utrikesutskottet, Marianne Andersson med tolv riksdagar, tillstod att hon aldrig besökt Israel. Hon var emellertid klar över att Sverige inte har båda sidors förtroende och att i stället norrmännen visat att de kan göra en insats.

DEMOKRATI BLAND PALESTINIERNA VILLKOR FÖR VARAKTIG FRED
Lars Hjertén, moderat folkhögskolerektor, 60 år i år med blott ett par års riksdagsvana, sade att Sverige är borta som medlare i mellanöstern. Vi kan inte ta Norges roll. Han sade också att PLO i handling måste acceptera Israel och speglade panelens bedömning att demokrati bland palestinierna är en förutsättning för en varaktig fred. (Red. kursivering)
Panelens yngsta, Gröna Ungdoms Yvonne Ruwaida, född 1970, kom in i riksdagen vid senaste valet och är suppleant i utskottet. Hon uttryckte saken så att Norge har ett förtroende på grund av sin historia under andra världskriget, som Sverige saknar.
Några sade sig tro att EU kan medverka till en lösning. Andra var mindre övertygade.

USA STÄLLER UPP OEGENNYTTIGT FÖR ANDRA LÄNDER, SÄGER Fp:s REPRESENTANT
Den andre läraren i panelen, folkpartiets Karl-Göran Biörsmark från Norrköping, född före kriget och riksdagsman sedan 1985, drog en lans för USA.
Han vände sig mot den socialdemokratiska beskrivningen av ett egoistiskt Amerika som endast arbetar för sina egna intressen. Amerika har i själva verket ställt upp för Europa, sade han. Ett Europa som var förlamat både inför Jugoslavien och Irak.
Karl-Göran Biörsmarks påminnelse är nog just den slags sanning som vi svenskar behöver höra om och om igen. Lyssnar vi?

Anders H.Pers

LÄNKAR till Svensk Israel-Information - bakgrund till mellanösternkonflikten, faktahäften, senaste nytt.
http://www.torget.se/users/i/Israel/
e-mail: boccara@swipnet.seTextlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.