Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Politik

nr 4-97 s 7

Israelvännernas röst i den svenska Mellanöstern-debatten

Svensk Israel-Information vill motverka okunskap, anti-sionism (som ofta har sin grund i antisemitism) och anti-israelisk propaganda i Sverige. Den hette tidigare Solidaritetskommittén för Israel och har till uppgift att sprida korrekt och saklig information om det som händer i Israel och Mellanöstern, såväl ur ett judiskt-israeliskt som ur ett juridiskt och historiskt perspektiv.

Svensk Israel-Information ger ut flera informationsskrifter. Faktahäften och Dagsaktuellt belyser med fördjupade analyser och kommentarer aktuella skeenden i Mellanöstern. Nyhetsbrev sänds till journalister och politiker om de viktigaste händelserna den senaste månaden. Pressmeddelanden faxas ut när något särskilt inträffat.
Dessutom deltar Svensk Israel-Informations informatör, Marie-Hélène Boccara, som är folkrättsjurist och journalist, aktivt i den offentliga debatten om Mellanöstern-konflikten och fredsprocessen. Hon syns och hörs i press, radio och i TV och har blivit en av läsarna uppskattad medarbetare i Menorah. Föredrag i skolor och föreningar samt enskilda samtal med opinionsbildare för att diskutera olika infallsvinklar på Mellanöstern-konflikten och fredsprocessen ingår i Boccaras omfattande arbete.
Svensk Israel-Information förmedlar även faktakunskap till skolelever, studenter och lärare som vill fördjupa sina kunskaper om Mellanösternkonflikten. Organisationen finns också som en resurs för enskilda israelvänner när de hör av sig och vill få underlag, exempelvis för lokala debatter.
Svensk Israel-Information är helt fristående från staten Israel. Den har för närvarande 5 000 enskilda medlemmar i sin stödförening som är öppen för alla dem som vill understödja arbetet för Israel i Sverige - mot okunskap, anti-israelisk propaganda, anti-sionism och antisemitism. Det står helt klar för många att detta är värt att stödja.
Franz T Cohn

Svensk Israel-Information
Box 5053, 10242 Stockholm
Stödföreningens postgiro 50 66 65-9
Telefon 08-667 0320, -661 5098
Fax 08-667 2062
e-mail: boccara@swipnet.se

Besök vår hemsida för att få aktuell information:
http://www.torget.se/users/i/Israel


Textlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.