Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Politik

4-97 sid.13

Ny israelisk fredsrörelse har redan 20 000 medlemmar

"Dor Shalem - Doresh Shalom" är rörelsens motto och det betyder "En hel generation kräver fred". I denna nya rörelse, som sägs vara opolitisk, intar den mördade premiärministern Yithzak Rabins som Yuval Rabin en framträdande plats som ordförande. Dor Shalom vill arbeta för fred och samtidigt omforma det israeliska samhället genom ett omfattande program med inslag av utbildning och sociala insatser. Demokrati måste läras ut till ungdomen i större utsträckning än som nu sker i skolorna. Enligt rörelsens hemsida på Internet (se nedan) har man dock ännu inte nått längre än till att organisera gatudemonstrationer för fred. Det intressanta är att så många frivilliga krafter inom Israel vill engagera sig i rörelsens program som innefattar möten och diskussioner mellan sekulära och religiösa grupper, mellan araber och judar, bosättare och deras arabiska grannar, m.m. Får man in tillräckligt med pengar, vill man gärna också ordna bättre skolundervisning via ett datanätverk för socialt handikappade judiska och arabiska barn. Närmare information kan erhållas från
Dor Shalom, 10 Ben Gurion Drive, Ramat Gan 52573, Israel.
http://www.dorshalom.org.il eller via e-mail: udi@dorshalom.org.il

Textlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.