Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Politik

Menorah på Internet


Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah - från och om Israel

4:95s33

Ett år av Shalom och Salam med Jordanien


av Franz T Cohn


Den 22 oktober 1995 markerades ett år av fred mellan Israel och Jordanien genom en unik flyguppvisning. Israeliska och jordanska attackhelikoptrar drog sina respektive länders flaggor samt ett banér med texten Shalom - Salam på 300 meters höjd över Israel och Jordanien. Färden gick från Tiberias över Haifa och Tel Aviv till Jerusalem för att sedan fortsätta till Amman. Samtidigt flög en formation av israeliska F-15 och F-16 attackplan, följd av jordanska F-1 och F-5 samma sträcka. Det tog jetplanen endast 11 minuter att tillryggalägga den sista delsträckan. En uttrycksfull demonstration av en helt ny militär situation!

Transport-, handels- och polisavtal klara
Med det nya transportavtalet som öppnar gränserna för buss- och biltrafik, det tidigare träffade luftfartsavtalet, ett handelsavtal samt ett nytt avtal mellan poliskårerna börjar det ett år gamla fredsavtalet att få ett konkret innehåll. Att handeln mellan länderna kanske inte blir så stor så länge som Jordanien är ett agrart utvecklingsland, som Peter Stein framhåller i sin artikel på sida xx, förvånar kanske inte. För Israel är det dock redan lönsamt om jordansk export och import kan gå via Ashdods eller Haifas hamn. I det nya handelsavtalet har parterna kommit överens om ömsesidiga, väsentliga tullsänkningar, samt kvoter för jordansk export av livsmedel till Israel.

Med buss och bil till Jordanien från och med maj 1996
I november undertecknades ett transportavtal som innebär att flera busslinjer öppnas mellan Israel och Jordanien, samt att israeliska bilister får köra i Jordanien efter årsskiftet. I samma avtal fastlades vattengränsen i Eilat-Akabaviken att löpa exakt mitt emellan ländernas kuster. Busstrafiken ska omfatta sex sträckor: Tel Aviv - Amman, Haifa - Amman, Haifa - Irbid, Eilat - Akaba, Nasaret - Amman samt Nasaret - Irbid.

Gemensam flygplats?
Nu talar utrikesminister Shimon Peres om nya infrastrukturprojekt, bl a en gemensam flygplats för Eilat och Akaba ca två mil norrut i Aravadalen, vilket skulle få stor betydelse för turistnäringen i båda länderna. Flygplatsen skulle få två terminaler, en på den israeliska sidan och en på den jordanska. Den skulle för Israels del avlasta det för långt bort belägna militära flygfältet Ovdah från charterflyget. Opposition mot denna plan kommer märkligt nog från Eilats borgmästare som vill behålla den gamla flygplatsen som ligger mitt i stan och används huvudsakligen av inrikesflyget.

Två nya utvecklingsbanker
Vid det regionala ekonomiska toppmötet i Amman i slutet av oktober kungjorde arabiska och israeliska ledare att två utvecklingsbanker skall bildas. Den ena placeras i Kairo och får ett kapital på fem miljarder dollar, främst från USA. Den andra mindre banken skulle förläggas till Cypern med deltagande av Cypern, Egypten, Grekland, Israel och palestinierna. Startkapitalet på 100 miljoner dollar skall betalas av European Development Bank. Banken skall underlätta privata investeringar i Mellanöstern.
Kung Hussein sade att Jordanien och Israel hade samarbetat vid konferensen som "partners i fred". Olika regionala planer presenterades vid konferensen, med en integrerad marknad i Mellanöstern samt regionala nätverk för elförsörjning, kommunikation, turism och vatten. Olika samarbetsorgan skapas för att successivt kunna genomföra de omfattande planerna. Konferensens organisatörer menade dock att det privata näringslivets medverkan är en förutsättning för framgång. Staterna i området måste avveckla handelshinder, minska byråkratin, visa ekonomiskt ansvar och införa internationellt accepterad lagstiftning och redovisningsprinciper.

Ammankonferensen dödsstöt åt arabbojkotten.
Genom att så många arabiska affärsmän deltog i konferensen i Amman, antingen med eller mot sina respektive regeringars officiella politik, innebär detta i praktiken ett slut på såväl den sekundära som den primära arabbojkotten. Affärer med Israel och ett deltagande i alla de gemensamma utlandsfinansierade infrastrukturprojekten, som diskuterades har helt enkelt blivit en alltför lönsam "morot" att avstå ifrån.
Textlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.