Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Politik

1-97 sid.9

Aktuell information om Jerusalem-frågan

Svensk Israel-Information är det nya namnet på Solidaritetskommittén för Israel. Den ger bland annat ut en serie skrifter som behandlar problemen i Mellanöstern utifrån ett israeliskt men sakligt perspektiv. Oumbärligt faktaunderlag för alla de som intresserar sig för de komplicerade frågeställningarna eller som vill deltaga i debatten. Den senaste skriften är en uppdaterad version av ett tidigare fakta-häfte om Jerusalem, men nu även med en översatt och bearbetad version av folkrättsprofessorn Ruth Lapidoths artikel som ursprungligen publicerades i Israel Law Review 1994. Ämnet är aktuellt för de fortsatta fredssamtalen mellan Israel och PLO som bl.a skall handla om Jerusalems framtid.
JERUSALEM OCH FREDSPROCESSEN kan beställas genom att skriva, ringa eller faxa till Svensk Israel-Information, Box 5053, 102 42 Stockholm. Tel.08-661 50 98 eller 667 03 20. Fax 08-667 20 62. Postgiro för bidrag till Svensk Israel-Informations arbete: 50 66 65-9.Textlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.