Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Politik

1-97 sid.35

"Stör inte samtalen"

Det är innebörden i två inlägg i den ständigt pågående Mellanöstern-debatten.

Svenska Dagbladet avslutar en ledare den 16/1 97 med rubriken "Netanyahus välkomna svek" som behandlar Hebron-avtalet i ljuset av Netanyahus svikna vallöften med följande maning:
"Vid nästa valtillfälle kommer de (israeliska väljarna) i varje fall att ha bättre möjligheter att jämföra en djärv och visionär fredspolitik med en pragmatisk och oideologisk. Och fram tills resultaten blir synliga bör nog omvärlden vara försiktigare med att tala om vad som är bäst för Israel."

I en debattartikel i Dagens Nyheter den 24/1 med rubriken "Stör inte samtalen", skriver Israels ambassadör i Sverige, Gideon Ben-Ami, om de kommande förhandlingarna som kommer att bli besvärligare än segdragningen om Hebron:
"Nu när Hebron ligger bakom oss och vi sätter igång med förhandlingar om slutlig status tror vi att en "Code of Conduct" borde utarbetas och upprättas eftersom det är naturligt att inga förhandlingar i sig helt kan uppfylla de krav och förväntningar som var sida har. Därför är förhandlingsprocessen utformad för att överbrygga klyftan, för att tillhandahålla uppfinningsrika lösningar."
"Men det kommer", fortsätter ambassadören, "att bli absolut omöjligt om det förekommer tumult, hätskhet och internationella aktiviteter varje gång vi stöter på svårigheter i de bilaterala samtalen. Parterna bör tillåtas föra sina förhandlingar utan otillbörlig inblandning, och ingen bör avbryta, ersätta eller komma istället för någon av parterna.
Vi måste inse att processen kommer att bli lång och mödosam..."

Vinklingarna i media

I sin tidskrift Brännpunkt Israel - MediaBevakning nr 4-5/1996 granskar Stefan Dominique bl.a. några av TV-reportern Peter Löfgrens reportage. På tre trycksidor går han igenom ett flertal av Löfgrens påståenden och visar på grova felaktigheter och vinklingar. Som en kort sammanfattning av Dominiques översikt kan sägas att Peter Löfgrens framträdanden präglas av hans personliga sympatier och antipatier och ligger ofta långt från den objektiva rapporterande journalistik som man borde vänta sig av Sveriges statliga TV.
Dominique går också till rätta mot felaktiga och illvilliga artiklar i Aftonbladet, Metodiströrelsens tidning Sändebudet samt i arabiska media. Brännpunkt Israel har adress Box 17122, 20010 Malmö. Pris för nämnda häfte kr 64:-Textlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.