Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

POLITIK

Palestinsk propaganda med SIDA-pengar

Av David Högfeldt, Magazinet Uppsala

Med hjälp av svenska bidragspengar sprider Palestinagrupperna sin propaganda om konflikten mellan Israel och palestinierna. Under förra året gav biståndsorganet SIDA 500 000 kronor till Palestinagrupperna.

Det svenska biståndsorganet SIDA, med ansvar för Sveriges insatser i utvecklingsländer, fördelar stora summor i bidrag till olika organisationer. En organisation som under förra året fick 500 000 kronor av SIDA är Palestinagrupperna. Pengarna har bland annat använts till att producera en föreläsarkatalog, som bland annat skickas ut till skolor, där palestinagrupperna rekommenderar föreläsare som presenteras som experter på Palestinakonflikten. I förordet heter det att "Den senaste Intifadan har medfört att de allra flesta har insett att skulden för detta [konflikten] vilar på Israel".

Bidrag för information
Elisabeth Khan-Berg vid SIDA förklarar varför Palestinagrupperna får bidrag. - Vi ger informationsbidrag till en massa enskilda organisationer. Palestinagrupperna har fått bidrag för utvecklingssamarbete till olika projekt på Västbanken framför allt och också något i Gaza. Det de gör är att de informerar om det arbetet, om palestiniernas situation. Khan-Berg förklarar att SIDA inte måste dela bidragstagarnas åsikter. Det vi säger i det generella avtalet med de organisationer som får bidrag är att det ska framgå att vi är med och finansierar men samtidigt att vi inte medverkat i utformandet av informationen och inte tagit ställning. Organisationerna har ju sina olika profiler och hjärtefrågor och det ingår i mångfalden av enskilda organisationers arbete. Eftersom Israel inte omfattas av SIDA:s biståndsarbete, då Israel inte är ett utvecklingsland, ger SIDA inga motsvarande bidrag till organisationer som kan ge den andra partens version av konflikten.

"Låter förenklat"
Khan-Berg reagerar mot Palestinagruppernas formulering i föreläsarkatalogen när Magazinet talar om vad det står i förordet. - Det här är ju en konfliktsituation. Det är viktigt att de belyser båda parter sakligt. Det har vi i våra riktlinjer och anvisningar. Det som du läste upp för mig låter väldigt förenklat. Men om vi skapar debatt måste vi låta olika argument brytas mot varandra, det ingår i vårt informationsuppdrag att främja debatt om utvecklingsfrågor. Men är det inte en risk att SIDA-stödet gör att det uppfattas som att Palestinagrupperna är objektiva? - Det kan vara en risk, ja. Det är ju inte helt okontroversiellt på det sättet. Där är det upp till Palestinagrupperna att framställa sitt budskap och lyfta upp palestiniernas situation på saklig grund och presentera situationen baserat på fakta. Där har jag sett material som jag tycker att de lyckats ganska väl med, men det du läste nu - det låter som en väldigt förenklad slutsats, säger Khan-Berg.

Inget Israel
Palestinagrupperna hade fram till april på sin hemsida på internet en karta över Palestina, där Israel inte existerade. För Magazinet uppgav man för flera månader sedan att det är ett misstag att kartan blivit kvar, då den hör till den tid då man förespråkade Israels förintelse, vilket man säger sig inte göra längre.

Palestinagrupperna i Sverige

E-post: david.hogfeldt@magazinet.com

VI FÅR INGA SIDA-PENGAR
STÖD SVENSK ISRAEL- INFORMATION - FÖR DIN EGEN SKULL!
Postgiro 50 66 65-9
Textlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.