Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Politik

ISRAELS FRAMTIDA FÖRSVAR
Hur bemöts de dödliga hoten ?

Av Franz T. Cohn

Israels regering och försvarsmakt är medveten om de hot som ligger i Iraks och Irans utveckling av långdistansmissiler och stridsspetsar med massförstörelsevapen. Den nuvarande råoljeboomen ökar dessa länders möjligheter att finansiera en snabbare utveckling och produktion av dessa vapen. Även Syrien utgör ett strategiskt hot. Landet sägs ha 100 korthållsmissiler, klara och laddade med den hemska nervgasen VX. Med tanke på de diskussioner som förs under den pågående nya Intifadan om vem som är David och vem som är Goliat, måste nog dessa hot tas med i ekvationen.

Under Gulfkriget 1992 fick israelerna utstå helt oprovocerade missilattacker från Irak. Ett trettiotal Scudmissiler skickades mot Tel Aviv, Dimona och andra städer. Missilerna bar på relativt små konventionella sprängladdningar. Ett antal bostadshus skadades mer eller mindre svårt, men som tur var träffades inte några vitala mål. Däremot lyckades Irak genom dessa, misslyckade försök att dra in Israel i Gulfkriget ändå skada landet ekonomiskt. Det isolerades från omvärlden genom att alla flygbolag utom El Al ställde in sina turer. El Al lät inte sina plan stå kvar på Ben Gurionflygplatsen på nätterna eftersom det var då som Scuddarna kom. Försäkringsbolagen höjde sina transportförsäkringar dramatiskt eller vägrade försäkra gods till och från Israel, som betraktades som krigszon - helt utan Israels egen förskyllan.
I Israel väntade man på attacker med nerv- eller senapsgas. Saddam hade ju redan använt stridsgas mot sina egna kurdiska medborgare i staden Halabja och utrotat dessa. Utanför sjukhusen i Israel installerades rader av duschar för att kunna tvätta av gassmittade människor innan de fördes in för behandling. Gasmasker delades ut till alla, inklusive El Als nyanlända passagerare.
Hur den gasmask som tilldelades mig vid ankomsten, av samma grundkonstruktion som den jag fick öva i under min svenska militärtjänst 40 år tidigare, skulle skydda mig mot VX hade jag svårt att räkna ut. VX tränger in genom huden.
Som tur var skickade Irak aldrig några scudmissiler med VX eller antrax-bakterier. Att Irak hade sådana hemska vapen kunde UNSCOMs inspektörer konstatera i efterhand. Tariq Aziz tillstod långt senare vid ett enskilt samtal med FN:s dåvarande chefsinspektör Richard Butler att man haft antraxladdade missiler klara att avskjutas.(Se min recension av Butler bok "The Greatest Threat" i Menorah nr.3, 2000 samt i Sydsvenskan den 3 september 2000). Man vågade nog inte använda detta vapen av rädsla för israelisk vedergällning. Nästa gång kan situationen se annorlunda ut.

arrow.jpg
Det första Arrow II ATBM -systemet överlämnades till Israels flygvapen i mars 2000. Den vita rektangeln till höger är den unika Green Pine (gröna pinjeträdet) radarantennen som kan upptäcka och samtidigt följa flera inkommande missiler. I mitten Arrowraketen och till vänster den svängbara avskjutningsrampen med eldrör för sex Arrowraketer. Foto: Israel Aircraft Industries, Ltd.

Nya försvarsvapen på gång
I Israel såg man att Patriotrobotarna som USA skickade under Gulfkriget för att bekämpa scudmissilerna inte var särskilt effektiva. Därför utvecklade Israel Aircraft Industries, delvis tillsammans med USA, ett antimissilförsvar som skall kunna upptäcka och oskadliggöra inkommande missiler på hög höjd innan de kommit in över israeliskt territorium. Det är känt under namnet Arrow (Pilen). Men det räcker inte.

Nu vill man gå ytterligare ett steg för att säkra Israel mot angrepp med massförstörelsevapen.
Eftersom det alltid finns färre uppskjutningsramper än det finns missiler, är det mer effektivt att oskadliggöra ramperna, helst innan några missiler hunnit avfyras. Det i sin tur kräver en kontinuerlig övervakning av fiendens territorium med förfinade optiska och elektroniska spaningssystem. Det är sådana försvarssystem som Israel nu vill utveckla. Det blir mycket dyrt och det kan ta tid att frigöra pengar för det.
I den amerikanska tidskriften Aviation Week & Space Technology av den 10 april 2000 rapporteras ingående om Israels planer. I ett färdigt försvarssystem ingår nya egna israeliska spaningssatelliter, obemannade spanings- och attackflygplan som kan kretsa lång tid över fiendens territorium, flygplan med nedåt tittande radar samt nya stridsledningsplan. Därutöver måste man tänka på att skydda Arrow-batterierna. De kommer att flyttas runt mellan förberedda baser för att inte slås ut vid ett överraskningsanfall.

Iraks och Irans nya långdistansmissiler snart klara!
Israel följer med uppmärksamhet det intensiva utvecklingsarbete som både Irak och Iran lägger ner på sina nya missiler. Enligt Hamburgtidningen Bild av den 25 augusti har den tyska underrättelsetjänsten hittat det exakta geografiska läget för Iraks raketfabrik "Al Mamoun". Bild säger att den nuvarande irakiska Ababil-100 korthållsmissilen med fast bränsle har en räckvidd av endast 150 km, men att de irakiska ingenjörerna är i stånd bygga en missil med 3 000 km räckvidd som kan bestyckas med kemiska och biologiska stridsspetsar. Därmed hotas även Europa.
Irans Shahab 3 och Shahab 4 missiler med 1 300 respektive 2 000 km räckvidd lär ännu inte vara helt färdiga men utgör även de ett fruktansvärt hot. Shahab 3 programmet är i det närmaste klart och enligt Avation Week väntas provskjutningar äga rum inom kort. I båda dessa länders utvecklingsprogram ingår nukleära, kemiska och biologiska stridsladdningar. Frågan i dag är inte om, utan när sådana laddningar finns klara för utplacering.
Syrien anses besitta 25 avskjutningsramper och det rapporteras att det finns 100 missiler med nervgasladdade stridsspetsar (VX och Sarin). Obekräftade uppgifter säger att Syrien även har biologiska stridsspetsar. Arrow-systemets radar kunde nyligen "se" när Syrien provsköt sin senaste Scud-D robot.

Förhoppningsvis kan Israel, med amerikanskt teknologiskt och ekonomiskt stöd behålla sitt försprång i denna kapplöpning mellan de egna försvarssystemen och skurkstaternas massförstörelsevapen. Men det vore bra om världens demokratier kunde hitta något bättre sätt att skydda sig mot hotet från galna diktatorer och präster.

Iraks president Saddam Hussein gjorde ett uttalande i början av oktober där han sade att bara han fick disponera en bit mark intill den judiska staten, så skulle Irak kunna förstöra Israel.

Jerusalem Post 5 oktober 2000.

airforce1.jpg Israels framtida försvarsstrategi
Fiendens avskjutningsramper måste förstöras innan missiler med massförstörelsevapen kan riktas mot Israel. Till detta avser Israel att använda förarlösa flygplan med raketer (Missile-carrying UAV). En insats av sådana kräver hjälp av förarlösa spaningsplan som kan cirkla oupptäckta och under längre tid över fientligt territorium, samt AWACS stridslednings- och SIGINT signalspaningsplan. Fientliga stridflygplan måste kunna hindras att angripa Arrow-batterierna.
Teckning tagen ur tidskriften Aviation Week & Space Technology, med vänligt tillstånd av redaktionen..Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.