Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

POLITIK

Nya möjligheter i Syrien?
Av Marie-Hélène Boccara

I Menorah 1, 2000 diskuterades fredsförhandlingarna mellan Israel och Syrien och möjligheten för att ett fredsavtal skulle undertecknas inom överskådlig framtid. Slutsatsen var att parterna hade kommit så långt i processen att det bara handlade om att den dåvarande syriske presidenten skulle överleva sin egen långsamhet för att fatta det avgörande beslutet. Al-Assad den äldre överlevde inte sin långsamhet, utan avled i en hjärtattack den 10 juni. Sedan dess har hans son Bashar styrt Syrien.

Att Bashar skulle efterträda Hafez al-Assad (al-Assad betyder Lejonet) och säkra det alawitiska styret kom som en nyhet för alla, inklusive för Bashar själv, när hans äldre bror Basil - som var den tänkte efterträdaren - körde ihjäl sig 1994. Bashar arbetade då som ögonläkare i England men kallades hem för att istället för Basil tränas in i rollen som ny syrisk diktator.

I september blir Bashar 35 år - och är fortfarande ogift. Han talar flytande arabiska, engelska och franska. Redan har han gjort positivt intryck på den yngre generationen och bland företagsledare - två kategorier som hoppas på en politisk och ekonomisk utveckling i Syrien.

Och visst finns det skäl att tro på en ljusnande framtid i Syrien. Bashar al-Assad tillhör den nya generationen ledare i Mellanöstern - att jämföras med kung Abdullah av Jordanien, med vilken Bashar är personlig vän, och kung Muhammed av Marocko. Alla har de studerat i väst och påverkats av västvärldens politik och ekonomiska realiteter. Bashar har givit uttryck för att vilja utveckla Syrien såväl ekonomiskt som informationsteknologiskt. Han är en hängiven datorintressent och dessutom ordförande i Syrian Computer Society (SCS) - en organisation som verkar för att lära vanliga syrier datoranvändning.

Bashar började redan medan fadern levde att bekämpa korruptionen i landet för att förbättra landets ekonomiska villkor. Men enligt bedömare var korruptionen ett skenmotiv och de utrensade fick snarare lämna sina poster för att de hotade en smidig övergång av makten från far till son.

Det tal som Bashar al-Assad höll när han svors in som ny syrisk president gjorde dem som önskar sig en snabb politisk liberalisering av Syrien ganska besvikna. Hans första löfte var nämligen att fortsätta i sin fars fotspår. I sitt tal gav han dock det demokratiska konceptet viss legitimitet när han lovade att införa yttrandefrihet:

"Vi måste få vår egen demokratiska erfarenhet som är speciell för oss, som har sitt ursprung i vår historia, kultur, civilisation och som är ett svar på de behov vårt samhälle har och kraven från den verklighet vi lever i."

Han sade även att "positiv kritik" av regeringsarbetet skulle tillåtas.

Bashars andra löfte var att påbörja en återvitalisering av ekonomin, vilken varit "oregelbunden" under faderns styre. Arbetslösheten ligger idag på 20% och befolkningstillväxten så högt som 3,3% per år. Han sade sig också vilja införa ansvarighet och offentlighet kring regeringsarbetet som paralyseras av byråkratisk tröghet. Den nye presidenten vill även få folket att delta i och ta ansvar för de ekonomiska moderniseringssträvandena.

Men Bashar al-Assad är ingen revolutionär. De förändringar som aviseras kommer att ske långsamt och inom de existerande politiska strukturerna - framförallt för att han hela tiden måste ha med sig dem som hans maktposition är beroende av, vilka i första hand är militären och säkerhetstjänsterna. Än så länge har han deras uttryckliga stöd och förtroende, vilket de gav honom strax efter al-Assad den äldres död. Skulle militär och säkerhetstjänst ogilla det Bashar gör eller om hans aktiviteter och beslut till och med skulle hota deras inflytande - såsom demokratiska reformer skulle göra - är en militärkupp sannolikt att vänta. Situationen skulle då dramatiskt förändras med instabilitet som följd.

Vad relationerna mellan Syrien och Israel beträffar så befinner de sig fortfarande i det status quo som inträdde när fredsförhandlingarna strandade i januari. Bashar har inte givit sken av att vilja gå någon annan väg med Israel än den som hans far med sådan envishet stakade ut. Han har inte heller givit tecken på någon vilja att återuppta förhandlingarna snart. Nu är Bashars främsta uppgift istället att koncentrera sig på inrikesfrågorna - som även inbegriper Libanon och den nya situationen där efter det israeliska tillbakadragandet från säkerhetszonen - för att säkra sin maktställning. Innan han har stabiliserat situationen och försäkrat sig om att han sitter förhållandevis tryggt kommer sannolikt inget spektakulärt att inträffa i relationerna mellan Israel och Syrien.

Slutligen är det nog rimligt att anta, att Syrien under Bashar al-Assad på sikt kommer att bli mer likt Egypten och Jordanien - kvasidemokratiskt med försiktiga ekonomiska reformer vilket i kombination långsamt, långsamt kan bidra till ökad stabilitet i regionen.

VÄRT ATT VETA
Syrien - Israel, några jämförande fakta. Källa: CIA World Factbook 1999

 SyrienIsrael
Befolkning (ber.juli 199917,2 milj5,75 milj
Födelsetal37 födda per 1000 invånare19,8 per 1000 invånare
Medellivslängd68 år78,6 år
Barndödlighet36,4 per 1000 levande födda7,8 per 1000 levande födda
BPN i US dollar (1998)41,7 miljarder 102 miljarder
BPN per invånare i US dollar per år2 50018 100
Statsbudget, intäkter i US dollar3,5 miljarder55 miljarder
Statsbudget, utgifter i US dollar4,2 miljarder58 miljarder
Export i US dollar (1998)4,2 miljarder22,1 miljarder
Import i US dollar (1997)5,7 miljarder26,1 miljarder
Huvudsaklig exportOlja, textilier, livsmedel och levande djurMaskiner och elektronik, dataprogram, slipade diamanter, kemikalier och gödningsämnen, textil och mode, jordbruksprodukter
Speciella intäkterTransitering av opiumprodukter och haschisch till VästInvesteringskapital till högteknologiska företag, amerikansk militärhjälp

Se fullständiga data på:www.odci.gov/cia/publications/factbook/
Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.